Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome

Nếu không muốn ghi lại những trang web nào bạn đã truy cập bằng Chrome, bạn có thể xóa tất cả hoặc một số lịch sử duyệt web của mình. Thao tác xóa lịch sử duyệt web sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị bạn đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Google từ tài khoản của mình.

Xem toàn bộ lịch sử web của bạn

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang Lịch sử không lưu trữ các trang từ trang web bảo mật, những trang bạn đã truy cập ở chế độ ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử.

Xóa tất cả lịch sử của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử.
 4. Ở dưới cùng, nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 5. Nhấn để chọn "Lịch sử duyệt web". Có thể hộp này đã được chọn theo mặc định.
 6. Bỏ chọn bất kỳ mục nào khác bạn không muốn xóa.
 7. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt​.
 8. Xác nhận bằng cách nhấn Xóa dữ liệu duyệt​.
 9. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Hoàn tất​.

Để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi.

Xóa một mục khỏi lịch sử của bạn

Bạn có thể xóa các phần nhất định trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể nào đó, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Thêm .
 3. Nhấn vào Lịch sử.
 4. Ở dưới cùng, nhấn vào Chỉnh sửa.
 5. Chọn hộp bên cạnh mục bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Xóa.
 7. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Hoàn tất​.

Xóa hình ảnh khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa hình ảnh, hãy chạm và giữ hình ảnh đó. Sau đó, chọn Xóa.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, bạn có thể duyệt web riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu lịch sử tắt, trang Lịch sử của bạn sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Hãy tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?