Wyświetlanie i usuwanie historii przeglądania w Chrome

Możesz sprawdzić swoją historię przeglądania w Chrome. Możesz kontynuować rozpoczętą wcześniej aktywność na komputerze stacjonarnym lub laptopie, a także znaleźć podobne wyszukiwania.

Jeśli nie chcesz, aby informacje o tym, na które strony wchodzisz w Chrome, pozostawały zapisane, możesz usunąć całą historię przeglądania lub niektóre jej elementy. Historia przeglądania zostanie usunięta na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany(-a) w Chrome i synchronizujesz historię z kontem Google.

Jeśli chcesz, możesz też usunąć historię wyszukiwania Google ze swojego konta.

Co zawiera Historia

W Historii wyświetlają się strony odwiedzone przez Ciebie w Chrome w ciągu ostatnich 90 dni. Nie są przechowywane: 

 • strony Chrome takie jak chrome://settings,
 • strony odwiedzone przez Ciebie w trybie przeglądania prywatnego,
 • strony usunięte z historii przeglądania.

Wskazówka: jeśli zalogujesz się w Chrome i zsynchronizujesz historię, będą w niej też widoczne strony odwiedzone przez Ciebie na zsynchronizowanych urządzeniach.

Znajdowanie historii
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Historia a potem Historia.
Znajdowanie strony z historii
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu wpisz @history.
 3. Naciśnij Tab lub spację. Możesz też kliknąć opcję Historia wyszukiwania Szukaj w sugestiach.
 4. Wpisz słowa kluczowe dotyczące odwiedzonej wcześniej strony.
 5. Wybierz stronę z listy.
Usuń historię
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Historia a potem Historia.
 4. Po lewej stronie kliknij Usuń dane przeglądania.
 5. Wybierz okres, który chcesz usunąć.
  • Aby usunąć wszystko, wybierz Od początku.
 6. Zaznacz pola obok typów informacji, które chcesz usunąć, w tym obok elementu Historia przeglądania. Jakie dane przeglądania możesz usunąć
 7. Kliknij Usuń dane.
Usuwanie elementu z historii
 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Historia a potem Historia.
 4. Zaznacz pole przy każdym elemencie, który chcesz usunąć z historii.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Usuń.
 6. Kliknij Usuń.
Wskazówka: aby znaleźć konkretny element, użyj paska wyszukiwania u góry okna przeglądarki.
Usuwanie skrótu ze strony Nowa karta

Aby znaleźć strony, na które wchodzisz najczęściej, otwórz nową kartę.

Aby usunąć skrót:

 1. Wskaż skrót, który chcesz usunąć.
 2. W prawym górnym rogu skrótu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń Usuń.
Przeglądanie historii według grup
Na karcie „Według grupy” na stronie Historia w Chrome historia przeglądania i wyszukiwania jest pogrupowana. Możesz tutaj łatwo znaleźć wcześniejszą aktywność związaną z przeglądaniem i kontynuować wyszukiwanie przy użyciu podobnych wyszukiwań.
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu wpisz wyszukiwane słowa.
 3. Pod paskiem adresu kliknij Wznów przeglądanie.

Widok „Według grupy” możesz też otworzyć bezpośrednio na stronie „Historia Chrome”:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Historia a potem Historia.
 3. Na karcie „Według grupy” możesz wybrać grupę, którą chcesz sprawdzić.

Wskazówki:

 • Aby otworzyć wszystkie strony z grupy w nowej grupie kart, obok wyszukiwanego elementu kliknij Więcej Więcej a potem Otwórz wszystkie w nowej grupie kart.
 • U dołu strony znajdziesz sugerowane wyszukiwania.
Usuwanie elementów z historii według grup

Poufna historia przeglądania może być automatycznie ukrywana. Te strony możesz znaleźć za pomocą pola wyszukiwania na stronie Historia. Jeśli na przykład chcesz wrócić do wcześniej wyszukiwanego tematu związanego ze zdrowiem, wpisz go w polu wyszukiwania.

Możesz ręcznie usunąć jedną lub wszystkie strony w grupie.

 • Aby usunąć stronę z grupy: obok wyszukiwanego elementu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń z historii.
 • Aby usunąć wszystkie strony z grupy: obok grupy kliknij Więcej Więcej a potem Usuń wszystkie z historii.
Więcej informacji o zarządzaniu kartami w funkcji Wznów przeglądanie na stronie Nowa karta

Przeglądanie prywatne

Jeśli nie chcesz, aby w Chrome była zapisywana historia przeglądania, możesz przeglądać internet prywatnie w trybie incognito.

Jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole, historię przeglądania może wyłączyć administrator sieci. Jeśli jest ona wyłączona, na stronie Historia nie zobaczysz odwiedzonych stron. Więcej informacji o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne