Xóa lịch sử duyệt web của bạn

Bạn có thể xóa tất cả hoặc một số lịch sử duyệt web trên Chrome của mình. Nếu bạn đăng nhập vào Chrome trên nhiều máy tính hoặc thiết bị, xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị khác.

Xem lịch sử web đầy đủ của bạn

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 qua. Trang Lịch sử không lưu trữ các trang từ trang web an toàn, những trang bạn đã truy cập ở chế độ ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

Dưới đây là cách xem lịch sử duyệt web đầy đủ của bạn:

Máy tính
 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Nhấp vào Lịch sử và các tab gần đây > Lịch sử.
Thiết bị di động
 1. Mở menu Chrome.
 2. Chạm vào Lịch sử.

Xóa tất cả lịch sử của bạn

Dưới đây là cách xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của bạn:

Máy tính
 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Nhấp vào Lịch sử và các tab gần đây > Lịch sử.
 3. Nhấp vào nút Xóa dữ liệu duyệt web. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
 4. Từ menu thả xuống, hãy chọn lượng lịch sử bạn muốn xóa. Để xóa toàn bộ lịch sử duyệt web, hãy chọn mọi thứ.
 5. Chọn hộp cho dữ liệu bạn muốn Chrome xóa, bao gồm “lịch sử duyệt web". Tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu duyệt web bạn có thể xóa
 6. Nhấp vào nút Xóa dữ liệu duyệt web.
Thiết bị Android
 1. Mở menu Chrome.
  Có thể đó là biểu tượng hoặc nút. Menu Chrome có giao diện như thế này More hoặc Menu.
 2. Chạm vào Lịch sử.
 3. Ở dưới cùng, hãy chạm vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn hộp Xóa lịch sử duyệt web. Theo mặc định, hộp này có thể được chọn.
 5. Bỏ chọn bất kỳ hộp nào khác bạn không muốn xóa.
 6. Chạm vào Xóa.
iPhone hoặc iPad
 1. Mở menu Chrome Chrome menu.
 2. Chạm vào Lịch sử.
 3. Ở dưới cùng, hãy chạm vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chạm vào Xóa dữ liệu duyệt web.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.
 6. Chạm vào Xong.

Xóa các mục cụ thể khỏi lịch sử của bạn

Bạn có thể xóa các phần trong lịch sử của mình một cách thủ công. Để tìm kiếm nội dung cụ thể nào đó, hãy sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.

Dưới đây là cách xóa các phần nhất định trong lịch sử duyệt web của bạn:

Máy tính
 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Nhấp vào Lịch sử và các tab gần đây > Lịch sử.
 3. Chọn hộp bên cạnh từng trang web bạn muốn xóa khỏi Lịch sử.
 4. Ở đầu trang, hãy nhấp vào nút Xóa các mục đã chọn.
 5. Hộp xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xóa.

Xóa hình thu nhỏ cụ thể khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web được truy cập thường xuyên nhất của bạn, hãy mở trang Tab mới. Để xóa hình thu nhỏ, hãy di chuột qua hình thu nhỏ đó và nhấp vào X ở góc trên cùng bên phải.

Thiết bị di động
 1. Mở menu Chrome.
 2. Chạm vào Lịch sử.
 3. Chạm vào X bên cạnh mục nhập cụ thể bạn muốn xóa.

Xóa hình thu nhỏ cụ thể khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web được truy cập thường xuyên nhất của bạn, hãy mở trang Tab mới. Để xóa hình thu nhỏ, hãy chạm và giữ hình thu nhỏ đó. Sau đó chọn Xóa.

Duyệt web một cách riêng tư

Nếu bạn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web nữa, bạn có thể chuyển sang chế độ ẩn danh.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Trong trường hợp đó, trang Lịch sử của bạn sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập gần đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?