Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
true

Tingnan kung ligtas ang koneksyon ng isang site

Upang makita kung ligtas bisitahin ang isang website, maaari mong tingnan ang impormasyong panseguridad ng site. Aalertuhan ka ng Chrome kung hindi mo mabibisita ang site nang ligtas o pribado.

 1. Sa Chrome, magbukas ng page.
 2. Upang tiyakin ang seguridad ng site, tingnan ang status ng seguridad sa kaliwa ng address sa web:
  • I-lock Ligtas
  • Impormasyon Impormasyon o Hindi ligtas
  • Mapanganib Hindi ligtas o Mapanganib
 3. Upang makita ang mga detalye at pahintulot ng site, piliin ang icon. Makakakita ka ng buod ng kung gaano kapribado ang koneksyon para sa Chrome.

Ang ibig sabihin ng bawat simbolo ng seguridad

Ipinapaalam sa iyo ng mga simbolong ito kung gaano kaligtas bisitahin at gamitin ang isang site. Sinasabi ng mga ito sa iyo kung may certificate sa seguridad ang isang site, kung pinagkakatiwalaan ng Chrome ang certificate na iyon, at kung may pribadong koneksyon ang Chrome sa isang site.

I-lock Ligtas

Pribado ang ipinapadala o nakukuha mong impormasyon sa site.

Kahit nakikita mo ang icon na ito, palagi pa ring mag-ingat sa pagbabahagi ng pribadong impormasyon. Tingnan ang address bar upang matiyak na ikaw ay nasa site na gusto mong bisitahin.

Impormasyon Impormasyon o Hindi ligtas

Hindi gumagamit ang site ng pribadong koneksyon. Maaaring may makakita o magbago sa impormasyong ipinapadala o nakukuha mo sa site na ito. 

Maaari kang makakita ng mensaheng "Hindi ligtas ang pag-log in" o "Hindi ligtas ang pagbabayad." Iminumungkahi naming huwag kang maglagay ng mga sensitibong detalye, gaya ng ng mga password o credit card.

Sa ilang site, maaari kang bumisita sa isang mas ligtas na bersyon ng page:

 1. Piliin ang address bar.
 2. Palitan ang http:// ng https://.

Kung hindi iyon gumana, makipag-ugnayan sa may-ari ng site upang hilingin na gawing ligtas ang site at ang iyong data gamit ang HTTPS.

Mapanganib Hindi ligtas o Mapanganib

Iminumungkahi namin na huwag kang maglagay ng anumang pribado o personal na impormasyon sa page na ito. Kung maaari, huwag gamitin ang site.

Hindi ligtas: Magpatuloy nang may pag-iingat. May malaking problema sa privacy ng koneksyon ng site na ito. Maaaring may makakita sa impormasyong ipinapadala o nakukuha mo sa site na ito.

Maaari kang makakita ng mensaheng "Hindi ligtas ang pag-log in" o "Hindi ligtas ang pagbabayad."

Mapanganib: Iwasan ang site na ito. Kung makakita ka ng pulang screen ng babala sa buong page, na-flag ng Ligtas na Pag-browse bilang hindi ligtas ang site. Malamang na ilagay ng site sa peligro ang iyong pribadong impormasyon.

Ayusin ang error na "Hindi pribado ang iyong koneksyon"

Kung makakita ka ng mensahe ng error sa buong page na nagsasabing "Hindi pribado ang iyong koneksyon," may problema sa site, network, o device mo. Alamin kung paano i-troubleshoot ang mga error na "Hindi pribado ang iyong koneksyon."

Ano ang certificate sa seguridad

Kapag pumupunta ka sa isang site na gumagamit ng HTTPS (seguridad ng koneksyon), gumagamit ng certificate ang server ng website upang patunayan sa mga browser, gaya ng Chrome, ang pagkakakilanlan ng website. Maaaring gumawa ang kahit sino ng certificate na nagsasaad sa kung anumang uri ng website ito.

Upang matulungan kang manatiling ligtas sa web, itinuturing ng Chrome na pangangailangan para sa mga website ang paggamit ng mga certificate mula sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon.