Anonymné prehliadanie pomocou režimu inkognito

Ak nechcete, aby Google Chrome zaznamenával obsah, ktorý navštívite alebo stiahnete, môžete prehliadať web v režime inkognito.

Ako prejsť do režimu inkognito

V záujme zabrániť Chromu ukladať históriu prehliadania môžete na počítači alebo mobilnom zariadení otvoriť okno inkognito. Môžete prepínať medzi oknom inkognito a akýmikoľvek bežnými oknami, ktoré máte otvorené. Režim inkognito bude aktívny iba vtedy, keď budete používať okno inkognito.

Postup na počítači
 1. Otvorte okno prehliadača Chrome.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ponuku Chrome menu.
 3. Vyberte možnosť Nové okno inkognito.
 4. Otvorí sa nové okno so sivou postavou v pravom hornom rohu .
 5. Ak chcete zavrieť režim inkognito, prejdite do rohu každého okna inkognito a kliknite na položku X.

Ak je účet súčasťou rodinného režimu v systéme Windows 10, režim inkognito nie je k dispozícii.

Tip: Okno inkognito môžete tiež otvoriť pomocou klávesových skratiek Ctrl + Shift + N (Windows, Linux a Chrome OS) a ⌘ + Shift + N (Mac).
 

Zariadenie s Androidom
 1. Otvorte aplikáciu Chrome.
 2. Klepnite na ponuku More.
 3. Klepnite na možnosť Nová karta inkognito.
 4. Otvorí sa nové okno so sivou ikonou inkognito .
 5. Postup zavretia režimu inkognito:
  • Ak používate systém Android 5.0 (Lollipop) alebo novší, prejdite prstom z hornej časti obrazovky a klepnite na možnosť Chrome: Zavrieť všetky okná inkognito.
  • Ak máte staršiu verziu Androidu, prejdite do rohu každého okna inkognito a klepnite na položku X.
iPhone alebo iPad
 1. Otvorte aplikáciu Chrome.
 2. Otvorte ponuku .
 3. Vyberte položku Nová karta inkognito.
 4. Otvorí sa nové okno so sivou ikonou inkognito .
 5. Ak chcete zavrieť režim inkognito, klepnite na štvorcové tlačidlo v pravom hornom rohu, čím sa otvorí prepínač kariet. V rohu každého okna klepnite na položku X.

Ako funguje režim inkognito

Prehliadaný obsah

Inkognito je režim, ktorý otvorí nové okno, v ktorom môžete prehliadať internet v súkromí bez toho, aby Chrome ukladal navštívené stránky. Môžete prepínať medzi oknom inkognito a akýmikoľvek bežnými oknami Chromu, ktoré máte otvorené. Režim inkognito bude aktívny iba vtedy, keď budete používať okno inkognito.

Dávajte si pozor. Režim inkognito bráni ukladaniu prehliadaných webov iba Chromu. Údaje o vašom prehliadaní stále môžu zobrazovať iné zdroje, vrátane týchto:

 • váš poskytovateľ internetových služieb,
 • váš zamestnávateľ (ak používate pracovný počítač),
 • navštívené weby.

Stiahnutý obsah

Chrome neuloží záznam o súboroch, ktoré stiahnete v režime inkognito. Stiahnuté súbory sa však uložia do priečinka Stiahnuté súbory na vašom počítači, kde ich môže zobraziť a otvoriť ktorýkoľvek používateľ počítača vrátane vás aj po zavretí kariet inkognito.

Ďalšie informácie o tom, čo sa ukladá v režime inkognito, nájdete v pravidlách ochrany súkromia prehliadača Chrome.

Ukončenie a vypnutie režimu inkognito

Režim inkognito je spustený v samostatnom okne Chromu mimo bežnej relácie prehliadania. Ak chcete režim inkognito ukončiť, musíte zavrieť všetky okná inkognito. Ďalšie informácie zobrazíte výberom niektorého zo zariadení nižšie. 

Počítač
Ak chcete zavrieť režim inkognito, prejdite do rohu každého z okien inkognito a kliknite na položku X. Potom Chrome znova spustite.
Telefón alebo tablet s Androidom
 1. Klepnutím na štvorcovú ikonu Android zobrazíte všetky spustené aplikácie.
 2. Prejdite prstom doľava alebo doprava cez okno režimu inkognito.
 3. Klepnutím na tlačidlo Plocha prejdite späť na plochu zariadenia Android.
 4. Opätovne spustite aplikáciu Chrome Chrome logo.
Zariadenie iPhone alebo iPad
 1. Chrome musí byť otvorený.
 2. Klepnite na štvorcové tlačidlo v pravom hornom rohu, čím sa otvorí prepínač kariet.
 3. V rohu každého okna klepnite na položku X.

Súvisiace články

 • Ak chcete umožniť ostatným používať prehliadač Chrome na vašom počítači bez toho, aby si ukladali svoju históriu prehliadania alebo zmenili váš profil Chrome, použite režim pre hostí.
 • Prečítajte si, ako odstrániť históriu prehliadania.