Xóa lịch sử duyệt web của bạn

Bạn có thể xóa một phần hoặc toàn bộ lịch sử duyệt web của mình khỏi Google Chrome. Nếu bạn đăng nhập vào Chrome trên nhiều máy tính hoặc thiết bị, xóa lịch sử duyệt web của bạn sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị khác.

Xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của bạn

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Công cụ.
 3. Chọn Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Trong hộp thoại xuất hiện, chọn hộp kiểm "Xóa lịch sử duyệt web".
 5. Sử dụng trình đơn ở trên đầu để chọn lượng dữ liệu bạn muốn xóa. Chọn mọi thứ để xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của bạn.
 6. Nhấp Xóa dữ liệu duyệt web.

Những thông tin sau sẽ bị xóa khi bạn xóa lịch sử duyệt web của mình:

 • Các địa chỉ web bạn đã truy cập, được liệt kê trên trang Lịch sử
 • Nội dung của những trang bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache
 • Ảnh chụp nhanh các trang bạn thường xuyên truy cập nhất trên trang Tab mới
 • Mọi địa chỉ IP được tìm nạp trước từ các trang bạn đã truy cập

Xóa các mục cụ thể khỏi lịch sử duyệt web của bạn

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Lịch sử.
 3. Di chuột qua các mục mà bạn muốn xóa.
 4. Chọn hộp kiểm của các mục đó.
 5. Nhấp vào nút Xóa mục đã chọn ở đầu trang.
 6. Nhấp vào OK khi cửa sổ xác nhận xuất hiện.

Xóa lịch sử duyệt web của bạn từ thanh địa chỉ

Để ngăn các địa chỉ khớp với lịch sử duyệt web của bạn xuất hiện trong thanh địa chỉ, hãy thực hiện theo các bước ở trên để xóa toàn bộ lịch sử duyệt web. Có thể bạn cũng muốn tắt dịch vụ dự đoán của thanh địa chỉ nếu bạn không muốn Google Chrome giúp điền cụm từ tìm kiếm và địa chỉ web mà bạn đang nhập vào thanh địa chỉ.

Xóa lịch sử duyệt web của bạn khỏi trang Tab mới

Trang Tab mới hiển thị danh sách các trang web bạn truy cập nhiều nhất. Để xóa một hình thu nhỏ cụ thể, hãy di chuột lên hình thu nhỏ. Sau đó nhấp vào dấu x xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của khung hình. 

Hình thu nhỏ mà bạn xóa sẽ không hiển thị lại trên trang. Để đặt lại trang về các hình thu nhỏ trống, hãy xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của bạn.