ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ลบประวัติการเข้าชมของคุณ

คุณสามารถลบประวัติการเข้าชมบน Chrome ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่อง การลบประวัติการเข้าชมของคุณจะมีผลในอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

ดูประวัติการเข้าชมเว็บทั้งหมดของคุณ

หน้าประวัติการเข้าชมของคุณจะแสดงเว็บไซต์ที่คุณเช้าชมบน Chrome ใน 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่เก็บหน้าจากเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งคุณได้เข้าชมในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือคุณได้ลบออกจากประวัติการเข้าชมแล้ว

 1. แตะเมนู เมนูเพิ่มเติม
 2. แตะประวัติการเข้าชม

ล้างประวัติการเข้าชมทั้งหมดของคุณ

 1. แตะเมนู เมนูเพิ่มเติม
 2. แตะประวัติการเข้าชม
 3. แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บที่ด้านล่าง
 4. เลือกช่องข้าง "ล้างประวัติการท่องเว็บ" ซึ่งอาจเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น
 5. ยกเลิกการเลือกช่องอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการลบ
 6. แตะล้าง

ลบเฉพาะบางรายการออกจากประวัติของคุณ

คุณสามารถลบประวัติบางส่วนด้วยตนเองได้ หากต้องการค้นหาสิ่งใดโดยเฉพาะ ให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านบน

 1. แตะเมนู เมนูเพิ่มเติม
 2. แตะประวัติการเข้าชม
 3. แตะ X ถัดจากรายการที่คุณต้องการลบ

นำภาพขนาดย่อเฉพาะบางรายการออกจากหน้าแท็บใหม่

หากต้องการดูเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด ให้เปิดหน้าแท็บใหม่ หากต้องการนำภาพขนาดย่อออก ให้แตะค้างไว้ จากนั้นเลือกนำออก

เรียกดูแบบส่วนตัว

หากคุณไม่ต้องการให้ Chrome บันทึกประวัติการเข้าชมเลย คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน

หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจปิดประวัติการเข้าชมไว้ ซึ่งในกรณีนี้หน้าประวัติการเข้าชมจะไม่แสดงรายการเว็บไซต์ที่คุณเพิ่งได้เข้าชม เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม