Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Suriin ang koneksyon ng Chrome sa isang site

Makikita mo ang mga detalye tungkol sa isang website, sa iyong koneksyon dito at sa iyong history ng pagbisita. Alaertuhan ka ng Chrome kung hindi ka makapagtaguyod ng secure na koneksyon sa site.

  1. Magbukas ng site sa Google Chrome.
  2. Sa address bar sa kaliwang itaas, i-click ang icon na lockLock o icon ng pageBlangkong page.
  3. I-click ang tab na Koneksyon .
  4. Depende sa site, makakakita ka ng dalawa o tatlong seksyon ng impormasyon at isang buod sa itaas na nagha-highlight ng mahahalagang isyu.

Narito ang ibig sabihin ng bawat icon at kung paano mangasiwa ng mga error.

Impormasyon ng pagkakakilanlan ng site

Ipinapaalam sa iyo ng mga icon na ito kung gumagamit o hindi ang site ng mga TLS (Transport Layer Security) o SSL (Secure Sockets Layer) certificate upang patunayan na iyon nga ang site sa Chrome. Maaari mong malaman kung tunay ang isang site kung mayroon itong wastong TLS/SSL certificate. Ang mga di-wastong certificate ay maaaring senyas na may nagtatangkang makialam sa iyong koneksyon sa site.

Icon ng berdeng lock 

Ang certificate ng site ay wasto at ang pagkakakilanlan nito ay napatunayan ng isang pinagkakatiwalaang is valid and its identity has been verified by a trusted third party.

Icon ng orange na pandamdam 

Hindi binigyan ng site ang browser ng isang certificate. Normal ito para sa mga regular na HTTP site dahil ang mga certificate ay karaniwang ibinibigay lang kung ang site ay gumagamit ng SSL. Hanapin sa address bar ang icon ng webpage Blangkong page.

Icon ng lock na may dilaw na tatsulok ng babala

Nakikita ng Google Chrome ang certificate ng site, ngunit gumagamit ang site ng mahinang setup ng seguridad (mga SHA-1 signature), kaya maaaring hindi pribado ang iyong koneksyon.

Magpatuloy nang may pag-iingat. Ang mga ito ay mga karaniwang pagkakamali sa mga configuration ng mga website, ngunit hindi nito ginagarantiya na secure ang iyong koneksyon.

Icon ng pulang lock 

Alam ng Google Chrome na may mga problema sa certificate ng site. Magpatuloy nang may pag-iingat dahil maaaring may tao sa iyong network (tulad ng isang taong nakikibahagi sa iyong koneksyon sa wi-fi) na maaaring nakikialam sa website. Kung magbubunyag ka ng anumang impormasyon sa website, maaaring mabasa ito ng taong nasa network.

 

Impormasyon ng koneksyon

Ipinapaalam sa iyo ng mga icon na ito kung may secure na koneksyon ang Chrome sa site kung nasaan ka.

Icon ng berdeng lock 

Nakapagtaguyod ang Google Chrome ng secure na koneksyon sa site na tinitingnan mo.

Icon ng orange na pandamdam 

Hindi naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site. Normal ito para sa mga regular na HTTP site. Hanapin sa address bar ang icon ng webpage Blangkong page.

Icon ng lock na may dilaw na tatsulok ng babala

Naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site, pero nakakita ang Google Chrome ng bagay sa page na maaaring mga hindi kanais-nais na larawan o ad unwanted images or ads. Iminumungkahi naming huwag kang maglagay ng pribado o personal na impormasyon sa page na ito.

Icon ng pulang lock 

Naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site, pero naka-detect ang Google Chrome ng mixed scripting. Mag-ingat kung maglalagay ka ng personal na impormasyon sa page na ito.

Nagaganap ang mixed scripting sa tuwing ang page na inihahatid sa pamamagitan ng HTTPS ay naglo-load ng content sa pamamagitan ng HTTP. Maaari itong magbigay ng loophole upang makontrol ng isang tao ang page. Maaaring mga third-party na script o video ang mga ito na naka-embed sa page.

 

"Hindi pribado ang iyong koneksyon"

Kung nakakita ka ng isang mensahe ng SSL error na nagsasabing "Hindi pribado ang iyong koneksyon," nangangahulugan itong ang iyong koneksyon sa Internet, o ang iyong computer, ay pumipigil sa Chrome na secure na ma-load ang page. Alamin kung paano i-troubleshoot ang isang babala sa SSL.