Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Provjera veze Chromea s web-lokacijom

Možete vidjeti pojedinosti o web-lokaciji, svojoj vezi s njom i povijesti posjeta. Chrome će vas upozoriti ako ne bude mogao uspostaviti sigurnu vezu s web-lokacijom.

  1. Otvorite web-lokaciju u Google Chromeu.
  2. Kliknite ikonu lokotaLock ili ikonu stranicePrazna stranica u gornjem lijevom kutu adresne trake.
  3. Kliknite karticu Veza.
  4. Ovisno o web-lokaciji, vidjet ćete dva ili tri odjeljka informacija i sažetak na vrhu u kojemu su istaknuti važni problemi.

Evo što znače ikone i kako postupati s pogreškama.

Informacije o identitetu web-lokacije

Ove ikone označavaju upotrebljava li web-lokacija certifikate TLS (Transport Layer Security) ili SSL (Secure Sockets Layer) kako bi potvrdila svoj identitet u Chromeu. Možete odrediti je li stranica stvarna ako ima važeći certifikat TLS/SSL. Nevažeći certifikati mogu značiti da netko pokušava neovlašteno pristupiti vašoj vezi s određenom web-lokacijom.

Ikona zelenog lokota 

Certifikat web-lokacije važeći je i njezin je identitet potvrdila pouzdana treća strana.

Ikona narančastog uskličnika 

Web-lokacija pregledniku nije pružila certifikat. To je uobičajeno za obične HTTP web-lokacije jer se certifikati obično pružaju samo ako web-lokacija upotrebljava SSL. Pogledajte ikonu web-stranice u adresnoj traci Prazna stranica.

Ikona lokota sa žutim trokutom upozorenja 

Google Chrome može vidjeti certifikat web-lokacije, ali web-lokacija upotrebljava slabu sigurnosnu konfiguraciju (SHA-1 potpise), pa vaša veza možda nije privatna.

Nastavite oprezno. Takve su pogreške u konfiguraciji web-lokacija česte, no to ne znači da je vaša veza sigurna.

Ikona crvenog lokota 

Google Chrome zna da postoje problemi s certifikatom web-lokacije. Nastavite oprezno jer netko na vašoj mreži (npr. netko tko dijeli vašu Wi-Fi vezu) možda petlja po web-lokaciji. Ako na web-lokaciji otkrijete bilo kakve informacije, druga osoba na mreži mogla bi ih pročitati.

 

Informacije o vezi

Ove ikone označavaju ima li Chrome sigurnu vezu s web-lokacijom na kojoj se nalazite.

Ikona zelenog lokota 

Google Chrome uspostavio je sigurnu vezu s web-lokacijom koju pregledavate.

Ikona narančastog uskličnika 

Vaša veza s web-lokacijom nije kriptirana. To je uobičajeno za obične HTTP web-lokacije. Pogledajte ikonu web-stranice u adresnoj traci Prazna stranica.

Ikona lokota sa žutim trokutom upozorenja 

Vaša je veza s web-lokacijom kriptirana, ali je Google Chrome na stranici otkrio neželjene slike ili oglase. Savjetujemo vam da ne unosite osobne podatke na tu stranicu.

Ikona crvenog lokota 

Vaša je veza s web-lokacijom kriptirana, ali je Google Chrome otkrio mješovito skriptiranje. Budite pažljivi ako na tu stranicu unosite osobne podatke.

Mješovito skriptiranje znači da stranica koja upotrebljava HTTPS učitava sadržaj putem HTTP-a. To pruža mogućnost za preuzimanje stranice. Taj sadržaj mogu biti skripte ili videozapisi treće strane uključeni na stranicu.

 

"Vaša veza nije privatna"

Ako vidite poruku pogreške SSL-a "Vaša veza nije privatna", to znači da vaša internetska veza ili računalo sprječavaju Chrome da sigurno učita stranicu. Saznajte kako riješiti problem u vezi s upozorenjem SSL-a.