Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu khác của trình duyệt

Bạn có quyền kiểm soát dữ liệu duyệt web của mình. Dữ liệu này bao gồm những thông tin như lịch sử duyệt web và tải xuống cùng dữ liệu biểu mẫu đã lưu. Sử dụng hộp thoại "Xóa dữ liệu duyệt web" để xóa tất cả dữ liệu hoặc chỉ một phần dữ liệu của bạn, được thu thập trong một khoảng thời gian cụ thể.

Xóa tất cả dữ liệu của bạn

 1. Nhấp vào menu Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Công cụ khác.
 3. Chọn Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn hộp kiểm cho loại thông tin bạn muốn xóa.
 5. Sử dụng trình đơn ở trên đầu để chọn lượng dữ liệu bạn muốn xóa. Chọn mọi thứ để xóa mọi thứ.
 6. Nhấp Xóa dữ liệu duyệt web.

Xóa các mục cụ thể khỏi dữ liệu duyệt web của bạn

Thay vì xóa toàn bộ danh mục dữ liệu duyệt web, bạn có thể chọn các mục cụ thể để xóa. Nhấp vào các liên kết sau để xem thêm hướng dẫn.

Chi tiết về dữ liệu bị xóa

Các thông tin sau được liên kết với từng loại dữ liệu duyệt web và áp dụng cho Google Chrome trên Windows, Mac, Linux và Chrome OS.

 • Lịch sử duyệt web: Việc xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ xóa cụ thể các mục sau:
  • Các địa chỉ web bạn đã truy cập từ trang Lịch sử
  • Nội dung của các trang đó được lưu trong bộ nhớ cache
  • Ảnh chụp nhanh của các trang đó để làm hình ảnh xuất hiện trên Trang Tab mới
  • Bất kỳ địa chỉ IP nào được tìm nạp trước từ các trang đó
 • Lịch sử tải xuống: Danh sách các tệp bạn đã tải xuống bằng Google Chrome bị xóa nhưng các tệp thực sự không bị xóa khỏi máy tính của bạn.
 • Cookie, dữ liệu trang web và plugin:
 • Bộ nhớ cache: Nội dung của các trang web bạn đã truy cập trong Google Chrome bị xóa khỏi máy tính của bạn. Trình duyệt sẽ lưu các phần tử của trang web để tăng tốc độ tải trang web trong lần truy cập tiếp theo.
 • Mật khẩu: Các bản ghi tên người dùng và mật khẩu bị xóa. Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, các bản ghi mật khẩu của bạn sẽ bị xóa khỏi Keychain Access.
 • Dữ liệu biểu mẫu: Tất cả các mục nhập tự động điền của bạn và bản ghi nội dung mà bạn đã nhập vào biểu mẫu web đều bị xóa.
 • Xóa dữ liệu khỏi ứng dụng được lưu trữ: Dữ liệu từ các ứng dụng bạn đã thêm vào Chrome từ Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ bị xóa, chẳng hạn như bộ nhớ cục bộ được Gmail ngoại tuyến sử dụng.
 • Hủy cấp phép nội dung: Điều này sẽ ngăn Flash Player phát mọi nội dung được bảo vệ đã xem trước đây, chẳng hạn như phim hoặc nhạc bạn đã mua. Bạn nên hủy cấp phép nội dung trước khi bán hoặc tặng máy tính của mình.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?