เปลี่ยนตำแหน่งการดาวน์โหลด

คุณสามารถเลือกตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกสิ่งที่ดาวน์โหลดโดยค่าเริ่มต้น หรือเลือกปลายทางเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

 1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงและเลื่อนลงไปยังส่วน "ดาวน์โหลด"
  • หากคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด ให้คลิกเปลี่ยน แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
  • หากคุณอยากเลือกตำแหน่งเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ถามตำแหน่งบันทึกไฟล์ก่อนการดาวน์โหลด"

ตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด

หากคุณไม่เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด Google Chrome จะดาวน์โหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้

 • Windows XP: \Documents and Settings\<username>\My Documents\Downloads
 • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8: \Users\<username>\Downloads
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: home/<username>/Downloads

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม