Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu Cửa sổ bật lên bị chặn Đã chặn cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 5. Trong "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 6. Trong "Cửa sổ bật lên", chọn một tùy chọn:
  • Không cho phép bất kỳ trang web nào hiển thị cửa sổ bật lên (nên chọn)
  • Cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên cho trang web cụ thể

Không phải tất cả cửa sổ bật lên đều là quảng cáo hoặc spam. Một số trang web hợp pháp hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Tìm trang đã chặn cửa sổ bật lên cho bạn.
 3. Trong thanh địa chỉ, nhấp vào Cửa sổ bật lên bị chặn Đã chặn cửa sổ bật lên.
 4. Nhấp vào liên kết của cửa sổ bật lên mà bạn muốn xem.
 5. Để luôn thấy cửa sổ bật lên cho trang web, hãy chọn Luôn cho phép cửa sổ bật lên từ [trang web] tiếp đến Xong.
Chặn cửa sổ bật lên từ một trang web
 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 5. Trong "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 6. Trong "Cửa sổ bật lên", nhấp vào Quản lý ngoại lệ.
 7. Nếu bạn thấy trang web được liệt kê, hãy trỏ tới trang web đó. Ở bên phải, nhấp vào Xóa Xóa.
 8. Nhấp vào Xong ở phía cuối.

Nếu trang web không được liệt kê, bạn có thể nhập địa chỉ của trang web vào cuối danh sách. Để chặn tất cả cửa sổ bật lên trên trang web, sử dụng mẫu [*.]example.com. Chọn Chặn đối với hành vi.

Sự cố với cửa sổ bật lên

Bạn vẫn thấy cửa sổ bật lên không mong muốn? Nếu cửa sổ bật lên chưa được chặn, hãy thử chạy Công cụ làm sạch Chrome (chỉ dành cho Windows). Sau đó, đọc các tùy chọn khác để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính.

Bạn đang sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Tìm hiểu cách kiểm soát các cách cụ thể một trang web có thể hoạt động khi bạn sử dụng Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?