ลบประวัติการท่องเว็บใน Chrome

หากไม่ต้องการเก็บประวัติหน้าเว็บที่เคยเข้าชมจาก Chrome ไว้แล้ว คุณสามารถลบประวัติการท่องเว็บทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การลบประวัติการท่องเว็บจะมีผลในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome

ระบบจะนำประวัติการเข้าชมออกจาก Chrome นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบประวัติการค้นหา Google ออกจากบัญชีของคุณอีกด้วย

ดูประวัติการเข้าชม

หน้าประวัติการเข้าชมจะแสดงหน้าเว็บที่คุณเข้าชมใน Chrome ใน 90 วันที่ผ่านมา

หน้านี้จะไม่เก็บหน้าเว็บที่คุณได้เข้าชมในโหมดไม่ระบุตัวตน หรือที่คุณได้ลบออกจากประวัติการท่องเว็บแล้ว

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ประวัติการเข้าชม
  • หากแถบที่อยู่เว็บของคุณอยู่ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนขึ้นบนแถบที่อยู่เว็บ แตะ "ประวัติการเข้าชม" ประวัติการเข้าชม
 3. หากต้องการเข้าชมเว็บไซต์ใด ให้แตะรายการดังกล่าว
  • หากต้องการเปิดเว็บไซต์ในแท็บใหม่ ให้แตะรายการนั้นค้างไว้ ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น เปิดในแท็บใหม่
  • หากต้องการคัดลอกเว็บไซต์ ให้แตะรายการค้างไว้ ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น คัดลอกลิงก์

ล้างประวัติการเข้าชม

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนขึ้นบนแถบที่อยู่เว็บ แตะ "ประวัติการเข้าชม" ประวัติการเข้าชม
  • หากแถบที่อยู่เว็บของคุณอยู่ที่ด้านบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ประวัติการเข้าชม
 3. แตะล้างข้อมูลการท่องเว็บ
 4. ถัดจาก "ช่วงเวลา" ให้เลือกตั้งแต่ต้น
 5. เลือก "ประวัติการท่องเว็บ" ยกเลิกการเลือกข้อมูลอื่นที่คุณไม่ต้องการลบ
 6. แตะล้างข้อมูล

หากต้องการลบประวัติการค้นหา โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการล้างกิจกรรมที่บันทึกไว้ใน "กิจกรรมของฉัน"

ลบบางรายการออกจากประวัติการเข้าชม

คุณสามารถลบประวัติการเข้าชมเพียงบางส่วนได้ หากต้องการค้นหาเฉพาะบางอย่าง ที่ด้านบนขวาให้แตะ "ค้นหา" ค้นหา

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนขึ้นบนแถบที่อยู่เว็บ แตะ "ประวัติการเข้าชม" ประวัติการเข้าชม
  • หากแถบที่อยู่เว็บของคุณอยู่ที่ด้านบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น ประวัติการเข้าชม
 3. ค้นหารายการที่คุณต้องการลบ
 4. แตะ "นำออก" นำออก ทางขวามือ

หากต้องการลบหลายรายการ ให้แตะรายการค้างไว้ เลือกรายการอื่นๆ ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ "นำออก" นำออก ที่ด้านขวาบน

นำรูปภาพออกจากหน้าแท็บใหม่

หากต้องการดูเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด ให้เปิดแท็บใหม่ หากต้องการนำรูปภาพออก ให้แตะค้างไว้ จากนั้นเลือกนำออก

ท่องเว็บแบบส่วนตัว

หากคุณไม่ต้องการให้ Chrome บันทึกประวัติการท่องเว็บเลย คุณสามารถท่องเว็บแบบส่วนตัวด้วยโหมดไม่ระบุตัวตน

หากคุณใช้ Chromebook ที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสามารถปิดประวัติการท่องเว็บได้ หากปิดประวัติการเข้าชมไว้ หน้าประวัติการเข้าชมจะไม่แสดงหน้าเว็บที่คุณเคยเข้าชม เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

Chrome author Jess

Jess เป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วย Jess ปรับปรุงบทความนี้โดยแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร