مشاهده و حذف سابقه مرور Chrome

می‌توانید سابقه مرور را در Chrome مشاهده کنید. در رایانه رومیزی یا رایانه کیفی، برای ادامه دادن مروری که قبلاً شروع کرده‌اید و برای پیدا کردن جستجوهای مربوط می‌توانید از نمای «نقشه کاوش» در سابقه استفاده کنید.

اگر نمی‌خواهید سابقه صفحه‌هایی که در Chrome بازدید کرده‌اید ثبت شود، می‌توانید همه سابقه مرور یا بخشی از آن را حذف کنید. اگر سابقه مرور را حذف کنید، همه دستگاه‌هایی که در آن‌ها همگام‌سازی را روشن کرده‌اید و به سیستم Chrome وارد شده‌اید تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. اگر بخواهید، می‌توانید نمای «نقشه کاوش» سابقه را هم غیرفعال کنید.

به‌طور جداگانه هم می‌توانید سابقه جستجوی Google را از حسابتان حذف کنید.

درباره نحوه روشن یا خاموش کردن همگام‌سازی در Chrome بیشتر بدانید.

دیدن سابقه

در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛

 1. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سابقه ضربه بزنید؛
  • اگر نوار نشانی در پایین قرار دارد، نوار نشانی را تند به بالا بکشید. روی «سابقه» سابقه ضربه بزنید.
 2. برای بازدید از سایتی، روی ورودی ضربه بزنید؛
  • برای باز کردن سایتی در برگه جدید، ورودی را لمس کنید و نگه‌دارید. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس باز کردن در برگه جدید ضربه بزنید.
  • برای کپی کردن سایت، ورودی را لمس کنید و نگه‌دارید. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس کپی کردن پیوند ضربه بزنید.

پاک کردن سابقه

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سابقه ضربه بزنید؛
  • اگر نوار نشانی در پایین قرار دارد، روی نوار نشانی تند به‌سمت بالا بکشید. روی «سابقه» سابقه ضربه بزنید؛
 3. روی پاک کردن داده‌های مرور ضربه بزنید؛
 4. کنار «محدوده زمانی»:
  • برای پاک کردن بخشی از سابقه، تاریخ‌های موردنظر را انتخاب کنید؛ 
  • برای پاک کردن همه سابقه، روی از ابتدا تا الآن ضربه بزنید؛
 5. چارگوش کنار «سابقه مرور» را علامت بزنید؛
 6. داده‌های دیگری را که نمی‌خواهید حذف شود لغو انتخاب کنید؛
 7. روی پاک کردن داده‌ها ضربه بزنید.

برای حذف سابقه جستجو، با نحوه پاک کردن فعالیت ذخیره‌شده در «فعالیت من» آشنا شوید.

حذف یک مورد از سابقه

می‌توانید قسمت‌های مشخصی از سابقه را حذف کنید. برای جستجوی موردی مشخص، در بالا سمت چپ، روی «جستجو» جستجو ضربه بزنید.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سابقه ضربه بزنید؛
  • اگر نوار نشانی در پایین قرار دارد، قبل‌از اینکه روی «سابقه» سابقه ضربه بزنید، روی نوار نشانی تند به‌سمت بالا بکشید؛
 3. ورودی‌ای را که می‌خواهید حذف شود پیدا کنید؛
 4. در سمت چپ، روی «برداشتن» Remove ضربه بزنید.

برای حذف چند مورد:

 1.  ورودی موردنظر را لمس کنید و نگه دارید؛
 2. دیگر ورودی‌هایی را که می‌خواهید حذف شوند انتخاب کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی «برداشتن» Remove ضربه بزنید.
نکته: زمانی که در سایت مشخصی هستید، می‌توانید موردی را از سابقه آن سایت حذف کنید:
 • روی «قفل» قفلو سپس آخرین بازدید سابقهو سپس برداشتن Remove ضربه بزنید.

برداشتن تصویر از صفحه برگه جدید

برای مشاهده سایت‌هایی که بیشترین بازدید را از آن‌ها داشته‌اید، برگه جدیدی باز کنید. برای برداشتن تصویر، آن را لمس کنید و نگه‌دارید. سپس حذف را انتخاب کنید.

صفحه سابقه چه چیزهایی را نشان می‌دهد

صفحه «سابقه‌» صفحه‌های وبی را نشان می‌دهد که طی ۹۰ روز گذشته در Chrome از آنها بازدید کرده‌اید. صفحه‌های Chrome که بازدید می‌کنید (مانند chrome://settings)، صفحه‌هایی که در حالت ناشناس مرور می‌کنید یا صفحه‌هایی که قبلاً از سابقه مرورتان حذف کرده‌اید، در صفحه سابقه ذخیره نمی‌شود.

اگر به سیستم Chrome وارد شوید و سابقه‌تان را همگام‌سازی کنید، صفحه «سابقه» صفحه‌های وبی را که در دستگاه‌های همگام‌سازی‌شده‌تان بازدید کرده‌اید برای مدت طولانی‌تری نشان می‌دهد. اگر از سیستم Chrome خارج شده باشید، صفحه سابقه‌تان، صفحه‌های وب را در سایر دستگاه‌هایتان نشان نمی‌دهد.

مرور خصوصی

اگر نمی‌خواهید Chrome هیچ سابقه‌ای از مرورتان ذخیره کند، می‌توانید درحالت ناشناس به‌طور خصوصی مرور کنید.

از Chromebook در محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید؟ سرپرست شبکه‌تان می‌تواند سابقه مرور را خاموش کند. اگر سابقه خاموش باشد، صفحه «سابقه» صفحه‌های وبی را که بازدید کرده‌اید فهرست نمی‌کند. با استفاده از دستگاه Chrome مدیریت‌شده آشنا شوید.

منابع مربوط

false
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false