Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome

Nếu không muốn ghi lại những trang web bạn đã truy cập bằng Chrome, bạn có thể xóa tất cả hoặc một số lịch sử duyệt web của mình. Thao tác xóa lịch sử duyệt web sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị bạn đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Google từ tài khoản của mình.

Xem lịch sử của bạn

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Lịch sử.
  • Nếu thanh địa chỉ ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Nhấn vào biểu tượng Lịch sử Lịch sử.
 2. Nhấn vào mục nhập để truy cập vào trang web.
  • Để mở trang web trong tab mới, hãy chạm và giữ mục nhập. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Mở trong tab mới.
  • Để sao chép trang web, hãy chạm và giữ mục nhập. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Sao chép liên kết.

Xóa lịch sử của bạn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở phía dưới cùng, hãy vuốt lên thanh địa chỉ. Nhấn vào biểu tượng Lịch sử Lịch sử.
  • Nếu thanh địa chỉ của bạn ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Lịch sử.
 3. Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Bên cạnh mục "Khoảng thời gian", hãy chọn lượng thông tin lịch sử mà bạn muốn xóa. Để xóa mọi thứ, hãy nhấn vào Toàn bộ thời gian.
 5. Chọn "Lịch sử duyệt web". Bỏ chọn bất kỳ dữ liệu nào khác bạn không muốn xóa.
 6. Nhấn vào Xóa dữ liệu.

Để xóa lịch sử tìm kiếm của bạn, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động được lưu trong Hoạt động của tôi.

Xóa một mục khỏi lịch sử của bạn

Bạn có thể xóa một số phần trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở phía dưới cùng, hãy vuốt lên thanh địa chỉ. Nhấn vào biểu tượng Lịch sử Lịch sử.
  • Nếu thanh địa chỉ của bạn ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Lịch sử.
 3. Tìm mục nhập bạn muốn xóa.
 4. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Để xóa nhiều mục, chạm và giữ một mục nhập. Chọn các mục nhập khác mà bạn muốn xóa. Sau đó, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xóa hình ảnh khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa hình ảnh, hãy chạm và giữ hình ảnh đó. Sau đó, chọn Xóa.

Nội dung hiển thị trên trang lịch sử của bạn

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang lịch sử không lưu trữ các trang Chrome mà bạn đã truy cập như chrome://settings, các trang bạn đã truy cập ở chế độ Ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử của mình, thì trang Lịch sử sẽ hiển thị các trang web bạn đã truy cập trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa của bạn lâu hơn nữa.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, bạn có thể duyệt web riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu lịch sử tắt, trang Lịch sử của bạn sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Hãy tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?