Quản lý lịch sử duyệt web của bạn

Sử dụng trang Lịch sử để xem danh sách các trang web bạn đã từng truy cập trong 10 tuần qua khi sử dụng Google Chrome ở chế độ chuẩn. Trang này không lưu trữ các trang từ trang web an toàn, những trang bạn đã truy cập ở chế độ ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình. Nếu bạn đăng nhập vào Chrome trên nhiều thiết bị, bạn sẽ thấy lịch sử duyệt web của mình từ các thiết bị mà bạn đã đăng nhập đó. Mọi thay đổi bạn thực hiện với lịch sử của mình trên một thiết bị sẽ được tự động đồng bộ hóa với tất cả các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập.

Mở trang Lịch sử

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Lịch sử.

Mẹo sử dụng trang Lịch sử

  • Bạn có thể dễ dàng xóa các mục khỏi trang Lịch sử.
  • Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu trang hoặc thanh địa chỉ để tìm kiếm lịch sử của bạn.
  • Để xem các trang bạn đã truy cập trong phiên duyệt web hiện tại của mình, hãy nhấp và giữ các mũi tên tiến lên và lùi lại bên cạnh thanh địa chỉ.
  • Để xem các trang web được truy cập thường xuyên nhất của bạn, hãy mở trang Tab mới.
  • Nếu bạn đã bật mã hóa đồng bộ hóa nâng cao chỉ có lịch sử duyệt địa phương của bạn mới hiển thị.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc ở trường? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Trong trường hợp đó, trang Lịch sử của bạn sẽ không liệt kê các trang web mà bạn đã truy cập gần đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý