Kiểm tra xem kết nối của trang web có an toàn không

Để biết trang web có an toàn để truy cập hay không, bạn có thể kiểm tra thông tin bảo mật về trang web. Chrome sẽ đưa ra cảnh báo nếu bạn không thể truy cập trang web một cách an toàn hoặc riêng tư.

 1. Trong Chrome, hãy mở một trang.
 2. Để kiểm tra tính bảo mật của trang web, bạn hãy nhìn vào trạng thái bảo mật ở bên trái của địa chỉ web:
  • Khóa Bảo mật
  • Xem thông tin trang web Thông tin hoặc Không bảo mật
  • Nguy hiểm Không bảo mật hoặc Nguy hiểm
 3. Để xem các quyền và thông tin chi tiết của trang web, hãy chọn biểu tượng. Bạn sẽ thấy bản tóm tắt về mức độ riêng tư của kết nối theo đánh giá của Chrome.

Ý nghĩa của từng biểu tượng bảo mật

Những biểu tượng này cho bạn biết mức độ an toàn khi truy cập trang web. Chúng cho bạn biết một trang web có chứng chỉ bảo mật hay không, Chrome có tin tưởng chứng chỉ đó hay không và Chrome có kết nối riêng tư với một trang web hay không.

Khóa Bảo mật

Thông tin bạn gửi hoặc nhận thông qua trang web sẽ ở chế độ riêng tư.

Ngay cả khi bạn thấy biểu tượng này, hãy luôn cẩn thận khi chia sẻ thông tin cá nhân. Hãy nhìn vào thanh địa chỉ để chắc chắn rằng bạn đang ở trên trang web mà mình muốn truy cập.

Xem thông tin trang webThông tin hoặc Không bảo mật

Trang web không sử dụng kết nối riêng tư. Người nào đó có thể thấy hoặc thay đổi thông tin bạn gửi hay nhận thông qua trang web này. 

Trên một số trang web, bạn có thể truy cập vào phiên bản bảo mật hơn của trang đó:

 1. Chọn thanh địa chỉ.
 2. Xóa http:// và nhập https://.

Nếu cách đó không hiệu quả, hãy liên hệ với chủ sở hữu trang web để yêu cầu họ đảm bảo an toàn cho trang web và dữ liệu của bạn bằng HTTPS.

Nguy hiểm Không bảo mật hoặc Nguy hiểm

Chúng tôi khuyên bạn không nhập bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư nào trên trang này. Nếu có thể, đừng sử dụng trang web này.

Không bảo mật: Hãy thận trọng khi tiếp tục. Kết nối của trang web này có vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bảo mật. Người nào đó có thể thấy hoặc thay đổi thông tin bạn gửi hay nhận thông qua trang web này.

Bạn có thể thấy thông báo "Đăng nhập không an toàn" hoặc "Thanh toán không an toàn".

Nguy hiểm: Hãy tránh trang web này. Nếu bạn thấy màn hình cảnh báo màu đỏ toàn trang thì có nghĩa là trang web đã bị Duyệt web an toàn gắn cờ là không an toàn. Việc sử dụng trang web này sẽ khiến thông tin cá nhân của bạn gặp rủi ro.

Khắc phục lỗi "Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư"

Nếu bạn thấy thông báo lỗi toàn trang cho biết "Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư" thì có nghĩa là trang web, mạng hoặc thiết bị của bạn đang có vấn đề. Tìm hiểu cách khắc phục sự cố "Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư".

Chứng chỉ bảo mật là gì

Khi bạn truy cập một trang web sử dụng HTTPS (bảo mật kết nối) thì điều đó có nghĩa là máy chủ của trang web dùng chứng chỉ để chứng minh danh tính của trang web với các trình duyệt, chẳng hạn như Chrome. Bất kỳ ai cũng có thể tạo một chứng chỉ xác nhận bất cứ trang web nào mà họ muốn.

Để giúp giữ an toàn cho bạn trên web, Chrome yêu cầu trang web sử dụng chứng chỉ từ các tổ chức đáng tin cậy.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?