Zarządzanie wyskakującymi okienkami

Google Chrome zapobiega automatycznemu wyświetlaniu wyskakujących okienek, a tym samym zaśmiecaniu ekranu. Jeśli wyskakujące okienka zostaną zablokowane na stronie, na pasku adresu pojawi się informująca o tym ikona alert zablokowania wyskakującego okienka. Niektóre wyskakujące okienka możesz zablokować lub odblokować ręcznie.

Blokowanie wszystkich wyskakujących okienek

Wyskakujące okienka możesz zablokować, włączając ich blokadę w Chrome. Aby to zrobić:

Na komputerze

Uwaga: jeśli te wskazówki okażą się nieskuteczne, na komputerze może być zainstalowany niechciany program wyświetlający wyskakujące okienka. Dowiedz się, jak pozbyć się niechcianych programów.

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Wyskakujące okienka” wybierz Nie zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek w żadnej witrynie (zalecane).

Używasz urządzenia z Chrome w pracy lub w szkole? Administrator sieci mógł dla Ciebie skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek. Jeśli tak, to nie możesz samodzielnie zmienić tego ustawienia. Więcej informacji o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome.

Na urządzeniu przenośnym
 1. Otwórz menu Chrome.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia treści.
 4. Kliknij Blokuj wyskakujące okienka, aby je wszystkie WYŁĄCZYĆ.

Zezwalanie na wszystkie wyskakujące okienka

Możesz zezwolić na wyświetlanie wszystkich wyskakujących okienek, wyłączając ich blokadę w Chrome. Aby to zrobić:

Na komputerze
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Wyskakujące okienka” wybierz Zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek we wszystkich witrynach.

Używasz urządzenia z Chrome w pracy lub w szkole? Administrator sieci mógł dla Ciebie skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek. Jeśli tak, to nie możesz samodzielnie zmienić tego ustawienia. Więcej informacji o korzystaniu z zarządzanego urządzenia z Chrome.

Na urządzeniu przenośnym
 1. Otwórz menu Chrome.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia treści.
 4. Kliknij Blokuj wyskakujące okienka, aby je wszystkie WŁĄCZYĆ.

Zarządzanie wyskakującymi okienkami określonej strony

Jeśli chcesz ręcznie zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek na stronie, wykonaj te czynności:

 1. Na końcu paska adresu kliknij ikonę blokowania wyskakujących okienek alert zablokowania wyskakującego okienka.
 2. Kliknij link wyskakującego okienka, które chcesz zobaczyć.
 3. Aby wyskakujące okienka w danej witrynie były zawsze widoczne, wybierz „Zawsze pokazuj wyskakujące okienka dla [witryna]”. Witryna zostanie dodana do listy wyjątków, którą możesz zarządzać w oknie dialogowym Ustawienia treści.

Aby zawsze zezwalać na wyskakujące okienka z określonej witryny, wykonaj te czynności:

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij menu Chrome Chrome menu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Wyskakujące okienka” kliknij Zarządzaj wyjątkami. Więcej informacji o zarządzaniu wyjątkami.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny