Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome

Nếu không muốn ghi lại những trang web bạn đã truy cập bằng Chrome, bạn có thể xóa tất cả hoặc một số lịch sử duyệt web của mình. Thao tác xóa lịch sử duyệt web sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị bạn đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Google khỏi tài khoản của mình.

Xem lịch sử của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó biểu tượng Lịch sử Lịch sử.

Xóa lịch sử của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Lịch sử Lịch sử.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Kiểm tra Lịch sử duyệt web. Có thể hộp này đã được chọn theo mặc định.
 5. Bỏ chọn bất kỳ mục nào khác mà bạn không muốn xóa.
 6. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web sau đó Xóa dữ liệu duyệt web.
 7. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xong.

Để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi.

Xóa một mục khỏi lịch sử của bạn

Bạn có thể xóa các phần nhất định trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể nào đó, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Lịch sử Lịch sử.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.
 4. Chọn các mục bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào Xóa.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xong.

Xóa các trang web đề xuất khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa một trang web, hãy chạm và giữ trang web đó rồi nhấn vào Xóa.

Nội dung hiển thị trên trang lịch sử của bạn

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang lịch sử không lưu trữ các trang Chrome mà bạn đã truy cập như chrome://settings, các trang bạn đã truy cập ở chế độ Ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử của mình, thì trang Lịch sử sẽ hiển thị các trang web bạn đã truy cập trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa của bạn trong thời gian dài hơn.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, bạn có thể duyệt web riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu tính năng lịch sử đang tắt, thì trang Lịch sử sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?