Upravljanje zaporkama

Chrome možete postaviti tako da sprema zaporke za različite web-lokacije.

Saznajte više o tome kako Chrome štiti vaše zaporke.

Ako na web-lokaciji unesete novu zaporku, Chrome će vam prikazati upit želite li je spremiti. Za prihvaćanje kliknite Spremi.

 • Da biste vidjeli zaporku koja će se spremiti, kliknite Pregled Pregled.
 • Ako na stranici postoji više zaporki, kliknite donju strelicu Donja strelica. Odaberite zaporku koju želite spremiti.
 • Ako je korisničko ime prazno ili netočno, kliknite tekstni okvir pored stavke "Korisničko ime". Unesite korisničko ime koje želite spremiti.
 • Ako želite spremiti drugu zaporku, kliknite tekstni okvir pored stavke "Zaporka". Unesite zaporku koju želite spremiti.

Prijava spremljenom zaporkom

Ako ste spremili zaporku u Chrome prilikom prethodnog posjeta web-lokaciji, Chrome vam može pomoći da se prijavite.

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju koju ste već prije posjetili.
 2. Otvorite obrazac za prijavu za tu web-lokaciju.
  • Ako ste za tu web-lokaciju spremili samo jedno korisničko ime i zaporku, Chrome će automatski ispuniti obrazac za prijavu.
  • Ako ste spremili više korisničkih imena i zaporki, odaberite polje korisničkog imena i željene podatke za prijavu.

Prikaz, uređivanje, brisanje ili izvoz spremljenih zaporki

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Prikažite, uredite, izbrišite ili izvezite zaporku:
  • Prikaz: desno od web-lokacije kliknite Prikaži zaporku Pregled. Ako računalo zaključavate zaporkom, prikazat će se poruka da unesete zaporku računala.
  • Uređivanje: desno od web-lokacije kliknite Više Više a zatim Uredi zaporku.
  • Brisanje: desno od web-lokacije kliknite Više Više a zatim Ukloni.
  • Izvoz: desno od stavke Spremljene zaporke kliknite Više Više a zatim Izvoz zaporki.

Da biste izbrisali sve spremljene zaporke, izbrišite podatke o pregledavanju i odaberite Zaporke.

Pokretanje ili zaustavljanje spremanja zaporki

Chrome nudi spremanje zaporki prema zadanim postavkama. Tu opciju možete isključiti ili uključiti u bilo kojem trenutku.

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Uključite ili isključite opciju Ponudi spremanje zaporki.

Automatska prijava na web-lokacije i u aplikacije

Možete se automatski prijaviti na web-lokacije i u aplikacije za koje ste svoje vjerodajnice spremili koristeći se "Automatskom prijavom".Kad uključite "Automatsku prijavu", ne morate potvrđivati svoje korisničko ime i zaporku.
Ako želite potvrđivati svoje spremljene vjerodajnice prilikom prijave, možete isključiti "Automatsku prijavu".
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil and then Zaporke Zaporke.
 3. Uključite ili isključite opciju Automatska prijava.

Provjerite svoje spremljene zaporke

Možete provjeriti sve svoje spremljene zaporke odjednom kako biste saznali jesu li:

 • izložene u povredi podataka
 • potencijalno slabe i lako ih je pogoditi.

Da biste provjerili spremljene zaporke:

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Pri vrhu kliknite Više a zatim Postavke.
 3. Odaberite Zaporke a zatim Provjeri zaporke.

Primit ćete pojedinosti o svim zaporkama izloženima u povredi podataka te jesu li neke zaporke možda slabe.

Primajte upozorenja o tome da promijenite zaporke

Chrome vas može upozoriti ako koristite kombinaciju zaporke i korisničkog imena koja je ugrožena prilikom curenja podataka na web-lokaciji ili u aplikaciji treće strane. Ugrožene kombinacije zaporke i korisničkog imena nisu sigurne jer su objavljene online. 

Preporučujemo da što prije promijenite sve ugrožene zaporke. Slijedite upute u Chromeu da biste promijenili zaporku na web-lokaciji na kojoj ste upotrebljavali tu zaporku i provjerili spremljene zaporke za sve ostale web-lokacije na kojima bi ta zaporka mogla biti spremljena. 

Chrome osigurava zaštitu vaših zaporki i korisničkog imena kako ih Google ne bi mogao čitati.

Važno: da biste primali te obavijesti, morate biti prijavljeni na Chrome.

Da biste pokrenuli ili zaustavili slanje obavijesti:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. U odjeljku Privatnost i sigurnost kliknite Sigurnost.
 4. Dodirnite Standardna zaštita.
 5. Uključite ili isključite opciju "Upozori ako su zaporke ugrožene zbog povrede podataka".
Savjet: ta je značajka dostupna samo ako je aktivirana opcija Sigurno pregledavanje.

Rješavanje problema sa zaporkama

Ako Chrome ne sprema zaporke ili ne nudi njihovo spremanje, saznajte kako riješiti poteškoće sa spremljenim podacima.

Kako Chrome sprema i sinkronizira zaporke

Način na koji Chrome sprema zaporke ovisi o tome želite li ih pohraniti i upotrebljavati na više uređaja. Ako ste prijavljeni u Chrome, možete spremati zaporke na svoj Google račun. Zaporke se tada mogu upotrebljavati u Chromeu na svim vašim uređajima, kao i u nekim aplikacijama na vašim Android uređajima.

U protivnom, zaporke možete spremati isključivo lokalno na svom računalu.

Povezani članci

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
237
false