บล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัปใน Chrome

โดยค่าเริ่มต้น Google Chrome จะบล็อกป๊อปอัปไม่ให้แสดงขึ้นบนหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบบล็อกป๊อปอัป แถบที่อยู่จะแสดงเครื่องหมายบล็อกป๊อปอัป ปิดกั้นป๊อปอัป คุณยังสามารถเลือกที่จะอนุญาตป๊อปอัปได้ด้วย

หากคุณยังได้รับป๊อปอัปหลังจากปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจมีมัลแวร์ ดูวิธีกำจัดมัลแวร์

เปิดหรือปิดป๊อปอัป

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 4. คลิกป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 5. ที่ด้านบน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอนุญาตหรือบล็อก

บล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัปจากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

ป๊อปอัปบางรายการก็ไม่ได้เป็นโฆษณาหรือสแปม เว็บไซต์ที่ถูกต้องบางเว็บจะแสดงเนื้อหาเว็บในหน้าต่างป๊อปอัป

อนุญาตป๊อปอัปจากบางเว็บไซต์
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปยังหน้าที่ระบบบล็อกป๊อปอัป
 3. ในแถบที่อยู่ ให้คลิก "ป๊อปอัปที่ถูกบล็อก" ปิดกั้นป๊อปอัป
 4. คลิกลิงก์ของป๊อปอัปที่คุณต้องการดู
 5. หากต้องการดูป๊อปอัปจากเว็บไซต์นั้นเสมอ ให้เลือกอนุญาตป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทางจาก [เว็บไซต์] เสมอ จากนั้น เสร็จสิ้น
บล็อกป๊อปอัปจากบางเว็บไซต์
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 6. หาเว็บไซต์นั้นในส่วน "อนุญาต"
 7. ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อก

หากเว็บไซต์ไม่อยู่ในรายการ ข้างๆ "บล็อก" ให้คลิกเพิ่ม ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์แล้วคลิกเพิ่ม หากต้องการจับป๊อปอัปทั้งหมดในเว็บไซต์ ให้ใช้รูปแบบ [*.]example.com

Block notifications 

If you still get communications from a site after disabling pop-ups, you may be subscribed to notifications. To turn off notifications for a site:

 1. On your computer, open Chrome.
 2. Go to the site you are getting notifications from. 
 3. Select View site information .
 4. Next to Notifications, select Block from the drop down menu. 

You can also block notifications from your site settings. 

ปัญหาเกี่ยวกับป๊อปอัป

ยังคงเห็นป๊อปอัปที่ไม่ต้องการ: ลองเรียกใช้เครื่องมือทำความสะอาด Chrome (Windows เท่านั้น) จากนั้น อ่านตัวเลือกอื่นๆ เพื่อค้นหาและนำมัลแวร์ออกจากคอมพิวเตอร์

ใช้อุปกรณ์ Chrome ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน: ผู้ดูแลเครือข่ายตั้งค่าตัวบล็อกป๊อปอัปให้กับคุณได้ โดยคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้เองไม่ได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ Chrome ที่มีการจัดการ

ดูวิธีควบคุมให้เว็บไซต์ทำงานตามวิธีที่กำหนดเมื่อคุณใช้งาน Chrome

ระบบบล็อกป๊อปอัปเว็บไซต์ของฉัน

Chrome จะบล็อกป๊อปอัปที่ผู้ใช้อาจไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์

หากระบบบล็อกป๊อปอัปในเว็บไซต์ของคุณ โปรดไปที่รายงานประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสม ในรายงาน คุณจะได้ดูว่ามีปัญหาใดบ้างที่พบในเว็บไซต์ที่คุณสามารถจัดการได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร