Chế độ ẩn danh (duyệt web ở chế độ riêng tư)

Đối với những lần mà bạn muốn duyệt web mà không lưu một số thông tin nhất định, bạn có thể sử dụng chế độ ẩn danh trong Google Chrome. Sau đây là cách hoạt động của chế độ ẩn danh

  • Các trang web mà bạn mở và các tệp mà bạn tải xuống khi bạn đang ẩn danh không bị ghi vào lịch sử duyệt web và lịch sử tải xuống của bạn.
  • Tất cả các cookie mới bị xóa sau khi bạn đóng tất cả cửa sổ ẩn danh mà bạn đã mở.
  • Những thay đổi mà bạn thực hiện với dấu trang và cài đặt chung của Google Chrome khi ở chế độ ẩn danh vẫn được lưu.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, bạn có thể sử dụng tính năng duyệt web với tư cách khách thay cho chế độ ẩn danh.

Bạn có thể mở cùng lúc cửa sổ chế độ ẩn danh và cửa sổ thông thường và chuyển giữa hai cửa sổ này.

Mở cửa sổ ẩn danh

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cửa sổ ẩn danh mới.
  3. Một cửa sổ mới sẽ mở có biểu tượng ẩn danh biểu tượng ẩn danh ở trong góc.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+N (Windows, Linux và Chrome OS) và ⌘-Shift-N (Mac) để mở cửa sổ ẩn danh.

Thoát khỏi cửa sổ ẩn danh

Để kết thúc phiên ẩn danh, hãy đóng tất cả cửa sổ ẩn danh.
Nhấp vào biểu tượng x trong góc cửa sổ hoặc sử dụng bàn phím Alt+F4 (Windows và Linux) and ⌘-Shift-W (Mac) để đóng cửa sổ. Đóng tab cuối cùng trong một cửa sổ cũng sẽ tự động đóng cửa sổ đó.  

Chi tiết quan trọng

Thông tin được lưu trữ bằng các trang web khác

Duyệt web ở chế độ ẩn danh chỉ ngăn Google Chrome lưu trữ thông tin về các trang web mà bạn đã truy cập. Các trang web mà bạn truy cập vẫn có thể lưu giữ thông tin về lượt truy cập của bạn. Ngoài ra, mọi tệp mà đã được lưu vào máy tính hoặc thiết bị di động sẽ vẫn còn.

Ví dụ: nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google khi ở chế độ ẩn danh thì các tìm kiếm của bạn trên Google sẽ vẫn được ghi vào Lịch sử duyệt web của bạn trên Google. Trong trường hợp này, để ngăn tìm kiếm của bạn bị lưu trữ trong tài khoản Google, bạn có thể tắt Lịch sử duyệt web của bạn trên Google.

Điểm khác biệt trên iOS

Trên Chrome dành cho iOS, do hạn chế của nền tảng nên các tab thông thường và ẩn danh* có cùng bộ nhớ cục bộ HTML5 mà các trang web thường sử dụng để lưu trữ các tệp trên thiết bị của bạn (lưu vào bộ nhớ cache của bên máy khách) hoặc để cung cấp chức năng ngoại tuyến. Điều này có nghĩa là các trang web đó luôn có thể truy cập dữ liệu của chúng trong bộ nhớ này trong tab thông thường và tab ẩn danh*. Tab ẩn danh* sẽ vẫn giữ lịch sử duyệt web và cookie riêng biệt với tab thông thường, các tab này bị xóa sau khi các tab đó đã được đóng.