Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa lịch sử duyệt web của bạn

Bạn có thể xóa tất cả hoặc một số lịch sử duyệt web trên Chrome của mình. Nếu bạn đăng nhập vào Chrome trên nhiều máy tính hoặc thiết bị, xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị khác.

Xem toàn bộ lịch sử web của bạn

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang Lịch sử không lưu trữ các trang từ trang web bảo mật, những trang bạn đã truy cập ở chế độ ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

 1. Trên thiết bị Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử.

Xóa tất cả lịch sử của bạn

 1. Trên thiết bị Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Lịch sử.
 4. Ở dưới cùng, nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 5. Chọn hộp bên cạnh "Lịch sử duyệt web". Có thể hộp này đã được chọn theo mặc định.
 6. Bỏ chọn bất kỳ hộp nào khác bạn không muốn xóa.
 7. Nhấn vào Xóa dữ liệu.

Xóa các mục cụ thể khỏi lịch sử của bạn

Bạn có thể xóa các phần trong lịch sử của mình theo cách thủ công. Để tìm kiếm nội dung cụ thể nào đó, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.

 1. Trên thiết bị Android, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Thêm Thêm .
 3. Nhấn vào Lịch sử.
 4. Tìm mục nhập bạn muốn xóa.
 5. Ở bên phải, nhấn vào Xóa Xóa.

Xóa hình thu nhỏ cụ thể khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn thường xuyên truy cập nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa hình thu nhỏ, hãy chạm và giữ hình thu nhỏ đó. Sau đó, chọn Xóa.

Duyệt web một cách riêng tư

Nếu bạn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web nữa, bạn có thể chuyển sang chế độ ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Trong trường hợp đó, trang Lịch sử của bạn sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập gần đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?