Upravljanje zaporkama

Chrome možete postaviti tako da sprema zaporke za različite web-lokacije. Da biste zaporke upotrebljavali na različitim uređajima, uključite sinkronizaciju u Chromeu.

Ako na web-lokaciji unesete novu zaporku, Chrome će vam prikazati upit želite li je spremiti. Za prihvaćanje kliknite Spremi.

 • Da biste vidjeli zaporku koja će se spremiti, kliknite Pregled Pregled.
 • Ako na stranici postoji više zaporki, kliknite donju strelicu Strelica prema dolje. Odaberite zaporku koju želite spremiti.
 • Ako je korisničko ime prazno ili netočno, kliknite tekstni okvir pored stavke "Korisničko ime". Unesite korisničko ime koje želite spremiti.
 • Ako želite spremiti drugu zaporku, kliknite tekstni okvir pored stavke "Zaporka". Unesite zaporku koju želite spremiti.

Prijava spremljenom zaporkom

Ako ste spremili zaporku prilikom prethodnog posjeta web-lokaciji, Chrome vam može pomoći da se prijavite.

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju koju ste već prije posjetili.
 2. Otvorite obrazac za prijavu za tu web-lokaciju.
  • Ako ste za tu web-lokaciju spremili samo jedno korisničko ime i zaporku, Chrome će automatski ispuniti obrazac za prijavu.
  • Ako ste spremili više korisničkih imena i zaporki, odaberite polje korisničkog imena i željene podatke za prijavu.

Prikaz, brisanje ili izvoz spremljenih zaporki

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Pregledajte, izbrišite ili izvezite zaporku:
  • Da biste pregledali zaporku, desno od web-lokacije kliknite Prikaži zaporku Pregled. Ako računalo zaključavate zaporkom, prikazat će se poruka da unesete zaporku računala.
  • Da biste uklonili zaporku, desno od web-lokacije kliknite Više Više a zatim Ukloni.
  • Da biste izvezli zaporku, desno od stavke "Spremljene zaporke" kliknite Više Više a zatim Izvoz zaporki.

Da biste izbrisali sve spremljene zaporke, izbrišite podatke o pregledavanju i odaberite "Zaporke".

Pokretanje ili zaustavljanje spremanja zaporki

Chrome nudi spremanje zaporki prema zadanim postavkama. Tu opciju možete isključiti ili uključiti u bilo kojem trenutku.

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Uključite ili isključite opciju Ponudi spremanje zaporki.

Provjera ili promjena zaporki 

Chrome vas može upozoriti ako koristite kombinaciju zaporke i korisničkog imena koja je ugrožena prilikom curenja podataka na web-lokaciji ili u aplikaciji treće strane. Ugrožene kombinacije zaporke i korisničkog imena nisu sigurne jer su objavljene online. 

Preporučujemo da što prije promijenite sve ugrožene zaporke. Slijedite upute u Chromeu da biste promijenili zaporku na web-lokaciji na kojoj ste upotrebljavali tu zaporku i provjerili spremljene zaporke za sve ostale web-lokacije na kojima bi ta zaporka mogla biti spremljena. 

Chrome osigurava zaštitu vaših zaporki i korisničkog imena kako ih Google ne bi mogao čitati.

Važno: da biste primali te obavijesti, morate biti prijavljeni na Chrome. 

Da biste pokrenuli ili zaustavili primanje obavijesti: 

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. U odjeljku "Osobe" kliknite Sinkronizacija i Googleove usluge.
 4. U odjeljku "Ostale Googleove usluge" klikom uključite ili isključite opciju "Upozori ako su zaporke ugrožene zbog povrede podataka". 

Važno: ta je značajka dostupna samo ako ste uključili "Sigurno pregledavanje".

Rješavanje problema sa zaporkama

Ako Chrome ne sprema zaporke ili ne nudi njihovo spremanje, saznajte kako riješiti poteškoće sa spremljenim podacima.

Kako Chrome sprema i sinkronizira zaporke

Način na koji Chrome sprema zaporke ovisi o tome želite li ih pohraniti i upotrebljavati na više uređaja. Kada se sinkroniziraju, zaporke se mogu upotrebljavati u Chromeu na svim vašim uređajima i u nekim aplikacijama na Android uređajima.

Kad je sinkronizacija uključena za zaporke u Chromeu, vaše se zaporke spremaju na vaš Google račun.

U suprotnom, zaporke se pohranjuju samo u Chromeu na računalu.

Povezani članci