ตรวจสอบการเชื่อมต่อเว็บไซต์

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของเว็บไซต์ การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นั้น และประวัติการเข้าชมของคุณได้ Chrome จะแจ้งเตือนให้คุณทราบหากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับไซต์อย่างปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้

ตรวจสอบการเชื่อมต่อไซต์

  1. ในแถบที่อยู่เว็บ ให้คลิกไอคอนล็อก Lock หรือไอคอนหน้า Blank page icon
  2. คลิกการเชื่อมต่อ
  3. คุณจะเห็นส่วนข้อมูล 2-3 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไซต์นั้น
Website connection

1) ตัวตนของไซต์

ไซต์ที่ใช้ SSL จะแสดงใบรับรองความปลอดภัยให้กับ Chrome เพื่อยืนยันตัวตนของไซต์ ใครๆ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ให้เหมือนเป็นไซต์อื่นได้ แต่ไซต์ที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับ URL ที่คุณพยายามจะเข้าถึง ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องอาจหมายความว่ามีผู้พยายามปลอมแปลงการเชื่อมต่อไปยังไซต์ดังกล่าวของคุณ

ไอคอน ความหมาย
ล็อกสีเขียว ใบรับรองของไซต์ถูกต้อง และข้อมูลประจำตัวของไซต์ได้รับการยืนยันโดยหน่วยงานที่เป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
การแจ้งเตือนสีส้ม ไซต์ยังไม่ได้ให้ใบรับรองแก่เบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของไซต์ HTTP ทั่วไป (มองหาไอคอน Blank page icon ในแถบที่อยู่เว็บ) เนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีการออกใบรับรองให้กับไซต์ที่ใช้ SSL เท่านั้น
ล็อกสีแดง Google Chrome พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของไซต์ คุณควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะไซต์อาจกำลังปลอมแปลงเป็นไซต์อื่นเพื่อลวงให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ กับไซต์

2) การเชื่อมต่อ

ไอคอนต่อไปนี้ช่วยให้คุณทราบว่า Chrome ได้ทำการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเว็บไซต์ที่คุณเปิดอยู่ไหม

ไอคอน ความหมาย
ล็อกสีเขียว Google Chrome สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับไซต์ที่คุณกำลังชมอยู่เรียบร้อยแล้ว
การแจ้งเตือนสีส้ม การเชื่อมต่อกับไซต์ไม่มีการเข้ารหัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติของไซต์ HTTP ทั่วไป (มองหาไอคอน Blank page icon ในแถบที่อยู่เว็บ)
การแจ้งเตือนสีเทา การเชื่อมต่อกับไซต์มีการเข้ารหัส แต่ Google Chrome ตรวจพบเนื้อหาที่ปะปนกันบนหน้าเว็บ โปรดระวังหากคุณกำลังป้อนข้อมูลบนหน้านี้ เนื้อหาที่ปะปนอยู่อาจทำให้เกิดช่องโหว่ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าได้ เนื้อหาดังกล่าวอาจเป็นรูปภาพของบุคคลที่สามหรือโฆษณาที่ฝังอยู่บนหน้า
ล็อกสีแดง การเชื่อมต่อกับไซต์มีการเข้ารหัส แต่ Google Chrome ตรวจพบสคริปต์ที่ปะปนกันบนหน้าเว็บ โปรดระวังหากคุณกำลังป้อนข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้านี้ สคริปต์ที่ปะปนอยู่อาจทำให้เกิดช่องโหว่ที่ทำให้ผู้อื่นสามารถยึดครองหน้าได้ ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาสคริปต์ของบุคคลที่สามหรือวิดีโอที่ฝังอยู่บนหน้า หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายสาธารณะ สคริปต์ที่ปะปนอยู่คือความเสี่ยง เพราะเครือข่ายไร้สายสามารถแทรกแซงได้ง่ายกว่าเครือข่ายใช้สาย

3) ประวัติการเข้าชม

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเคยเข้าชมไซต์นั้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม หากคุณล้างแคชและคุกกี้แล้ว ประวัติการเข้าชมก็จะถูกล้างไปด้วย

ไอคอน ความหมาย
การแจ้งเตือนสีฟ้า คุณเคยเข้าชมไซต์นั้นมาก่อน คุณอาจเชื่อถือเว็บไซต์นี้
การแจ้งเตือนสีส้ม คุณยังไม่เคยเข้าชมไซต์นี้มาก่อน ข้อความนี้เป็นปกติ หากคุณทราบว่าคุณไม่เคยเข้าชมไซต์นี้มาก่อนจริงๆ อย่างไรก็ตาม หากไซต์ดูคุ้นตาและคุณไม่ได้ล้างประวัติการเข้าชมในช่วงก่อนหน้านี้ ไซต์อาจกำลังปลอมแปลงเป็นไซต์อื่น โปรดไปยังไซต์ด้วยความระมัดระวัง

"การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว"

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด SSL ใน Chrome แจ้งว่า "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว" แสดงว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ทำให้ Chrome ไม่สามารถโหลดหน้าอย่างปลอดภัยได้ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาคำเตือน SSL

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด