Suriin ang koneksyon ng isang website

Maaari mong tingnan ang mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng isang website, ang iyong koneksyon dito, at ang iyong history ng pagbisita dito. Aalertuhan ka ng Chrome kung hindi ito makapagtaguyod ng ganap na secure na koneksyon sa site.

Suriin ang koneksyon ng isang site

  1. Sa address bar, i-click ang icon ng lock Lock o page Blank page icon.
  2. I-click ang Koneksyon.
  3. Depende sa site, makakakita ka ng dalawa o tatlong seksyon ng impormasyon.
Website connection

1) Pagkakakilanlan ng site

Upang ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan, ang mga site na gumagamit ng SSL ay nagbibigay ng mga security certificate sa Chrome. Maaaring mag-set up ang kahit sino ng isang website na magpapanggap bilang ibang site, ngunit ang totoong site lang ang mayroong wastong security certificate para sa URL na sinusubukan mong abutin. Ang mga di-wastong certificate ay maaaring senyas na may nagtatangkang makialam sa iyong koneksyon sa site.

Icon Ang kahulugan nito
berdeng lock Wasto ang certificate ng site na ito at napatunayan ang pagkakakilanlan nito ng isang pinagkakatiwalaang awtoridad na third-party.
orange na alerto Hindi nagbigay ang site ng isang certificate sa browser. Normal ito para sa mga pangkaraniwang HTTP site (hanapin ang icon na Blank page icon sa address bar), dahil kadalasang ibinibigay lang ang mga certificate kung gumagamit ang site ng SSL.
pulang lock Nakakita ang Google Chrome ng mga problema sa certificate ng site. Dapat kang magpatuloy nang may pag-iingat dahil maaaring nagpapanggap ang site bilang isa pang site upang malinlang kang magbahagi ng personal o iba pang sensitibong impormasyon sa mga ito.

2) Koneksyon

Ipinapaalam sa iyo ng mga icon na ito kung nakapagtaguyod ang Chrome ng isang secure na koneksyon sa kasalukuyang site.

Icon Ang kahulugan nito
berdeng lock Matagumpay na nakagawa ang Google Chrome ng secure na koneksyon sa site na iyong tinitingnan.
orange na alerto Hindi naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site. Normal ito para sa mga pangkaraniwang HTTP site (hanapin ang icon na Blank page icon sa address bar).
gray na alerto Naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site, ngunit may natukoy ang Google Chrome na halu-halong content sa page. Mag-ingat kung maglalagay ka ng impormasyon sa page na ito. Maaaring magbigay ng loophole ang halu-halong content upang mamanipula ng isang tao ang page. Maaaring mga larawan o ad ng third-party na naka-embed sa page ang content na ito.
pulang lock Naka-encrypt ang iyong koneksyon sa site, ngunit may natukoy ang Google na halu-halong pag-i-script sa page. Mag-ingat kung maglalagay ka ng personal na impormasyon sa page na ito. Maaaring magbigay ng loophole ang halu-halong pag-script upang mamanipula ng isang tao ang page. Ito ay maaaring content na mga third-party na script o video na naka-embed sa page. Kung nakakonekta ka sa Internet sa pamamagitan ng pampublikong wireless network, partikular na delikado ang halu-halong pag-i-script dahil mas madaling pakialaman ang mga wireless network kaysa sa mga wired network.

3) History ng pagbisita

Lumalabas ang icon na ito kung nabisita mo na dati ang site. Gayunpaman, kung na-clear mo ang iyong cache at cookies, maki-clear din ang history ng binisita.

{0}{0}{0}{0}{0}{0}Icon{/0}{/0}{/0}{/0}{/0}{/0} Ang kahulugan nito
asul na alerto Nabisita mo na dati ang site, kaya malamang na pinagkakatiwalaan mo ang site na ito.
orange na alerto Hindi mo pa nabisita ang site na ito dati. Normal ang mensaheng ito kung alam mong totoo ito. Gayunpaman, kung mukhang pamilyar ang site at hindi mo na-clear ang kasaysayan ng iyong pagba-browse kamakailan, maaaring nagpapanggap ito na ibang site. Mangyaring magpatuloy nang may pag-iingat.

"Hindi pribado ang iyong koneksyon"

Kung nakakita ka ng isang mensahe ng SSL error na nagsasabing "Hindi pribado ang iyong koneksyon," nangangahulugan itong ang iyong koneksyon sa Internet, o ang iyong computer, ay pumipigil sa Chrome na secure na ma-load ang page. Alamin kung paano i-troubleshoot ang isang babala sa SSL