Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên trong Chrome

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổ bật lên Đã chặn cửa sổ bật lên. Bạn cũng có thể chọn cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu bạn vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt:

Thay đổi chế độ cài đặt mặc định của cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web sau đó Cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng.
 4. Chọn tuỳ chọn bạn muốn đặt làm chế độ cài đặt mặc định.

Quản lý cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng đối với một trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc nội dung vi phạm. Một số trang web hợp pháp hiện nội dung web trong cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng trên một trang web
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào một trang đã chặn cửa sổ bật lên.
 3. Trên thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Đã chặn cửa sổ bật lên Đã chặn cửa sổ bật lên.
 4. Nhấp vào đường liên kết của cửa sổ bật lên mà bạn muốn xem.
 5. Để luôn thấy cửa sổ bật lên của trang web đó, hãy chọn Luôn cho phép cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng trên [trang web] sau đó Xong.
Chặn cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng trên một trang web
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và đường liên kết chuyển hướng.
 5. Tìm trang web đó trong mục "Được phép gửi cửa sổ bật lên và dùng lệnh chuyển hướng".
 6. Ở bên phải trang web đó, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Chặn.

Nếu trang web đó không có trong danh sách, thì bên cạnh mục "Không được phép gửi cửa sổ bật lên hoặc dùng lệnh chuyển hướng", hãy nhấp vào Thêm. Nhập địa chỉ web của trang web đó rồi nhấp vào Thêm. Để chặn tất cả cửa sổ bật lên trên trang web đó, hãy nhập theo mẫu [*.]example.com.

Chặn thông báo

Nếu bạn vẫn nhận được thông báo của một trang web sau khi tắt cửa sổ bật lên, lý do có thể là vì bạn đã đăng ký nhận thông báo của trang web đó. Để tắt thông báo của một trang web, hãy làm như sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào trang web gửi thông báo cho bạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng Xem thông tin trang web.
 4. Bên cạnh "Thông báo", chọn Chặn trong trình đơn thả xuống.

Bạn cũng có thể chặn thông báo trong phần cài đặt trang web.

Vấn đề với cửa sổ bật lên

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học: Bạn không thể tự thay đổi chế độ cài đặt này nhưng quản trị viên mạng có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Bạn có thể kiểm soát phương thức hoạt động cụ thể của một trang web khi bạn sử dụng Chrome. Tìm hiểu cách đặt các quyền trong Chrome.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm vi phạm. Trong báo cáo này, bạn có thể tìm hiểu xem trang web của bạn có sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính