Hantera lösenord

Du kan spara dina lösenord för olika webbplatser i Chrome.

Läs mer om hur dina lösenord skyddas i Chrome.

Läs mer om kryptering på enheten för lösenord.

Om du anger ett nytt lösenord på en webbplats får du frågan om du vill spara det i Chrome. Godkänn genom att trycka på Spara.

Lägga till ett nytt lösenord

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Lösenord.
 4. Tryck på Lägg till nere till vänster.
 5. Ange webbplats, användarnamn och lösenord.
 6. Tryck på Spara.

Tips! Om du loggar in på Google-kontot på enheten kan du

 • spara lösenordet i Google-kontot
 • spara lösenordet lokalt på enheten.

Logga in med ett sparat lösenord

Om du har sparat lösenordet vid ett tidigare besök på en webbplats kan Chrome hjälpa dig att logga in. 

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Öppna en webbplats du har besökt tidigare.
 3. Öppna webbplatsens inloggningsformulär.
  • Om du har sparat ett enskilt användarnamn och lösenord för webbplatsen: Chrome fyller i inloggningsformuläret automatiskt.
  • Om du har sparat fler än ett användarnamn och lösenord: Välj användarnamn och välj de inloggningsuppgifter som du vill använda.
 4. Om du vill tillåta att du loggas in i Chrome med det sparade användarnamnet och lösenordet använder du ditt fingeravtryck, Face ID eller lösenord.

Om inget lösenordsförslag visas i Chrome trycker du på nyckeln Spara lösenordet följt av Använd ett annat lösenord.

Visa, radera, redigera eller exportera lösenord

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Lösenord.
 4. Visa, radera, redigera eller exportera ett lösenord:
  • Så här visar du ett sparat lösenord:
   1. Tryck på det sparade lösenordet.
   2. Tryck på Visa under Lösenord.
  • Så här raderar du ett sparat lösenord:
   1. Tryck på Redigera nere till höger.
   2. Tryck på webbplatsen du vill ta bort under Sparade lösenord följt av Radera.
  • Så här redigerar du ett sparat lösenord:
   1. Tryck på det sparade lösenordet som du vill redigera följt av Redigera.
   2. Byt lösenordet eller användarnamnet.
   3. Tryck på Klar.
    • Obs! Du kan inte spara tomma lösenord eller flera likadana användarnamn för samma webbplats.
  • Så här exporterar du ett lösenord:
   1. Scrolla ned till slutet av sidan.
   2. Tryck på Exportera lösenord.

Om du vill rensa alla sparade lösenord kan du rensa webbinformation och välja Sparade Lösenord.

Börja eller sluta spara lösenord

Som standard kan du spara ditt lösenord i Chrome. Du kan aktivera eller inaktivera det här alternativet när du vill.

 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Lösenord.
 4. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Använda sparade lösenord i andra appar

När du sparar lösenordet för en webbplats i Chrome

 • kan du använda det sparade lösenordet när du loggar in i en annan webbläsare
 • kan du använda lösenord du har sparat i Chrome i webbplatsens app.
 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Lösenord.
 4. Tryck på Lösenord i andra appar.
 5. Tryck på Öppna inställningar.
  • Enhetens lösenordsinställningar öppnas.
 6. Leta upp avsnittet Fyll i lösenord automatiskt i enhetens lösenordsinställningar.
 7. Aktivera Fyll i lösenord automatiskt i avsnittet Fyll i lösenord automatiskt.
 8. Välj Chrome.

Tips! Använd på/av-knappen för att inaktivera Autofyll.

Hantera varningar om lösenordsändring

Det kan visas en varning i Chrome om du använder ett lösenord och användarnamn som har läckt ut i samband med ett dataintrång på en webbplats eller i en app från tredje part. Kombinationer av lösenord och användarnamn som har läckt ut är inte säkra eftersom de har publicerats online. 

Vi rekommenderar att du ändrar alla utsatta lösenord så snabbt som möjligt. Du kan ändra lösenord på webbplatsen i fråga och kontrollera dina sparade lösenord för andra webbplatser som lösenordet kan ha sparats på genom att följa anvisningarna i Chrome. 

Dina lösenord och användarnamn är skyddade i Chrome så att de inte kan läsas av Google.

Aktivera eller inaktivera aviseringar om utsatta lösenord

Viktigt! Du måste vara inloggad i Chrome för att få aviseringar om utsatta lösenord.

 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Tryck på Googles tjänster.
 4. Aktivera eller inaktivera En varning visas om lösenord har läckt ut vid ett dataintrång.

Kontrollera sparade lösenord

Du kan kontrollera alla dina sparade lösenord samtidigt och se om de har läckt ut vid ett dataintrång eller är svaga och lätta att lista ut.

 1. Öppna Chrome Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar Inställningar.
 3. Tryck på Lösenord följt av Kontrollera nu.

Åtgärda problem med lösenord

Om Chrome inte sparar eller frågar om du vill spara lösenord kan du läsa mer om hur du åtgärdar problem med sparade uppgifter i Chrome.

Så sparas och synkroniseras lösenord i Chrome

Hur lösenorden sparas i Chrome beror på om du vill lagra dem så att de kan användas på olika enheter eller inte.

Om du har loggat in i Chrome och aktiverat synkronisering av lösenord sparas lösenorden i Google-kontot.

Annars sparas lösenorden bara i Chrome på din iPhone eller iPad.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
237
false
false