Hantera sparade lösenord

Du kan låta Chrome komma ihåg dina lösenord för olika webbplatser. När du loggar in på en webbplats frågar Chrome om du vill spara lösenordet för den webbplatsen.

Om du är inloggad i Chrome synkroniseras även lösenorden till ditt Google-konto, så att du kan använda dem på olika enheter.

Så här hanteras lösenord i Chrome

Lösenord hanteras på olika sätt i Chrome beroende på om du vill synkronisera dem mellan enheter eller inte.

Smart Lock för lösenord

Om du är inloggad på Chrome eller använder Google Smart Lock för lösenord kan de lösenord du har sparat i Chrome användas för att logga in dig automatiskt på din Android-enhet.

Lösenord som du sparar på din Android-enhet finns också i Chrome när du har loggat in med ditt Google-konto.

Läs mer om att synkronisera lösenord på Chrome och din Android-enhet.

Obs! Om du är inloggad i Chrome blir du inte tillfrågad om att spara lösenordet för Google-kontot som du loggade in med.

Förslag på automatiskt genererade lösenord på webbplatser

När du skapar ett nytt konto på en webbplats kan du få förslag på automatiskt genererade lösenord i Chrome. Lösenordet sparas och fylls i automatiskt nästa gång du öppnar webbplatsens inloggningssida. Du kan bara använda den här funktionen om du är inloggad i Chrome.

Välja om du vill spara lösenord

Du bestämmer om du vill att Chrome ska spara lösenord för webbplatser åt dig.

På en dator
 • Om du vill spara lösenordet loggar du in på en webbplats och klickar på Spara lösenordet i dialogrutan som öppnas.
 • Om du inte vill spara lösenordet klickar du på Nej. Du kan även klicka på pilen för rullgardinsmenyn och välja Aldrig för den här webbplatsen.
På en mobil enhet
 • Om du vill spara lösenordet trycker du på Ja.
 • Om du inte vill spara lösenordet trycker du på Aldrig.

Inaktivera Erbjud att spara webblösenord

Chrome erbjuder att spara lösenordet som standard. Du kan när som helst aktivera eller inaktivera det här alternativet.

På en dator
 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i fönstret.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Under Lösenord och formulär avmarkerar du Erbjud att spara webblösenord.

Om du vill aktivera funktionen igen markerar du den här rutan.

På en mobil enhet
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. Använd det blå reglaget högst upp på skärmen för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Visa sparade lösenord

Du kan när som helst visa en lista över dina sparade lösenord.

I Chrome-inställningarna

På en dator
 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i fönstret.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Under Lösenord och formulär klickar du på Hantera lösenord. En dialogruta med en lista över sparade lösenord visas.
 5. Alla dina sparade lösenord visas i avsnittet Sparade lösenord i dialogrutan som öppnas.
På en Android-enhet
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. Tryck på länken Få tillgång till dina lösenord från alla enheter på passwords.google.com.
På en iPhone eller iPad
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. Tryck på länken Få tillgång till dina lösenord från alla enheter på passwords.google.com.

På webben

Du kan visa dina sparade lösenord i vilken webbläsare som helst via passwords.google.com om

 • du har loggat in på Chrome och sparat lösenord, eller om
 • du använder Google Smart Lock för lösenord på Android.

Läs mer om att hantera sparade lösenord från webben.

Ta bort ett sparat lösenord

Du kan när som helst radera ett sparat lösenord eller ta bort alla sparade lösenord från Chrome.

På en dator

Radera ett sparat lösenord för webbplatsen du besöker

 1. Öppna inloggningssidan för webbplatsen du vill logga in på.
 2. Klicka på nyckeln Key icon i änden på adressfältet.
 3. Efter användarnamnet och lösenordet klickar du på krysset.

Radera ett sparat lösenord för en annan webbplats

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i fönstret.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Under Lösenord och formulär klickar du på Hantera lösenord.
 5. Under Sparade lösenord för du muspekaren över webbplatsen som du vill ta bort lösenordet för.
 6. Klicka på krysset som visas till höger.
 7. Upprepa steg 5 och 6 ovan för alla konton som du vill ta bort från listan.
 8. Klicka på Klar längst ned till höger på skärmen.
På en Android-enhet
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. Tryck på lösenordet som du vill ta bort.
 5. Tryck på Radera längst ned till vänster på skärmen.
På en iPhone eller iPad
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. I listan över Sparade lösenord drar du till vänster på kontot du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort.

Ångra Spara aldrig lösenord

Om du har angett att du aldrig vill spara lösenord för en webbplats i Chrome, men ångrar dig, kan du återaktivera alternativet.

På en dator

Från webbplatsens inloggningssida

 1. Öppna inloggningssidan för webbplatsen du vill logga in på.
 2. Klicka på nyckeln Key icon i änden på adressfältet.
 3. Under meddelandet Du kan välja att inte tillåta att lösenord sparas på den här webbplatsen klickar du på Ångra.

Från inställningsmenyn

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i fönstret.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Under Lösenord och formulär klickar du på länken Hantera lösenord.
 5. I avsnittet Aldrig sparad väljer du webbplats.
 6. I slutet av raden för webbplatsen klickar du på krysset.
 7. Klicka på Klar.
På en Android-enhet
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. Tryck på den webbplats som du vill ta bort från listan Aldrig sparad.
 5. Tryck på Radera längst ned till vänster på skärmen.
På en iPhone eller iPad
 1. Öppna Chrome-appen.
 2. Tryck på Chrome-menyn More.
 3. Tryck på Inställningar > Spara lösenord.
 4. I listan Aldrig sparad drar du åt vänster på webbplatsen du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort.

Relaterade artiklar