Проверка на правописа

Пишете прекалено бързо? Вградената функция на Google Chrome за проверка на правописа автоматично проверява въвежданото от вас в уеб формуляри и текстови полета.

Получаване на предложения при правописни грешки

Можете да получавате по-интелигентни предложения за проверка на правописа, като изпращате до сървърите на Google текста, който въвеждате в браузъра. За да включите предложенията, кликнете с десния бутон на мишката върху текстовото поле, в което пишете, и изберете Опции на програмата за проверка на правописа > Искане на предложения от Google.

Коригиране на настройките за проверката на правописа

Секцията по-долу е приложима само за Windows, Chrome OS и Linux

Ако използвате Chrome само на един език, проверката на правописа е включена автоматично за него. В случай че ползвате няколко езика в браузъра, можете да изберете за кой от тях да служи тя.

 1. Кликнете върху менюто на Chrome Chrome menu в лентата с инструменти на браузъра.
 2. Изберете Настройки.
 3. Кликнете върху Показване на разширените настройки.
 4. В секцията „Езици“ кликнете върху Настройки за език и въвеждане.
 5. От списъка „Езици“ в показалия се диалогов прозорец изберете езика, който искате да използвате, и кликнете върху Използване на този език за проверка на правописа отдясно.

В случай че езикът не е сред изброените, първо го добавете като един от предпочитаните си езици. Съществува вероятност да няма наличен речник за проверка на правописа за добавения от вас език. В такъв случай няма да можете да проверявате написаното на него.

Ако редовно използвате мрежата на няколко езика, можете лесно да превключвате между различните езикови речници, докато пишете.

Научете повече за превключването между речниците

 1. Уверете се, че обичайно използваните от вас езици са посочени като предпочитани за уеб страници в диалоговия прозорец „Настройки за език и въвеждане“.
 2. Кликнете с десния бутон на мишката върху дума, която е подчертана от програмата за проверка на правописа.
 3. Изберете Опции на програмата за проверка на правописа.
 4. От списъка изберете езика на речника, който искате да използвате. Ако той не е сред изброените, изберете Езикови настройки и го добавете като предпочитан език за уеб страници.
В случай че използвате Mac, трябва да промените настройките за проверка на правописа на компютъра си. За повече информация отворете центъра на Apple за поддръжка.

Добавяне на нова дума към речника

Ако програмата за проверка на правописа продължава да подчертава определена често използвана от вас дума, кликнете с десния бутон на мишката върху нея и изберете Добавяне към речника.

Само за Windows, Chrome OS и Linux: Думите, които добавяте към речника, се включват в персонализирания за вас.

Редактиране на персонализирания правописен речник

 1. Кликнете върху менюто на Chrome в лентата с инструменти на браузъра.
 2. Изберете Настройки.
 3. Кликнете върху Показване на разширените настройки.
 4. В секцията „Езици“ кликнете върху Настройки за език и въвеждане.
 5. Кликнете върху Персонализиран правописен речник.
 6. В отвореното текстово поле въведете новата дума, която искате да добавите. За да премахнете вече добавена дума, задръжте курсора на мишката над нея и кликнете върху X.
 7. Кликнете върху Готово.

Временно изключване на проверката на правописа

Можете временно да изключите проверката на правописа в полетата, в които пишете. Изпълнете следните стъпки:

 1. Кликнете с десния бутон на мишката върху текстово поле.
 2. Изберете Опции на програмата за проверка на правописа (Mac: Проверка на правописа и граматиката).
 3. Премахнете отметката от „Проверка на правописа на текстовите полета“ (Mac: Проверка на правописа при въвеждане).