ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ลบประวัติการเข้าชมของคุณ

คุณสามารถลบประวัติการเข้าชมบน Chrome ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายเครื่อง การลบประวัติการเข้าชมของคุณจะมีผลในอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

ดูประวัติการเข้าชมเว็บทั้งหมดของคุณ

หน้าประวัติการเข้าชมจะแสดงเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบน Chrome ใน 90 วันที่ผ่านมา แต่จะไม่เก็บหน้าจากเว็บไซต์ที่มีระบบความปลอดภัย หน้าเว็บที่คุณได้เข้าชมในโหมดไม่ระบุตัวตน หรือที่คุณได้ลบออกจากประวัติการท่องเว็บแล้ว

 1. เปิดแอป Chrome Chrome บนอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านบนขวา ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. แตะประวัติการเข้าชม

ล้างประวัติการเข้าชมทั้งหมด

 1. เปิดแอป Chrome Chrome บนอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านบนขวา ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. แตะประวัติการเข้าชม
 4. ที่ด้านล่าง ให้แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 5. เลือกช่อง "ประวัติการท่องเว็บ" ซึ่งอาจเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น
 6. ยกเลิกการเลือกช่องอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการลบ
 7. แตะล้างข้อมูล

ลบเฉพาะบางรายการออกจากประวัติการเข้าชม

คุณสามารถลบประวัติบางส่วนด้วยตนเองได้ หากต้องการค้นหาสิ่งใดโดยเฉพาะ ให้ใช้แถบค้นหาที่ด้านบน

 1. เปิดแอป Chrome Chrome บนอุปกรณ์ Android
 2. ที่ด้านบนขวา ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. แตะประวัติการเข้าชม
 4. ค้นหารายการที่คุณต้องการลบ
 5. แตะนำออก นำออก ทางขวามือ

นำภาพขนาดย่อเฉพาะบางรายการออกจากหน้าแท็บใหม่

หากต้องการดูเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด ให้เปิดแท็บใหม่ หากต้องการนำภาพขนาดย่อออก ให้แตะค้างไว้ จากนั้นเลือกนำออก

เรียกดูแบบส่วนตัว

หากคุณไม่ต้องการให้ Chrome บันทึกประวัติการเข้าชมเลย คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน

หากคุณใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจปิดประวัติการเข้าชมไว้ ซึ่งในกรณีนี้หน้าประวัติการเข้าชมจะไม่แสดงรายการเว็บไซต์ที่คุณเพิ่งได้เข้าชม เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร