Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu Cửa sổ bật lên bị chặn Đã chặn cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Cửa sổ bật lên.
 6. Ở trên cùng, hãy chuyển cài đặt thành Được phép hoặc Bị chặn.

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc spam. Một số trang web hợp pháp hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập một trang đã chặn cửa sổ bật lên.
 3. Trong thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Cửa sổ bật lên bị chặn Đã chặn cửa sổ bật lên.
 4. Nhấp vào liên kết của cửa sổ bật lên mà bạn muốn xem.
 5. Để luôn thấy cửa sổ bật lên cho trang web, hãy chọn Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ [trang web] tiếp đến Xong.
Chặn cửa sổ bật lên từ một trang web
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 5. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt nội dung.
 6. Nhấp vào Cửa sổ bật lên.
 7. Trong tùy chọn "Cho phép", hãy tìm trang web.
 8. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Chặn.

Nếu trang web đó không có trong danh sách, bên cạnh tùy chọn "Chặn", hãy nhấp vào Thêm. Nhập địa chỉ web của trang web. Để chặn tất cả cửa sổ bật lên trên trang web, hãy sử dụng mẫu [*.]example.com.

Sự cố với cửa sổ bật lên

Bạn vẫn thấy cửa sổ bật lên không mong muốn? Hãy thử chạy Công cụ làm sạch Chrome (chỉ dành cho Windows). Sau đó, đọc các tùy chọn khác để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính.

Bạn đang sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Nếu vậy, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Hãy tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Tìm hiểu cách kiểm soát phương thức hoạt động cụ thể của một trang web khi bạn sử dụng Chrome.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm lạm dụng. Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu xem trang web của mình có bất kỳ sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?