Brisanje povijesti pregledavanja u Chromeu

Ako ne želite da se web-stranice koje ste posjetili u Chromeu bilježe u povijesti pregledavanja, povijest pregledavanja možete izbrisati u cijelosti ili djelomično. Brisanje povijesti pregledavanja primijenit će se na sve uređaje na kojima ste uključili sinkronizaciju i na kojima ste prijavljeni u Chromeu.

Vaša će se povijest ukloniti s Chromea. Zasebno s računa možete izbrisati i povijest pretraživanja na Googleu.

Saznajte više o tome kako uključiti ili isključiti sinkronizaciju u Chromeu.

Pregled povijesti

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Povijest a zatim Povijest.

Brisanje povijesti

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Povijest a zatim Povijest.
 4. S lijeve strane kliknite Brisanje podataka o pregledavanju. Prikazat će se okvir.
 5. Na padajućem izborniku odaberite želite li izbrisati povijest u cijelosti ili djelomično. Da biste izbrisali sve, odaberite Cijelo vrijeme.
 6. Potvrdite okvire podataka za koje želite da ih Chrome izbriše, uključujući "Povijest pregledavanja". Saznajte više o vrstama podataka o pregledavanju koje možete izbrisati.
 7. Kliknite Izbriši podatke.

Da biste izbrisali povijest pretraživanja, saznajte više o brisanju aktivnosti spremljenih u odjeljku Moja aktivnost.

Brisanje stavke iz povijesti

Možete izbrisati određene dijelove povijesti. Da biste pronašli nešto određeno, poslužite se trakom za pretraživanje pri vrhu.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Kliknite Povijest a zatim Povijest.
 4. Potvrdite okvir svake stavke koju želite ukloniti iz povijesti.
 5. U gornjem desnom kutu kliknite Izbriši.
 6. Potvrdite klikom na Ukloni.

Uklanjanje slike s web-stranice nove kartice

Da biste vidjeli web-lokacije koje najviše posjećujete, otvorite novu karticu. Da biste uklonili sliku, postavite pokazivač na nju i kliknite Ukloni Ukloni.

Što se prikazuje na stranici povijesti

Stranica Povijest prikazuje web-stranice koje ste posjetili u Chromeu u posljednjih 90 dana. Na njoj se ne pohranjuju Chromeove stranice koje ste posjetili, na primjer chrome://settings, stranice koje ste posjetili anonimno ni stranice koje ste već izbrisali iz povijesti pregledavanja.

Ako ste prijavljeni na Chrome i sinkronizirate svoju povijest, na stranici Povijest prikazuju se web-stranice koje ste posjetili na svim svojim sinkroniziranim uređajima tijekom mnogo duljeg razdoblja. Ako ste odjavljeni s Chromea, na vašoj stranici Povijest neće se prikazivati web-stranice posjećene na drugim uređajima.

Privatno pregledavanje

Ako želite da Chrome uopće ne sprema vašu povijest pregledavanja, možete pregledavati privatno u anonimnom načinu.

Upotrebljavate li Chromebook na poslu ili u školi? Vaš mrežni administrator može isključiti povijest pregledavanja. Ako je povijest isključena, na stranici Povijest neće se prikazivati popis posjećenih web-stranica. Saznajte više o upotrebi upravljanog uređaja Chrome.