Upravljanje spremljenim zaporkama

Chrome možete postaviti tako da sprema zaporke za različite web-lokacije. Da biste zaporke upotrebljavali na različitim uređajima, uključite sinkronizaciju u Chromeu.

Ako na web-lokaciji unesete novu zaporku, Chrome će vam prikazati upit želite li je spremiti. Za prihvaćanje kliknite Spremi.

 • Da biste vidjeli zaporku koja će se spremiti, kliknite Pregled Pregled.
 • Ako na stranici postoji više zaporki, kliknite donju strelicu Strelica dolje. Odaberite zaporku koju želite spremiti.
 • Ako je korisničko ime prazno ili netočno, kliknite tekstni okvir pored stavke "Korisničko ime". Unesite korisničko ime koje želite spremiti.
 • Ako želite spremiti drugu zaporku, kliknite tekstni okvir pored stavke "Zaporka". Unesite zaporku koju želite spremiti.

Prijava spremljenom zaporkom

Ako ste spremili zaporku prilikom prethodnog posjeta web-lokaciji, Chrome vam može pomoći da se prijavite.

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju koju ste već prije posjetili.
 2. Otvorite obrazac za prijavu za tu web-lokaciju.
  • Ako ste za tu web-lokaciju spremili samo jedno korisničko ime i zaporku, Chrome će automatski ispuniti obrazac za prijavu.
  • Ako ste spremili više korisničkih imena i zaporki, odaberite polje korisničkog imena i željene podatke za prijavu.

Prikaz, brisanje ili izvoz spremljenih zaporki

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. Pregledajte, izbrišite ili izvezite zaporku:
  • Prikaz: desno od web-lokacije kliknite Prikaži zaporku Pregled. Ako računalo zaključavate zaporkom, prikazat će se poruka da unesete zaporku računala.
  • Uklanjanje: desno od web-lokacije kliknite Više Više a zatim Ukloni.
  • Izvoz: desno od "Spremljenih zaporki" kliknite Više Više a zatim Izvoz zaporki.

Da biste izbrisali sve spremljene zaporke, izbrišite podatke o pregledavanju i odaberite "Zaporke".

Pokretanje ili zaustavljanje spremanja zaporki

Chrome nudi spremanje zaporki prema zadanim postavkama. Tu opciju možete isključiti ili uključiti u bilo kojem trenutku.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. Uključite ili isključite opciju Ponudi spremanje zaporki.

Rješavanje problema sa zaporkama

Ako Chrome ne sprema zaporke ili ne nudi njihovo spremanje, saznajte kako riješiti poteškoće sa spremljenim podacima.

Kako Chrome sprema i sinkronizira zaporke

Način na koji Chrome sprema zaporke ovisi o tome želite li ih pohraniti i upotrebljavati na više uređaja. Kada se sinkroniziraju, zaporke se mogu upotrebljavati u Chromeu na svim vašim uređajima i u nekim aplikacijama na Android uređajima.

Kad je sinkronizacija uključena za zaporke u Chromeu, vaše se zaporke spremaju na vaš Google račun.

U suprotnom, zaporke se pohranjuju samo u Chromeu na računalu.

Povezani članci