Hantera popup-fönster

I Google Chrome hindras popup-fönster automatiskt från att visas och täcka skärmen. Om popup-fönster blockeras visas ikonen för popup-blockering varning om blockerat popup-fönster i adressfältet. Du kan blockera eller tillåta popup-fönster manuellt.

Blockera alla popup-fönster

Du kan blockera popup-fönster genom att aktivera Chromes popup-blockerare. Gör så här:

På en dator

Obs! Om anvisningarna nedan inte fungerar kan det hända att ett oönskat program som orsakar dessa popup-fönster har installerats på datorn. Läs mer om hur du tar bort oönskade program

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i webbläsaren.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Under Popup-fönster väljer du Tillåt inte att någon webbplats visar popup-fönster (rekommenderas).

Använder du en Chrome-enhet på jobbet eller i skolan? Din nätverksadministratör kan ha konfigurerat popup-blockeraren åt dig. I så fall kan du inte ändra inställningen själv. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som hanteras av någon annan

Mobil enhet
 1. Öppna Chrome-menyn.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Innehållsinställningar
 4. Tryck på Blockera popup om du vill INAKTIVERA alla popup-fönster.

Tillåt alla popup-fönster

Du kan tillåta alla popup-fönster genom att inaktivera Chromes popup-blockerare. Gör så här:

På en dator
 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i webbläsaren.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Under Popup-fönster väljer du Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster.

Använder du en Chrome-enhet på jobbet eller i skolan? Din nätverksadministratör kan ha konfigurerat popup-blockeraren åt dig. I så fall kan du inte ändra inställningen själv. Läs mer om hur du använder en Chrome-enhet som hanteras av någon annan

Mobil enhet
 1. Öppna Chrome-menyn.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Innehållsinställningar
 4. Tryck på Blockera popup om du vill AKTIVERA alla popup-fönster.

Hantera popup-fönster för en viss webbplats

Om du vill tillåta att popup-fönster från en webbplats ska visas manuellt följer du anvisningarna nedan:

 1. Klicka på ikonen för popup-blockeraren varning om blockerat popup-fönster i änden på adressfältet.
 2. Klicka på länken för popup-fönstret som du vill visa.
 3. Om du alltid vill visa popup-fönster för webbplatsen väljer du Visa alltid popup-fönster från [webbplats]. Webbplatsen läggs till i undantagslistan. Den kan du hantera i dialogrutan Innehållsinställningar.

Följ dessa anvisningar om du alltid vill tillåta popup-fönster från en viss webbplats:

 1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger i webbläsaren.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Klicka på Hantera undantag under Popup-fönster. Läs mer om att hantera undantag