Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Hantera sparade lösenord

Du kan låta Chrome komma ihåg dina lösenord för olika webbplatser. När du loggar in på en webbplats frågar Chrome om du vill spara kontouppgifterna för den webbplatsen.

Om du är inloggad i Chrome synkroniseras även lösenorden med ditt Google-konto så att du kan använda dem på olika enheter.

Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill att de ska synkroniseras mellan enheter eller inte.

Lösenorden sparas i Google-kontot om något av följande gäller:

 • Du är inloggad i Chrome och lösenorden synkroniseras
 • Du använder Google Smart Lock för lösenord på Android.

Om du inte är inloggad eller om synkroniseringen har inaktiverats sparas lösenorden bara lokalt i Chrome.

Synkronisera lösenord mellan datorn och Android

Om du är inloggad i Chrome eller använder Google Smart Lock för lösenord kan de lösenord du har sparat i Chrome användas för att logga in dig automatiskt på Android-enheten.

När du är inloggad med ditt Google-konto på Android-enheten blir lösenord som sparats på enheten tillgängliga i Chrome också.

Läs mer om att synkronisera lösenord mellan Chrome och Android-enheten.

Obs! Om du är inloggad i Chrome blir du inte tillfrågad om att spara lösenordet för Google-kontot som du loggade in med.

Spara lösenord i Chrome

Du bestämmer om du vill att Chrome ska spara lösenord för webbplatser åt dig eller inte.

På vissa webbplatser loggas du in automatiskt i Chrome om du har sparat lösenordet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Logga in på en webbplats.
  • Om du vill spara lösenordet klickar du på Spara lösenord.
  • Om du inte vill spara lösenordet klickar du på Aldrig.

Visa sparade lösenord

Du kan när som helst visa en lista med alla sparade lösenord.

I Chrome-inställningarna
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Under Lösenord och formulär klickar du på Hantera lösenord. En lista med sparade lösenord visas.
 5. Välj önskad webbplats under Sparade lösenord och klicka på Visa.
  • Om du låser datorn med ett lösenord måste du ange det lösenordet.
 6. Webbplatsens lösenord visas.
På webben

Om du har sparat lösenord med Google Smart Lock eller när du var inloggad i Chrome kan du även visa och redigera dem på passwords.google.com.

Läs mer om att hantera sparade lösenord på webben.

Inaktivera frågan om att spara lösenord

Möjligheten att spara lösenord erbjuds som standard i Chrome. Du kan inaktivera eller aktivera funktionen när som helst.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Under Lösenord och formulär avmarkerar du kryssrutan Erbjud att spara webblösenord eller Fråga om jag vill spara lösenord med Google Smart Lock för lösenord.

Om du vill att frågan ska visas igen markerar du kryssrutan Erbjud att spara webblösenord eller Fråga om jag vill spara lösenord med Google Smart Lock för lösenord.

Radera ett sparat lösenord

Du kan när som helst ta bort sparade lösenord från Chrome eller radera alla sparade lösenord.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Under Lösenord och formulär klickar du på Hantera lösenord. En lista med sparade lösenord visas.
 5. Välj önskad webbplats under Sparade lösenord och klicka på Radera Radera.
 6. Klicka på Klar.

Aktivera frågan om att spara lösenord igen

Om du har angett att du aldrig vill spara lösenord för en viss webbplats i Chrome, men ångrar dig, kan du återaktivera alternativet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer högst upp till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned.
 4. Under Lösenord och formulär klickar du på Hantera lösenord. En lista med sparade lösenord visas.
 5. Välj önskad webbplats under Aldrig sparad och klicka på Radera Radera.
 6. Klicka på Klar.

Om frågan om att spara lösenordet inte längre visas i Chrome kan du ha inaktiverat funktionen. Frågan visas igen om du aktiverar Erbjud att spara lösenord på nytt.

Lösenorden sparas inte i Chrome

Om ett lösenord ska ha sparats i Chrome men inte visas testar du att radera det och spara det på nytt.

 1. Öppna listan med sparade lösenord och se om webbplatsen står med.
 2. Om webbplatsen finns i listan raderar du det sparade lösenordet.
 3. Besök webbplatsen och logga in.
 4. Spara lösenordet när frågan visas genom att välja Spara lösenord eller Ja.

Relaterade länkar