Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Duyệt web riêng tư bằng chế độ Ẩn danh

Nếu bạn không muốn Google Chrome lưu hồ sơ về nội dung mà bạn truy cập và tải xuống, bạn có thể duyệt web riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

Cách hoạt động của chế độ Ẩn danh

Chế độ Ẩn danh sẽ mở ra một cửa sổ mới để bạn có thể duyệt Internet riêng tư mà không bị Chrome lưu các trang web bạn truy cập. Bạn có thể chuyển đổi giữa cửa sổ Ẩn danh và bất kỳ cửa sổ duyệt web thông thường nào mà bạn đã mở trong Chrome. Bạn sẽ chỉ ở chế độ Ẩn danh khi đang sử dụng cửa sổ Ẩn danh.

Người khác có thể xem một số thông tin

Chế độ Ẩn danh chỉ ngăn Chrome lưu hoạt động truy cập trang web của bạn. Chế độ này sẽ không ngăn nguồn khác xem các trang web mà bạn đã truy cập, bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet
 • Công ty của bạn (nếu bạn đang sử dụng máy tính tại cơ quan)
 • Chính các trang web mà bạn truy cập

Tài nguyên đã tải xuống được lưu vào máy tính

Chrome sẽ không lưu hồ sơ của các tệp bạn tải xuống ở chế độ Ẩn danh. Tuy nhiên, các tệp đã tải xuống sẽ được lưu vào thư mục Tải xuống trên máy tính, ngay cả sau khi bạn đóng các tab Ẩn danh. Bạn và bất cứ ai sử dụng máy tính của bạn đều có thể xem và mở tệp.

Để biết thêm thông tin về nội dung được lưu trữ ở chế độ Ẩn danh, hãy truy cập Chính sách bảo mật của Chrome.

Mở cửa sổ Ẩn danh

Bạn có thể mở một cửa sổ Ẩn danh trên máy tính để ngăn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình. Bạn có thể chuyển đổi giữa cửa sổ Ẩn danh và cửa sổ thông thường bất kỳ mà bạn đã mở. Bạn sẽ chỉ ở chế độ Ẩn danh khi đang sử dụng cửa sổ Ẩn danh.

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cửa sổ ẩn danh mới.
 3. Một cửa sổ mới sẽ mở ra. Ở góc trên cùng, kiểm tra biểu tượng Ẩn danh màu xám Chế độ ẩn.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ Ẩn danh:

 • Windows, Linux hoặc Chrome OS: Nhấn Ctrl + Shift + n.
 • Mac: Nhấn ⌘ + Shift + n.

Thoát và tắt chế độ Ẩn danh

Chế độ Ẩn danh chạy trong một cửa sổ riêng biệt với các phiên duyệt web thông thường trên Chrome của bạn. Để thoát chế độ Ẩn danh, bạn cần phải đóng tất cả các cửa sổ Ẩn danh.

 1. Chuyển tới cửa sổ Ẩn danh.
 2. Ở góc cửa sổ, nhấp vào Đóng Đóng.
  • Windows, Linux hoặc Chrome OS: Xem ở trên cùng bên phải.
  • Máy Mac: Xem ở trên cùng bên trái.

Liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?