Provjeravanje veze web-lokacije

Možete vidjeti pojedinosti o identitetu web-lokacije, svojoj vezi s njom i povijesti posjeta. Chrome će vas upozoriti ako ne bude mogao uspostaviti potpuno sigurnu vezu s web-lokacijom.

Provjeravanje veze web-lokacije

  1. U adresnoj traci kliknite ikonu lokota Lock ili stranice Blank page icon.
  2. Kliknite opciju Veza.
  3. Ovisno o web-lokaciji vidjet ćete dva ili tri odjeljka informacija.
Website connection

1) Identitet web-lokacije

Da bi potvrdile svoj identitet, web-lokacije koje upotrebljavaju SSL pružaju Chromeu sigurnosne certifikate. Bilo tko može postaviti web-lokaciju koja se predstavlja kao neka druga web-lokacija, ali samo stvarna web-lokacija ima važeći sigurnosni certifikat za URL kojem pokušavate pristupiti. Nevažeći certifikati mogu značiti da netko pokušava neovlašteno pristupiti vašoj vezi s određenom web-lokacijom.

Ikona Značenje
zeleni lokot Sigurnosni certifikat web-lokacije važeći je i njezin je identitet potvrdila pouzdana organizacija treće strane.
narančasto upozorenje Web-lokacija nije poslala pregledniku sigurnosni certifikat. To je normalno za uobičajene HTTP web-lokacije (potražite ikonu Blank page icon u adresnoj traci) jer se certifikati uobičajeno daju samo ako web-lokacija upotrebljava SSL.
crveni lokot Google Chrome otkrio je probleme s certifikatom web-lokacije. Budite oprezni jer se web-lokacija možda pretvara da je druga web-lokacija kako bi vas pokušala navesti na dijeljenje osobnih ili drugih osjetljivih podataka.

2) Veza

Ove vam ikone govore je li Chrome uspostavio sigurnu vezu s web-lokacijom koju ste posjetili.

Ikona Značenje
zeleni lokot Google Chrome uspostavio je sigurnu vezu s web-lokacijom koju pregledavate.
narančasto upozorenje Vaša veza s web-lokacijom nije kriptirana. To je uobičajeno za obične HTTP web-lokacije (potražite ikonu Blank page icon u adresnoj traci).
sivo upozorenje Vaša je veza s web-lokacijom kriptirana, ali je Google Chrome otkrio mješoviti sadržaj na stranici. Budite pažljivi ako na tu stranicu unosite podatke. Mješoviti sadržaj može nekome pružiti mogućnost za manipuliranje stranicom. Taj sadržaj mogu biti slike trećih strana ili oglasi koji su ugrađeni na stranici.
crveni lokot Vaša je veza s web-lokacijom kriptirana, ali je Google Chrome otkrio mješovito skriptiranje na stranici. Budite pažljivi ako na tu stranicu unosite osobne podatke. Mješovito skriptiranje pruža mogućnost za preuzimanje stranice. Taj sadržaj mogu biti skripte ili videozapisi treće strane uključeni na stranicu. Ako ste povezani s internetom putem javne bežične mreže, mješovito skriptiranje posebice je riskantno jer se u bežične mreže provaljuje lakše nego u žičane.

3) Povijest posjeta

Ikona se pojavljuje ako ste već posjetili tu web-lokaciju. Međutim, ako izbrišete predmemoriju i kolačiće, povijest posjeta također će se izbrisati.

Ikona Značenje
plavo upozorenje Već ste posjetili tu web-lokaciju i vjerojatno je smatrate pouzdanom.
narančasto upozorenje Tu web-lokaciju još niste posjetili. Ta je poruka očekivana ako znate da je to točno. Međutim, ako vam lokacija izgleda poznato, a niste brisali povijest pregledavanja u posljednje vrijeme, moguće je da se dotična web-lokacija predstavlja kao neka druga web-lokacija. Nastavite oprezno.

"Vaša veza nije privatna"

Ako se u Chromeu prikaže poruka o SSL pogrešci "Veza nije privatna", znači da vaša internetska veza ili vaše računalo onemogućuju Chromeu sigurno učitavanje stranice. Saznajte kako riješiti problem u vezi s upozorenjem SSL-a.