Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Suriin ang koneksyon ng Chrome sa isang site

Maaari mong tingnan ang mga detalye tungkol sa isang website, ang iyong koneksyon doon, at ang iyong mga kagustuhan sa mga pahintulot ng site. Aalertuhan ka ng Chrome kung hindi ito pribadong makakakonekta sa site.

  1. Magbukas ng page sa Chrome sa iyong computer.
  2. Sa kaliwa ng web address, i-click ang nakikita mong icon: Lock Lock, Impormasyon Impormasyon o Babala Babala.
  3. May lalabas na panel. Sa itaas, may makikita kang buod ng kung gaano kapribado ang koneksyon para sa Chrome.

Ang ibig sabihin ng bawat icon

Sa pamamagitan ng mga icon na ito, malalaman mo kung may certificate sa seguridad ang isang site, kung pinagkakatiwalaan ng Chrome ang certificate na iyon, at kung may pribadong koneksyon ang Chrome sa isang site.

Lock Lock

Wasto ang certificate ng site, at nakagawa ang Chrome ng naka-encrypt na koneksyon sa site. Masisigurong pribado ang impormasyong ipadadala mo sa site.

Kahit na nakikita mo ang icon na Lock, palaging mag-ingat sa pagbabahagi ng pribadong impormasyon. Mahalagang tingnan ang address bar upang masigurong nasa site ka na gusto mong bisitahin.

Impormasyon Impormasyon

Hindi gumagamit ang site ng pribadong koneksyon. Iminumungkahi namin na huwag kang maglagay ng mga sensitibong detalye, tulad ng mga password o credit card.

Sa ilang site, maaari mong bisitahin ang pribadong bersyon ng page:

  1. Piliin ang address bar.
  2. Palitan ang http:// ng https://.
  3. Kung hindi iyon gagana, makipag-ugnayan sa may-ari ng site upang hilingin na gawin niyang secure ang site at ang iyong data sa pamamagitan ng HTTPS.

Kapag nakita mo ang icon ng Impormasyon, may dalawang paraan kung paano maaaring kulang sa privacy ang site:

  • Hindi nagpadala ang site ng certificate ng HTTPS, kaya hindi naka-encrypt ang iyong koneksyon. Hindi nakatago ang pagbisita mo sa page sa iyong Internet service provider o sa ibang tao na nakakonekta sa network mo (tulad ng isang tao na nakakonekta sa parehong Wi-Fi network). Maaaring makita at mabago ng ibang tao na nakakonekta sa network ang content ng site, kabilang na ang ilalagay mo na pribadong impormasyon.
  • May mga bahagi ang site na hindi gumagamit ng HTTPS, kaya hindi naka-encrypt ang mga bahaging ito. Maaaring makita at mabago ng ibang tao na nakakonekta sa network ang mga bahaging ito ng site.
Babala Babala

Iminumungkahi namin na huwag kang maglagay ng anumang pribado o personal na impormasyon sa page na ito. Kung posible, huwag gamitin ang site.

Hindi pribado ang site dahil hindi maayos na naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site. Maaaring may ibang tao na nakikialam sa iyong koneksyon sa site, o maaaring gumagamit ang site ng mahinang setup ng seguridad, tulad ng isang hindi napapanahong certificate sa seguridad. Maingat na magpatuloy: maaaring mahadlangan o mapakialaman ang iyong koneksyon.

Kung makakakita ka ng pulang screen ng babala sa buong page, na-flag ang site bilang hindi ligtas ng Ligtas na Pagba-browse. Maaaring isa itong mapanganib o mapanlinlang na site na banta sa seguridad at privacy ng iyong pribadong impormasyon.

Ang ibig sabihin ng certificate sa seguridad

Kapag pumunta ka sa isang site na gumagamit ng HTTPS (seguridad ng koneksyon), gumagamit ang server ng website ng certificate upang patunayan ang pagkakakilanlan ng website sa mga browser (tulad ng Chrome). Maaaring gumawa ang kahit sino ng certificate na nagsasaad sa kung anumang uri ng website ito.

Upang matulungan kang manatiling ligtas sa web, para sa Chrome, kinakailangan ng mga website na gumamit ng mga certificate mula sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon.

"Hindi pribado ang iyong koneksyon"

Kung makakakita ka ng mensahe ng error sa HTTPS kung saan nakasaad na "Hindi pribado ang iyong koneksyon," nangangahulugan ito na pinipigilan ng iyong koneksyon sa Internet o ng iyong computer ang Chrome na buksan nang secure ang page. Alamin kung paano i-troubleshoot ang mga error na "Hindi pribado ang iyong koneksyon."