บล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัปใน Chrome

Google Chrome จะบล็อกป๊อปอัปไม่ให้แสดงขึ้นบนหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้น เมื่อบล็อกป๊อปอัป แถบที่อยู่จะทำเครื่องหมายว่าป๊อปอัปถูกบล็อก ปิดกั้นป๊อปอัป อย่างไรก็ตาม คุณเลือกที่จะอนุญาตป๊อปอัปได้

หากป๊อปอัปยังคงปรากฏขึ้นหลังจากปิดใช้แล้ว หมายความว่า

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น ป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

จัดการป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

ป๊อปอัปบางรายการก็ไม่ได้เป็นโฆษณาหรือสแปม เว็บไซต์ที่ถูกต้องบางเว็บจะแสดงเนื้อหาเว็บในหน้าต่างป๊อปอัป

อนุญาตป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทางจากเว็บไซต์
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังหน้าที่ระบบบล็อกป๊อปอัป
 3. ในแถบที่อยู่ ให้คลิก "ป๊อปอัปที่ถูกบล็อก" ปิดกั้นป๊อปอัป
 4. คลิกลิงก์ของป๊อปอัปที่คุณต้องการดู
 5. หากต้องการดูป๊อปอัปจากเว็บไซต์นั้นเสมอ ให้เลือกอนุญาตป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทางจาก [เว็บไซต์] เสมอ จากนั้น เสร็จสิ้น
บล็อกป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทางจากเว็บไซต์
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์
 4. คลิกป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 5. ค้นหาเว็บไซต์ในส่วน "ได้รับอนุญาตให้ส่งป๊อปอัปและใช้การเปลี่ยนเส้นทาง"
 6. ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อก

หากเว็บไซต์ไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกเพิ่มข้าง "ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งป๊อปอัปหรือใช้การเปลี่ยนเส้นทาง" ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ แล้วคลิกเพิ่ม หากต้องการบล็อกป๊อปอัปทั้งหมดจากเว็บไซต์ ให้ใช้รูปแบบ [*.]example.com

บล็อกการแจ้งเตือน

หากยังคงได้รับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หลังจากปิดใช้ป๊อปอัป แสดงว่าคุณอาจสมัครรับการแจ้งเตือนไว้ วิธีปิดการแจ้งเตือนของเว็บไซต์ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังเว็บไซต์ที่คุณรับการแจ้งเตือน
 3. คลิกดูข้อมูลเว็บไซต์
 4. ถัดจาก "การแจ้งเตือน" ให้เลือกบล็อกจากเมนูแบบเลื่อนลง

นอกจากนี้ คุณยังบล็อกการแจ้งเตือนจากการตั้งค่าของเว็บไซต์ได้ด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับป๊อปอัป

ใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน: คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ด้วยตนเองไม่ได้ แต่ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถตั้งค่าตัวบล็อกป๊อปอัปให้กับคุณได้ ดูวิธีใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

คุณควบคุมวิธีดำเนินการของเว็บไซต์ได้เมื่อใช้ Chrome ดูวิธีตั้งค่าสิทธิ์ใน Chrome

ระบบบล็อกป๊อปอัปเว็บไซต์ของฉัน

Chrome จะบล็อกป๊อปอัปที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

หากป๊อปอัปถูกบล็อกในเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของ ให้ไปที่รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ในรายงาน คุณจะดูได้ว่ามีปัญหาใดบ้างที่พบในเว็บไซต์ซึ่งคุณสามารถจัดการได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก