Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổ bật lên Đã chặn cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể chọn cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu bạn vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt:

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấn vào mục Cài đặt nội dung và sau đó Chặn cửa sổ bật lên.
  4. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Chặn cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên đối với trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc nội dung làm phiền. Một số trang web chính thống hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Truy cập một trang đã bị chặn cửa sổ bật lên.
  3. Ở dưới cùng, trong phần "Đã chặn cửa sổ bật lên", hãy nhấn vào Luôn hiển thị.

Khắc phục vấn đề với cửa sổ bật lên

Nếu bạn truy cập vào một trang có cửa sổ bật lên hoặc hộp thoại không biến mất, hãy thử các bước sau:

  1. Bật chế độ trên máy bay của điện thoại.
  2. Thoát khỏi Google Chrome.
  3. Đóng thẻ có hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên không mong muốn.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm vi phạm. Trong báo cáo này, bạn có thể tìm hiểu xem trang web của bạn có sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237