บล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัปใน Chrome

โดยค่าเริ่มต้น Google Chrome จะบล็อกป๊อปอัปไม่ให้แสดงขึ้นบนหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบบล็อกป๊อปอัป แถบที่อยู่จะแสดงเครื่องหมายบล็อกป๊อปอัป ปิดกั้นป๊อปอัป คุณยังสามารถเลือกที่จะอนุญาตป๊อปอัปได้ด้วย

หากคุณยังได้รับป๊อปอัปหลังจากปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ ดูวิธีกำจัดมัลแวร์

เปิดหรือปิดป๊อปอัป

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม การตั้งค่า
 3. แตะสิทธิ์ จากนั้น ป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 4. ปิดป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง

อนุญาตป๊อปอัปจากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

ป๊อปอัปบางรายการก็ไม่ได้เป็นโฆษณาหรือสแปม เว็บไซต์ที่ถูกต้องบางเว็บจะแสดงเนื้อหาเว็บในหน้าต่างป๊อปอัป

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ไปยังหน้าที่ระบบบล็อกป๊อปอัป
 3. แตะแสดงทุกครั้งที่ด้านล่าง

อนุญาตหรือบล็อกการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์บางแห่ง

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

 2. ไปยังเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน
 3. ที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ข้อมูล ข้อมูล
 4. แตะสิทธิ์ จากนั้น การแจ้งเตือน
  • หากไม่พบการตั้งค่าสำหรับบางเว็บไซต์ แสดงว่าระบบส่งการแจ้งเตือนให้คุณไม่ได้
 5. ให้เลือกอนุญาตหรือบล็อก

ระบบบล็อกป๊อปอัปเว็บไซต์ของฉัน

Chrome จะบล็อกป๊อปอัปที่ผู้ใช้อาจไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์

หากระบบบล็อกป๊อปอัปในเว็บไซต์ของคุณ โปรดไปที่รายงานประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสม ในรายงาน คุณจะได้ดูว่ามีปัญหาใดบ้างที่พบในเว็บไซต์ที่คุณสามารถจัดการได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร