Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổ bật lên Đã chặn cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Thay đổi chế độ cài đặt mặc định của cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng

 1. Mở Chrome Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng.
 5. Đặt lựa chọn bạn muốn làm chế độ cài đặt mặc định.

Quản lý cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng đối với một trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc nội dung vi phạm. Một số trang web hợp pháp hiện nội dung web trong cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng trên một trang web
 1. Mở Chrome Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập một trang đã chặn cửa sổ bật lên.
 3. Trên thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Đã chặn cửa sổ bật lên Đã chặn cửa sổ bật lên.
 4. Nhấp vào đường liên kết của cửa sổ bật lên mà bạn muốn xem.
 5. Để luôn thấy cửa sổ bật lên của trang web đó, hãy chọn Luôn cho phép cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng trên [trang web] sau đó Xong.
Chặn cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng trên một trang web
 1. Mở Chrome Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng.
 6. Tìm trang web trong mục "Được phép".
 7. Ở bên phải trang web đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chặn.

Nếu trang web không có trong danh sách, hãy nhấp vào Thêm bên cạnh mục "Không được phép". Sau đó, nhập địa chỉ web của trang web rồi nhấp vào Thêm. Để chặn tất cả cửa sổ bật lên trên trang web, hãy dùng mẫu [*.]example.com.

Chặn thông báo 

Nếu vẫn nhận được thông báo của một trang web sau khi tắt cửa sổ bật lên, thì bạn có thể đã đăng ký nhận thông báo của trang web đó. Để tắt thông báo của một trang web, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào trang web mà bạn đang nhận được thông báo. 
 3. Chọn biểu tượng Xem thông tin trang web .
 4. Bên cạnh Thông báo, hãy chọn Chặn trong trình đơn thả xuống. 

Bạn cũng có thể chặn thông báo trong phần cài đặt trang web. 

Vấn đề với cửa sổ bật lên

Vẫn thấy cửa sổ bật lên không mong muốn: Hãy thử chạy Công cụ làm sạch Chrome (chỉ dành cho Windows). Sau đó, đọc các lựa chọn khác để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học: Quản trị viên mạng của bạn có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi chế độ cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Tìm hiểu cách kiểm soát phương thức hoạt động cụ thể của một trang web khi bạn sử dụng Chrome.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm lạm dụng. Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu xem trang web của mình có bất kỳ sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false