Проверка дали връзката със сайт е защитена

За да видите дали е безопасно да посетите даден уебсайт, можете да проверите информацията за сигурността му. Chrome ще ви сигнализира, ако не можете да го посетите чрез безопасна или частна връзка.

 1. Отворете страница в Chrome.
 2. За да проверите безопасността на даден сайт, вдясно от уеб адреса вижте какво е състоянието на сигурността му:
  • Заключване Има защита
  • Преглед на информацията за сайта „Информация“ или „Няма защита“
  • Опасно „Няма защита“ или „Опасно“
 3. За да видите подробностите за сайта и разрешенията му, изберете иконата. Ще видите обобщена информация за степента, в която връзката е частна според Chrome.

Какво означава всеки от символите за сигурност

Тези символи указват колко безопасно е да посетите и използвате даден сайт. Те ви съобщават дали той има сертификат за сигурност, дали Chrome има доверие на този сертификат и дали връзката на браузъра със сайта е частна.

Заключване Има защита

Информацията, която изпращате или получавате чрез сайта, е частна.

Дори да виждате тази икона, винаги внимавайте при споделянето на частна информация. Вижте адресната лента, за да сте сигурни, че сте на сайта, който искате да посетите.

Преглед на информацията за сайта „Информация“ или „Няма защита“

Сайтът не използва частна връзка. Някой може да е в състояние да види или промени информацията, която изпращате или получавате чрез него. 

На някои сайтове можете да посетите по-защитена версия на страницата:

 1. Изберете адресната лента.
 2. Изтрийте http:// и вместо това въведете https://.

Ако това не подейства, свържете се със собственика на сайта и поискайте да обезопаси сайта и данните ви с HTTPS.

Опасно „Няма защита“ или „Опасно“

Препоръчваме да не въвеждате частна или лична информация на тази страница. Ако е възможно, не използвайте сайта.

Без защита: Действайте внимателно. Съществува сериозен проблем с поверителността на връзката с този сайт. Някой може да е в състояние да види информацията, която изпращате или получавате чрез него.

Възможно е да видите съобщението „Страницата за вход не е защитена“ или „Страницата за плащане не е защитена“.

Опасно: Избягвайте този сайт. Ако виждате червен предупредителен екран на цялата страница, сайтът е означен като опасен от Безопасно сърфиране. Използването му най-вероятно ще изложи на риск информацията ви.

Отстраняване на грешката „Връзката ви не е частна“

Ако видите съобщение за грешка на цялата страница с текст „Връзката ви не е частна“, това означава, че има проблем със сайта, мрежата или устройството ви. Научете как да отстранявате неизправностите при този тип грешки.

Какво представлява сертификатът за сигурност

Когато посетите сайт, който работи с HTTPS (сигурност на връзката), сървърът му използва сертификат, за да докаже самоличността на уебсайта пред браузърите (например Chrome). Всеки може да създаде сертификат за който и да е сайт.

За да ви помага да бъдете в безопасност в мрежата, Chrome изисква уебсайтовете да използват сертификати от доверени организации.