Duyệt web ở chế độ riêng tư (chế độ ẩn danh)

Nếu không muốn Google Chrome lưu hồ sơ nội dung bạn truy cập và tải xuống, bạn có thể duyệt web ở chế độ ẩn danh.

Mở cửa sổ ẩn danh

Cửa sổ ẩn danh trông khác với cửa sổ thông thường. Phía trên cùng của cửa sổ ẩn danh có màu xám hay màu xanh, tùy thuộc vào máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Để tìm hiểu cách mở một cửa sổ ẩn danh, hãy chọn thiết bị của bạn dưới đây.

Máy tính
 1. Ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, nhấp vào nút dành cho người dùng hiện tại. Nó có thể hiển thị tên, email của bạn hoặc một biểu tượng như sau: Sign in.
 2. Chọn Truy cập ẩn danh.

Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+Shift+N (Windows, Linux và Chrome OS) và ⌘-Shift-N (Mac).

Thiết bị Android
 1. Mở menu Chrome.
  Đó có thể là biểu tượng hoặc nút trên điện thoại của bạn. Biểu tượng hoặc nút có dạng như sau: Menu hoặc Menu.
 2. Chọn Tab ẩn danh mới.
iPhone hoặc iPad
 1. Mở biểu tượng menu Chrome Chrome menu.
 2. Chọn Tab ẩn danh mới*.

Lưu ý: Thiết bị iOS của bạn có thể lưu trữ thông tin về một số trang web bạn truy cập ở chế độ ẩn danh, mặc dù Google Chrome không lưu. Nguyên nhân là do tab ở chế độ thông thường và tab ở chế độ ẩn danh dùng chung bộ nhớ cục bộ HTML5 trong thiết bị iOS. Các trang web HTML5 có thể truy cập dữ liệu về lượt truy cập của bạn trong vùng bộ nhớ này.

Bạn có thể chuyển đổi giữa cửa sổ ẩn danh và cửa sổ thông thường bất kỳ mà bạn đã mở. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ ở trong chế độ ẩn danh khi bạn sử dụng cửa sổ ẩn danh.

Thoát chế độ ẩn danh

Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, chỉ cần đóng (các) cửa sổ ẩn danh của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

Máy tính

Nhấp vào X ở góc của từng tab ẩn danh bạn đã mở. Ngoài ra còn có một vài tùy chọn khác như sau:

 • Nhấn Alt+F4 (Windows và Linux) hoặc ⌘-Shift-W (Mac) trong cửa sổ ẩn danh.
 • Đóng tab cuối cùng còn lại trong cửa sổ Ẩn danh, việc này sẽ đóng toàn bộ cửa sổ.
Thiết bị di động

Chạm vào X ở góc của các tab ẩn danh.

Tìm hiểu thêm về chế độ Ẩn danh và Khách

Lưu ý: Tại thời điểm này, chế độ Khách chỉ có sẵn trên một số phiên bản của Chrome.

Cả chế độ Ẩn danh và chế độ Khách đều là chế độ duyệt tạm thời, nhưng có một số khác biệt cơ bản giữa chúng.

 • Chế độ ẩn danh: Bạn không để lại lịch sử duyệt web và các cookie trên máy tính của mình, nhưng bạn vẫn có thể xem lịch sử hiện có, dấu trang, mật khẩu, dữ liệu Tự động điền và các cài đặt Chrome khác.

 • Chế độ khách: Một người dùng ở chế độ Khách không để lại bất kỳ lịch sử duyệt web hoặc cookie nào trên máy tính. Ngoài ra, họ không thể nhìn thấy hoặc sửa đổi hồ sơ trên Chrome của chủ sở hữu máy tính.

Quan trọng: Cả chế độ Ẩn danh và chế độ Khách đều không ẩn bạn trên web. Các trang web bạn truy cập, chủ lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn vẫn có thể thấy hoạt động duyệt web của bạn.

Để biết thêm thông tin về nội dung được lưu trữ ở cả hai chế độ, hãy truy cập Chính sách bảo mật của Chrome.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích