Odstránenie histórie prehliadania Chromu

Ak nechcete mať zaznamenané webové stránky navštívené v Chrome, môžete odstrániť celú históriu prehliadania Chromu alebo iba jej časť. Odstránenie histórie prehliadania sa prejaví na všetkých zariadeniach, v ktorých ste sa do Chromu prihlásili.

História bude z Chromu odstránená. Históriu vyhľadávania môžete taktiež samostatne odstrániť z účtu Google.

Zobrazenie histórie

Na stránke História sa zobrazujú webové stránky, ktoré ste navštívili v Chrome za posledných 90 dní.

Neukladajú sa tu stránky, ktoré ste navštívili v režime inkognito, ani tie, ktoré ste už odstránili z histórie prehliadania.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Klepnite vpravo hore na položky Viac Viac a potom História.
  • Ak sa panel s adresou nachádza v dolnej časti, potiahnite ho prstom smerom nahor. Klepnite na položku História História.
 3. Ak chcete určitý web navštíviť, klepnite na jeho záznam.
  • Ak chcete otvoriť web na novej karte, pridržte príslušný záznam. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Otvoriť na novej karte.
  • Ak chcete web skopírovať, pridržte príslušný záznam. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Kopírovať odkaz.

Vymazanie histórie

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prstom potiahnite v dolnej časti panel s adresou smerom nahor. Klepnite na položku História História.
  • Ak je panel s adresou v hornej časti, klepnite na položky Viac Viac a potom História.
 3. Klepnite na možnosť Vymazať dáta prehliadania.
 4. Vedľa položky Časový rozsah vyberte možnosť Celé obdobie.
 5. Začiarknite políčko História prehliadania. Zrušte začiarknutie všetkých iných typov dát, ktoré nechcete odstrániť.
 6. Klepnite na možnosť Vymazať dáta.

Ak chcete odstrániť históriu vyhľadávania, prečítajte si, ako vymazať aktivitu uloženú na stránke Moja aktivita.

Odstránenie položky z histórie

Môžete odstrániť určité časti histórie. Ak chcete nájsť konkrétnu položku, klepnite vpravo hore na možnosť Vyhľadať Hľadať.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prstom potiahnite v dolnej časti panel s adresou smerom nahor. Klepnite na položku História História.
  • Ak je panel s adresou v hornej časti, klepnite na položky Viac Viac a potom História.
 3. Nájdite položku, ktorú chcete odstrániť.
 4. Klepnite vpravo na možnosť Odstrániť Odstrániť.

Ak chcete odstrániť viacero položiek, klepnite na príslušný záznam a podržte ho. Potom vyberte ďalšie záznamy, ktoré chcete odstrániť. Následne klepnite vpravo hore na položku Odstrániť Odstrániť.

Odstránenie obrázka zo stránky na novej karte

Ak si chcete zobraziť najčastejšie navštevované weby, otvorte novú kartu. Ak chcete odstrániť obrázok, klepnite naň a pridržte ho. Potom vyberte možnosť Odstrániť.

Anonymné prehliadanie

Ak nechcete, aby Chrome ukladal vašu históriu prehliadania, môžete prehliadať anonymne v režime inkognito.

Používate Chromebook v práci alebo v škole? Históriu prehliadania môže vypnúť váš správca siete. Ak je história vypnutá, na stránke História sa nebudú zobrazovať webové stránky, ktoré ste navštívili. Ďalšie informácie o používaní spravovaného zariadenia Chrome