Блокиране или разрешаване на изскачащите прозорци в Chrome

По подразбиране Google Chrome блокира изскачащите прозорци, така че да не се показват автоматично на екрана ви. Когато браузърът блокира такъв прозорец, в адресната лента ще видите иконата Блокиран бе изскачащ прозорец. Можете също да разрешите изскачащите прозорци.

Ако продължавате да виждате изскачащи прозорци, след като сте ги деактивирали:

Промяна на стандартните настройки за изскачащите прозорци и пренасочванията

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това Настройки за сайта и след това Изскач. прозорци и пренасочвания.
 4. Изберете опцията, която искате да е настройката ви по подразбиране.

Управление на изскачащите прозорци и пренасочванията за конкретен сайт

Не всички изскачащи прозорци са свързани с реклами или спам. В някои от тях се показва уеб съдържание от легитимни сайтове.

Разрешаване на изскачащите прозорци и пренасочванията от даден сайт
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Посетете страница, на която изскачащите прозорци са блокирани.
 3. В адресната лента кликнете върху иконата за блокирани изскачащи прозорци Блокиран бе изскачащ прозорец.
 4. Кликнете върху връзката за изскачащия прозорец, който искате да видите.
 5. За да виждате винаги изскачащите прозорци за сайта, изберете Разрешаване винаги на изскачащите прозорци и пренасочванията от [сайт] и след това Готово.
Блокиране на изскачащите прозорци и пренасочванията от даден сайт
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Кликнете върху Поверителност и сигурност и след това Настройки за сайта.
 4. Кликнете върху Изскач. прозорци и пренасочвания.
 5. Намерете сайта под „Сайтове с разрешение за изпращане на изскачащи прозорци и използване на пренасочвания“.
 6. Вдясно от сайта кликнете върху „Още“ Още и след това Блокиране.

Ако сайтът не е посочен, кликнете върху Добавяне до „Сайтове без разрешение за използване на изскачащи прозорци или използване на пренасочвания“. Въведете уеб адреса му, след което кликнете върху Добавяне. За да приложите настройката за всички изскачащи прозорци от сайта, използвайте образеца [*.]example.com.

Блокиране на известията

Ако продължавате да получавате съобщения от даден сайт, след като деактивирате изскачащите прозорци, може да имате абонамент за известия. За да ги изключите:

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Посетете сайта, от който получавате известия.
 3. Кликнете върху „Преглед на информацията за сайта“ .
 4. Изберете Блокиране от падащото меню до „Известия“.

Можете да блокирате известията и от настройките за сайтовете.

Проблеми с изскачащи прозорци

Ако използвате устройство с Chrome на работното си място или в учебно заведение, няма да имате възможност да променяте тази настройка самостоятелно, но системният ви администратор може да зададе блокирането на изскачащи прозорци вместо вас. Научете как да използвате управлявано устройство с Chrome.

Можете да контролирате начина, по който работи даден уебсайт, когато използвате Chrome. Научете как да задавате разрешения в Chrome.

Изскачащите прозорци на сайта ми се блокират

Chrome блокира изскачащите прозорци, които може да не са полезни за потребителите.

Ако са блокирани изскачащите прозорци на сайт, който е ваша собственост, отворете отчета за подвеждащи действия. Там ще научите дали на сайта ви са открити проблеми, които можете да отстраните.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
11915249881791464379
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
237