Brisanje povijesti pregledavanja u Chromeu

Ako ne želite da se web-stranice koje ste posjetili u Chromeu bilježe u povijesti pregledavanja, povijest pregledavanja možete izbrisati u cijelosti ili djelomično. Brisanje povijesti pregledavanja primijenit će se na sve uređaje na kojima ste uključili sinkronizaciju i na kojima ste prijavljeni u Chromeu.

Vaša će se povijest ukloniti s Chromea. Zasebno s računa možete izbrisati i povijest pretraživanja na Googleu.

Saznajte više o tome kako uključiti ili isključiti sinkronizaciju u Chromeu.

Pregled povijesti

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Povijest Povijest.

Brisanje povijesti

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Povijest Povijest.
 3. Pri dnu dodirnite Brisanje podataka o pregledavanju.
 4. Provjerite Povijest pregledavanja. Ta opcija može biti potvrđena prema zadanim postavkama.
 5. Poništite okvire stavki koje ne želite izbrisati.
 6. Dodirnite Brisanje podataka o pregledavanju a zatim Izbriši podatke o pregledavanju.
 7. U gornjem desnom kutu dodirnite Gotovo.

Da biste izbrisali povijest pretraživanja, saznajte više o brisanju aktivnosti spremljenih u odjeljku Moja aktivnost.

Brisanje stavke iz povijesti

Možete izbrisati određene dijelove povijesti. Da biste pronašli nešto određeno, poslužite se trakom za pretraživanje pri vrhu.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. U donjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Povijest Povijest.
 3. Pri dnu dodirnite Uredi.
 4. Provjerite unose koje želite izbrisati.
 5. Dodirnite Izbriši.
 6. U gornjem desnom kutu dodirnite Gotovo.

Uklanjanje predloženih web-lokacija s web-stranice nove kartice

Da biste vidjeli web-lokacije koje najviše posjećujete, otvorite novu karticu. Da biste uklonili neku web-lokaciju, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite Ukloni.

Što se prikazuje na stranici povijesti

Stranica Povijest prikazuje web-stranice koje ste posjetili u Chromeu u posljednjih 90 dana. Na njoj se ne pohranjuju Chromeove stranice koje ste posjetili, na primjer chrome://settings, stranice koje ste posjetili anonimno ni stranice koje ste već izbrisali iz povijesti pregledavanja.

Ako ste prijavljeni na Chrome i sinkronizirate svoju povijest, na stranici Povijest prikazuju se web-stranice koje ste posjetili na svim svojim sinkroniziranim uređajima tijekom mnogo duljeg razdoblja. Ako ste odjavljeni s Chromea, na vašoj stranici Povijest neće se prikazivati web-stranice posjećene na drugim uređajima.

Privatno pregledavanje

Ako želite da Chrome uopće ne sprema vašu povijest pregledavanja, možete pregledavati privatno u anonimnom načinu.

Upotrebljavate li Chromebook na poslu ili u školi? Vaš mrežni administrator može isključiti povijest pregledavanja. Ako je povijest isključena, na stranici Povijest neće se prikazivati popis posjećenih web-stranica. Saznajte više o upotrebi upravljanog uređaja Chrome.