Quản lý cửa sổ bật lên

Google Chrome ngăn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện và làm lộn xộn màn hình của bạn. Bất cứ khi nào trình duyệt chặn cửa sổ bật lên cho một trang web, biểu tượng cảnh báo cửa sổ bật lên bị chặn sẽ xuất hiện trong thanh địa chỉ. Nhấp vào biểu tượng để xem các cửa sổ bật lên đã bị chặn hoặc để quản lý cài đặt cửa sổ bật lên cho trang web.

Nếu bạn gặp sự cố khi chặn cửa sổ bật lên, khi lưu trang chủ hay khi đặt công cụ tìm kiếm mặc định của mình, thì một chương trình không mong muốn có thể đã chiếm đoạt cài đặt của bạn. Hãy xem các bước gỡ rối để giúp giải quyết sự cố hoặc thử đặt lại cài đặt trình duyệt của bạn.

Xem cửa sổ bật lên cho trang web cụ thể

Để xem cửa sổ bật lên bị chặn cho một trang web, hãy làm theo các bước được liệt kê bên dưới:

 1. Nếu cửa sổ bật lên đã bị chặn, bạn sẽ thấy biểu tượng cảnh báo cửa sổ bật lên bị chặn trong thanh địa chỉ. Nhấp vào biểu tượng để xem danh sách các cửa sổ bật lên bị chặn.
 2. Nhấp vào liên kết cho cửa sổ bật lên bạn muốn xem.
 3. Để luôn thấy cửa sổ bật lên cho trang web đó, hãy chọn "Luôn hiển thị cửa sổ bật lên từ [site]". Trang web sẽ được thêm vào danh sách ngoại lệ mà bạn có thể quản lý trong hộp thoại Cài đặt nội dung.

Để cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web theo cách thủ công, hãy thực hiện các bước dưới đây:

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 5. Trong phần "Cửa sổ bật lên", nhấp vào Quản lý ngoại lệ.

Cho phép tất cả các cửa sổ bật lên

Bạn có thể cho phép tất cả các cửa sổ bật lên bằng cách tắt trình chặn cửa sổ bật lên. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. trong phần "Bảo mật", nhấp vào nút Cài đặt nội dung.
 5. Trong phần "Cửa sổ bật lên", hãy chọn "Cho phép tất cả các trang web hiển thị cửa sổ bật lên". Tùy chỉnh quyền cho các trang web cụ thể bằng cách nhấp vào Quản lý ngoại lệ.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể định cấu hình trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn không thể tự thay đổi cài đặt này. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý