ลบประวัติการเข้าชมของคุณ

คุณสามารถลบประวัติการเข้าชมบน Chrome ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่อง การลบประวัติการเข้าชมของคุณจะมีผลในอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

ดูประวัติการเข้าชมเว็บทั้งหมดของคุณ

หน้าประวัติการเข้าชมของคุณจะแสดงเว็บไซต์ที่คุณเช้าชมบน Chrome ใน 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่เก็บหน้าจากเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งคุณได้เข้าชมในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือคุณได้ลบออกจากประวัติการเข้าชมแล้ว

ต่อไปนี้คือวิธีการดูประวัติการเข้าชมทั้งหมดของคุณ

คอมพิวเตอร์
 1. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกประวัติและแท็บล่าสุด > ประวัติ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิดเมนู Chrome
 2. แตะประวัติการเข้าชม

ล้างประวัติการเข้าชมทั้งหมดของคุณ

ต่อไปนี้คือวิธีการลบประวัติการเข้าชมทั้งหมด

คอมพิวเตอร์
 1. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. คลิกประวัติและแท็บล่าสุด > ประวัติ
 3. คลิกปุ่มล้างข้อมูลการท่องเว็บ ช่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
 4. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกว่าต้องการลบประวัติการเข้าชมมากเพียงใด หากต้องการล้างประวัติการเข้าชมทั้งหมด ให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น
 5. เลือกช่องสำหรับข้อมูลที่คุณต้องการให้ Chrome ล้าง รวมถึง "ประวัติการเข้าชม" เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลการเข้าชมที่คุณสามารถลบได้
 6. คลิกปุ่มล้างข้อมูลการท่องเว็บ
อุปกรณ์ Android
 1. เปิดเมนู Chrome
  เมนูดังกล่าวอาจเป็นไอคอนหรือปุ่ม ซึ่งอาจมีลักษณะดังนี้ More หรือ Menu
 2. แตะประวัติการเข้าชม
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. เลือกช่อง "ล้างข้อมูลการท่องเว็บ" ซึ่งอาจเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้นแ
 5. ยกเลิกการเลือกช่องอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการลบ
 6. แตะล้าง
iPhone หรือ iPad
 1. เปิดเมนู Chrome Chrome menu
 2. แตะประวัติการเข้าชม
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. แตะล้างประวัติการเข้าชม
 5. ยืนยันตัวเลือกของคุณ
 6. แตะเสร็จ

ลบเฉพาะบางรายการออกจากประวัติของคุณ

คุณสามารถลบประวัติบางส่วนด้วยตนเองได้ หากต้องการค้นหาบางสิ่งที่เจาะจง ให้ใช้แถบการค้นหาที่ด้านบน

ต่อไปนี้คือวิธีการลบประวัติการเข้าชมบางส่วนของคุณ

คอมพิวเตอร์
 1. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ คลิกเมนู Chrome Chrome menu
 2. Click History and recent tabs > History.
 3. เลือกช่องถัดจากหน้าเว็บแต่ละหน้าที่คุณต้องการนำออกจากประวัติการเข้าชม
 4. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้คลิกปุ่มนำรายการที่เลือกออก
 5. ช่องข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น ให้คลิกนำออก

นำภาพขนาดย่อเฉพาะบางรายการออกจากหน้าแท็บใหม่

หากต้องการดูเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด ให้เปิดหน้าแท็บใหม่ หากต้องการนำภาพขนาดย่อออก ให้วางเมาส์เหนือภาพนั้นและคลิก X ที่มุมบนขวา

อุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิดเมนู Chrome
 2. แตะประวัติการเข้าชม
 3. แตะ X ถัดจากรายการเฉพาะที่คุณต้องการลบ

นำภาพขนาดย่อเฉพาะบางรายการออกจากหน้าแท็บใหม่

หากต้องการดูเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด ให้เปิดหน้าแท็บใหม่ หากต้องการนำภาพขนาดย่อออก ให้แตะค้างไว้ จากนั้นเลือกนำออก

เรียกดูส่วนตัว

หากคุณไม่ต้องการให้ Chrome บันทึกประวัติการเข้าชมเลย คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน

หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจปิดประวัติการเข้าชมไว้ ซึ่งในกรณีนี้หน้าประวัติการเข้าชมจะไม่แสดงรายการเว็บไซต์ที่คุณเพิ่งได้เข้าชม เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม