Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome

Nếu không muốn ghi lại những trang web bạn đã truy cập bằng Chrome, bạn có thể xóa tất cả hoặc một số lịch sử duyệt web của mình. Thao tác xóa lịch sử duyệt web sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị bạn đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Google từ tài khoản của mình.

Xem lịch sử của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử.

Xóa lịch sử của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử.
 4. Ở dưới cùng, nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 5. Nhấn để chọn "Lịch sử duyệt web". Có thể hộp này đã được chọn theo mặc định.
 6. Bỏ chọn bất kỳ mục nào khác bạn không muốn xóa.
 7. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 8. Xác nhận bằng cách nhấn Xóa dữ liệu duyệt web.
 9. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Xong.

Để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động đã lưu trong phần Hoạt động của tôi.

Xóa một mục khỏi lịch sử của bạn

Bạn có thể xóa các phần nhất định trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể nào đó, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm .
 3. Nhấn vào Lịch sử.
 4. Ở dưới cùng, nhấn vào Chỉnh sửa.
 5. Chọn hộp bên cạnh mục nhập bạn muốn xóa.
 6. Nhấn vào Xóa.
 7. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Xong.

Xóa hình ảnh khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa hình ảnh, hãy chạm và giữ hình ảnh đó. Sau đó, chọn Xóa.

Nội dung hiển thị trên trang lịch sử của bạn

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang lịch sử không lưu trữ các trang Chrome mà bạn đã truy cập như chrome://settings, các trang bạn đã truy cập ở chế độ Ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử của mình, thì trang Lịch sử sẽ hiển thị các trang web bạn đã truy cập trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa của bạn lâu hơn nữa.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, bạn có thể duyệt web riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu lịch sử tắt, trang Lịch sử của bạn sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Hãy tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?