Duyệt web riêng tư bằng chế độ ẩn danh

Nếu không muốn Google Chrome lưu nội dung bạn truy cập và tải xuống, bạn có thể duyệt web ở chế độ ẩn danh.

Sử dụng chế độ ẩn danh để duyệt web riêng tư

Bạn có thể mở một cửa sổ ẩn danh trên máy tính và thiết bị di động để ngăn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình.

Máy tính
 1. Mở cửa sổ Chrome
 2. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 3. Chọn Cửa sổ ẩn danh mới.
 4. Cửa sổ mới có hình màu xám ở góc trên cùng bên phải sẽ mở ra
 5. Để đóng chế độ ẩn danh, chuyển tới phần góc của từng cửa sổ ẩn danh rồi nhấp vào X.

Chế độ ẩn danh không khả dụng nếu tài khoản là một phần của "Chế độ gia đình" trong Window 10.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + Shift + N (Windows, Linux và Chrome OS) và - Shift - N (máy Mac) để mở một cửa sổ ẩn danh.

Thiết bị Android
 1. Mở cửa sổ Chrome
 2. Chạm vào menu Chrome, trông có thể giống như dấu ba chấm More hoặc tab Menu.
 3. Chạm vào Tab ẩn danh mới.
 4. Cửa sổ mới có biểu tượng ẩn danh màu xám sẽ mở ra.
 5. Cách đóng chế độ ẩn danh:
  1. Nếu bạn sử dụng Android 5.0 (Lollipop) trở lên, hãy vuốt từ trên đầu rồi chạm vào Chrome: Đóng tất cả các cửa sổ ẩn danh.
  2. Nếu bạn sử dụng phiên bản Android cũ hơn, hãy chuyển tới phần góc của từng cửa sổ ẩn danh rồi chạm vào X.
iPhone hoặc iPad
 1. Mở cửa sổ Chrome
 2. Mở biểu tượng menu Chrome Chrome menu.
 3. Chọn Tab ẩn danh mới*.
 4. Cửa sổ mới có biểu tượng ẩn danh màu xám sẽ mở ra.
 5. Để đóng chế độ ẩn danh, hãy chuyển tới phần góc của từng cửa sổ ẩn danh rồi chạm vào X.

Lưu ý: iPhone hoặc iPad của bạn có thể lưu trữ thông tin về một số trang web bạn truy cập ở chế độ ẩn danh trong khi Google Chrome thì không. Nguyên nhân là do tab ở chế độ thông thường và tab ở chế độ ẩn danh dùng chung bộ nhớ cục bộ HTML5 trong thiết bị iOS. Các trang web HTML5 có thể lấy thông tin này về lượt truy cập của bạn trong vùng bộ nhớ này.

Bạn có thể chuyển đổi giữa cửa sổ ẩn danh và bất kỳ cửa sổ thông thường nào mà bạn đã mở. Bạn sẽ chỉ ở chế độ ẩn danh khi đang sử dụng cửa sổ ẩn danh.

Cách hoạt động của chế độ ẩn danh

Nội dung bạn xem

Chế độ ẩn danh sẽ mở ra một cửa sổ mới để bạn có thể duyệt Internet mà không bị Chrome lưu các trang web bạn truy cập. Bạn có thể mở nhiều tab ở chế độ ẩn danh đồng thời chuyển qua lại giữa các trang bạn truy cập. Khi bạn đóng tab, Chrome sẽ không lưu các trang web bạn đã truy cập.

Hãy thận trọng. Có một số nguồn vẫn có thể xem hoạt động duyệt web của bạn ngay cả ở chế độ ẩn danh, bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ của bạn
 • Chủ lao động của bạn
 • Chính các trang web

Nội dung bạn đã tải xuống

Chrome sẽ không lưu nhật ký các tệp bạn tải xuống ở chế độ ẩn danh. Tuy nhiên, các tệp đã tải xuống sẽ được lưu vào thư mục Tải xuống trên máy tính nơi bạn và bất kỳ người dùng máy tính nào khác đều có thể xem và mở các tệp này, ngay cả sau khi bạn đóng các tab ẩn danh của mình.

Để biết thêm thông tin về nội dung được lưu trữ ở chế độ ẩn danh, hãy truy cập Chính sách bảo mật của Chrome.

Thoát và đóng chế độ ẩn danh

Để đóng chế độ ẩn danh, hãy chuyển tới phần góc của từng cửa sổ ẩn danh và nhấp hoặc chạm vào X. Nếu bạn sử dụng Android 5.0 (Lollipop) trở lên, hãy vuốt từ trên đầu rồi chạm vào Chrome: Đóng tất cả các cửa sổ ẩn danh.

Bài viết liên quan

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?