ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เรียกดูแบบส่วนตัวด้วยโหมดไม่ระบุตัวตน

หากคุณไม่ต้องการให้ Google Chrome บันทึกข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและการดาวน์โหลด คุณสามารถท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตนได้

วิธีเข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตน

คุณสามารถเปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เพื่อไม่ให้ Chrome บันทึกประวัติการท่องเว็บของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนและหน้าต่างปกติที่คุณเปิดไว้ได้ คุณจะอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนก็ต่อเมื่อใช้หน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น

คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Chrome
 2. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวา
 3. เลือกหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนใหม่
 4. หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมไอคอนโหมดไม่ระบุตัวตนสีเทา โหมดไม่ระบุตัวตน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนได้ กด Ctrl + Shift + N (Windows, Linux และ Chrome OS) หรือ ⌘ + Shift + N (Mac)

หากต้องการปิดโหมดไม่ระบุตัวตน ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแต่ละบาน ดังนี้

 1. ไปที่หน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนของคุณ
 2. แตะ "ปิด" ปิด ที่ด้านบน​
อุปกรณ์ Android
 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. แตะแท็บที่ไม่ระบุตัวตนใหม่
 4. หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมไอคอนโหมดไม่ระบุตัวตนสีเทา โหมดไม่ระบุตัวตน

หากต้องการปิดโหมดไม่ระบุตัวตน ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแต่ละบาน ดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านบนขวา คุณจะได้เห็นแท็บ Chrome ที่เปิดไว้
 3. แตะ "ปิด" ปิด ทางด้านบนขวาของแท็บที่ไม่ระบุตัวตน
iPhone หรือ iPad
 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. เลือกแท็บที่ไม่ระบุตัวตนใหม่
 4. หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมไอคอนโหมดไม่ระบุตัวตนสีเทา โหมดไม่ระบุตัวตน

หากต้องการปิดโหมดไม่ระบุตัวตน ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแต่ละบาน ดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านบนขวา คุณจะได้เห็นแท็บ Chrome ที่เปิดไว้
 3. แตะ "ปิด" ปิด ทางด้านบนขวาของแท็บที่ไม่ระบุตัวตน

โหมดไม่ระบุตัวตนทำงานอย่างไร

สิ่งที่คุณดู

โหมดไม่ระบุตัวตนจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คุณท่องอินเทอร์เน็ตแบบส่วนตัวได้โดยที่ Chrome ไม่บันทึกเว็บไซต์ที่เข้าชม คุณสามารถสลับระหว่างหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนกับหน้าต่างเบราว์เซอร์ Chrome แบบปกติที่คุณเปิดไว้ได้ คุณจะอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนก็ต่อเมื่อใช้หน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น

โปรดระมัดระวัง โหมดไม่ระบุตัวตนเพียงป้องกันไม่ให้ Chrome บันทึกกิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น โหมดนี้จะไม่ป้องกันต้นทางไม่ให้มองเห็นกิจกรรมการท่องเว็บของคุณซึ่งรวมถึง

 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
 • นายจ้างของคุณ (หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงาน)
 • เว็บไซต์นั้นๆ ที่คุณเข้าชม

สิ่งที่คุณดาวน์โหลด

Chrome จะไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดในโหมดไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "ดาวน์โหลด" ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณและคนอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถมองเห็นและเปิดไฟล์เหล่านั้นได้ แม้ว่าคุณจะปิดแท็บที่ไม่ระบุตัวตนแล้วก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จัดเก็บในโหมดไม่ระบุตัวตน โปรดไปที่นโยบายส่วนบุคคลของ Chrome

ออกและปิดโหมดไม่ระบุตัวตน

โหมดไม่ระบุตัวตนทำงานในหน้าต่างที่แยกจากเซสชันการเรียกดูปกติของ Chrome หากต้องการออกจากโหมดไม่ระบุตัวตน คุณจะต้องปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนทั้งหมด เลือกอุปกรณ์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการ 

คอมพิวเตอร์

หากต้องการปิดโหมดไม่ระบุตัวตน ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแต่ละบาน ดังนี้

 1. ไปที่หน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนของคุณ
 2. แตะ "ปิด" ปิด ที่ด้านบน
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

หากต้องการปิดโหมดไม่ระบุตัวตน ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแต่ละบาน ดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านบนขวา คุณจะได้เห็นแท็บ Chrome ที่เปิดไว้
 3. แตะ "ปิด" ปิด ทางด้านบนขวาของแท็บที่ไม่ระบุตัวตน
iPhone และ iPad

หากต้องการปิดโหมดไม่ระบุตัวตน ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนแต่ละบาน ดังนี้

 1. เปิดแอป Chrome แอป Chrome
 2. แตะ "สลับแท็บ" สลับแท็บ ที่ด้านบนขวา คุณจะได้เห็นแท็บ Chrome ที่เปิดไว้
 3. แตะ "ปิด" ปิด ทางด้านบนขวาของแท็บที่ไม่ระบุตัวตน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร