Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Hantera sparade lösenord

Du kan låta Chrome komma ihåg dina lösenord för olika webbplatser. När du loggar in på en webbplats frågar Chrome om du vill spara kontouppgifterna för den webbplatsen.

Om du är inloggad i Chrome kan du använda dina lösenord på olika enheter.

Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte. Synkroniserade lösenord kan användas i Chrome på alla dina enheter och i vissa appar på Android-enheter.

Lösenorden sparas i Google-kontot om något av följande gäller:

Annars sparas lösenorden bara i Chrome på datorn.

Spara lösenord i Chrome

Du bestämmer om du vill att Chrome ska spara lösenord för webbplatser åt dig eller inte.

På vissa webbplatser loggas du in automatiskt om du har sparat lösenordet i Chrome eller Smart Lock för lösenord.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Logga in på en webbplats.
  • Om du vill spara lösenordet klickar du på Spara lösenord.
  • Om du inte vill spara lösenordet klickar du på Aldrig.

Visa sparade lösenord

Du kan när som helst visa en lista med alla sparade lösenord.

I Chrome-inställningarna
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Hantera lösenord under Lösenord och formulär.
 5. Klicka på Mer Mer till höger om webbplatsen under Sparade lösenord och sedan Info.
 6. Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska till höger om lösenordet.
  • Windows och Mac: Om du låser datorn med ett lösenord måste du ange det lösenordet.
På webben

Om du har sparat lösenord med Smart Lock för lösenord eller i Chrome när du var inloggad kan du även visa och radera dem på passwords.google.com.

Läs mer om att hantera sparade lösenord på webben.

Inaktivera frågan om att spara lösenord i Chrome

Möjligheten att spara lösenord erbjuds som standard i Chrome. Du kan inaktivera eller aktivera funktionen när som helst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Hantera lösenord under Lösenord och formulär.
 5. Aktivera inställningen.

Radera ett sparat lösenord

Du kan när som helst ta bort sparade lösenord från Chrome eller radera alla sparade lösenord.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Hantera lösenord under Lösenord och formulär.
 5. Klicka på Mer Mer till höger om webbplatsenoch sedan Ta bort.

Aktivera frågan om att spara lösenord igen

Om du har angett att du aldrig vill spara lösenord för en viss webbplats i Chrome, men ångrar dig, kan du återaktivera alternativet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Hantera lösenord under Lösenord och formulär.
 5. Klicka på Ta bort Ta bort till höger om webbplatsen under Aldrig sparat.

Om frågan om att spara lösenordet inte längre visas i Chrome kan du ha inaktiverat funktionen. Frågan visas igen om du aktiverar Erbjud att spara webblösenord på nytt.

Lösenord sparas inte i Chrome

Om ett lösenord ska ha sparats i Chrome men inte visas testar du att radera det och spara det på nytt.

 1. Öppna listan med sparade lösenord och se om webbplatsen står med.
 2. Om webbplatsen finns i listan raderar du det sparade lösenordet.
 3. Besök webbplatsen och logga in.
 4. Spara lösenordet när frågan visas genom att välja Spara lösenord eller Ja.

Relaterade länkar