حذف سابقه مرور خودتان

می‌توانید همه یا برخی از سابقه مرور Chrome خودتان را حذف کنید اگر در چند رایانه یا دستگاه وارد سیستم شده باشید، حذف سابقه مرور در همه دستگاه‌ها اعمال می‌شود.

مشاهده سابقه‌ وب خودتان به صور کامل

صفحه سابقه‌تان وب‌سایت‌هایی را نشان می‌دهد که در Chrome طی ۹۰ روز گذشته مشاهده کرده‌اید. صفحات وب‌سایت‌های ایمن، صفحات مشاهده شده در حالت ناشناس یا صفحاتی را که قبلاً از سابقه مرورتان حذف کرده‌اید، ذخیره نمی‌کند.

اینجا سابقه مرورتان را به صورت کامل می‌بینید:

رایانه
 1. در گوشه سمت چپ بالای پنجره مرورگر، روی منوی Chrome کلیک کنید. Chrome menu
 2. روی برگه‌های سابقه و اخیر > سابقه کلیک کنید.
دستگاه همراه
 1. منوی Chrome را باز کنید.
 2. سابقه را لمس کنید.

پاک کردن کل سابقه‌تان

اینجا نحوه حذف کل سابقه مرورتان ذکر شده است:

رایانه
 1. در گوشه سمت چپ بالای پنجره مرورگر، روی منوی Chrome کلیک کنید. Chrome menu
 2. روی برگه‌های سابقه و اخیر > سابقه کلیک کنید.
 3. روی دکمه پاک کردن اطلاعات مرور کلیک کنید. کادر گفتگویی نشان داده می‌شود.
 4. از منوی کشویی، انتخاب کنید چقدر از سابقه را می‌خواهید حذف کنید. برای پاک کردن کل سابقه مرورتان، از ابتدا را انتخاب کنید.
 5. کادر اطلاعاتی را که می‌خواهید Chrome پاک کند، از جمله «سابقه مرور»، علامت بزنید. درباره انواع اطلاعات مروری که می‌توانید حذف کنید، بیشتر بدانید
 6. روی دکمه پاک کردن اطلاعات مرور کلیک کنید.
دستگاه Android
 1. منوی Chrome را باز کنید.
  منو ممکن است نماد یا دکمه باشد. آن را به شکل More یا Menu می‌بینید.
 2. سابقه را لمس کنید.
 3. در پایین پاک کردن اطلاعات مرور را لمس کنید.
 4. کادر پاک کردن سابقه مرور را علامت بزنید. ممکن است به صورت پیش‌فرض علامت داشته باشد.
 5. در صورتی که نمی‌خواهید موارد دیگر حذف شوند، علامت کادرهای دیگر را بردارید.
 6. پاک کردن را لمس کنید.
iPhone یا iPad
 1. منوی Chrome ‏‏Chrome menu را باز کنید.
 2. سابقه را لمس کنید.
 3. در پایین پاک کردن اطلاعات مرور را لمس کنید.
 4. پاک کردن سابقه مرور را لمس کنید.
 5. انتخابتان را تأیید کنید.
 6. انجام شد را لمس کنید.

حذف موارد خاص از سابقه‌

می‌توانید به صورت دستی قسمت‌هایی از سابقه‌تان را حذف کنید. برای جستجوی مورد خاص، از نوار جستجو در بالا استفاده کنید.

در اینجا نحوه حذف قسمت‌های خاصی از سابقه مرورتان ذکر شده است:

رایانه
 1. در گوشه سمت چپ بالای پنجره مرورگر، روی منوی Chrome کلیک کنید. Chrome menu
 2. روی برگه‌های سابقه و اخیر > سابقه کلیک کنید.
 3. مربع کنار هر صفحه وبی را که می‌خواهید از سابقه حذف شود، علامت بزنید.
 4. در بالای صفحه، روی دکمه حذف موارد انتخاب شده کلیک کنید.
 5. کادر تأیید نمایان خواهد شد. روی برداشتن کلیک کنید.

حذف تصاویر کوچک خاص از صفحه برگه جدید

برای مشاهده سایت‌هایی که اغلب مشاهده کرده‌اید، صفحه برگه جدید را باز کنید. برای برداشتن تصویر کوچک، روی آن حرکت کنید و X را در بالا گوشه سمت چپ کلیک کنید.

دستگاه همراه
 1. منوی Chrome را باز کنید.
 2. سابقه را لمس کنید.
 3. X کنار ورودی خاصی که می‌خواهید حذف شود، را کلیک کنید.

حذف تصاویر کوچک خاص از صفحه برگه جدید

برای مشاهده سایت‌هایی که اغلب مشاهده کرده‌اید، صفحه برگه جدید را باز کنید. برای حذف تصویر کوچک، آن را لمس کرده و نگه‌دارید. سپس حذف را انتخاب کنید.

مرور خصوصی

اگر نمی‌خواهید Chrome سابقه مرورتان را اصلاً ذخیره کند، می‌توانید به حالت ناشناس بروید.

از Chromebook در محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید؟ شاید سرپرست شبکه‌تان سابقه مرور را خاموش کرده باشد که در این صورت صفحه سابقه‌تان وب‌سایت‌هایی را که اخیراً مشاهده کرده‌اید، فهرست نمی‌کند. درباره استفاده از دستگاه Chrome مدیریت شده، بدانید