Režim inkognito (prehliadanie v súkromí)

Ak chcete prehliadať web bez toho, aby sa určité informácie ukladali, môžete v prehliadači Google Chrome použiť režim inkognito. Režim inkognito funguje nasledujúcim spôsobom:

  • V režime inkognito sa otvorené webové stránky a stiahnuté súbory nezaznamenávajú do histórie prehliadania ani do histórie stiahnutých súborov.
  • Po zatvorení všetkých otvorených okien v režime inkognito sa všetky nové súbory cookie odstránia.
  • Zmeny záložiek a všeobecného nastavenia prehliadača Google Chrome, ktoré urobíte v režime inkognito, sa vždy ukladajú.

Tip: Ak používate Chromebook, môžete ako alternatívu k režimu inkognito použiť funkciu hosťovské prehliadanie.

Okná režimu inkognito a štandardné okná môžete mať otvorené súčasne a prepínať medzi nimi.

Otvorenie okna inkognito

  1. Kliknite na ponuku Chrome Chrome menu na paneli s nástrojmi prehliadača.
  2. Vyberte položku Nové okno inkognito.
  3. Otvorí sa nové okno s ikonou inkognito ikona inkognito v rohu.

Okno inkognito môžete otvoriť aj pomocou klávesových skratiek Ctrl+Shift+N (Windows, Linux a OS Chrome) a ⌘-Shift-N (Mac).

Ukončenie okna inkognito

Ak chcete ukončiť reláciu inkognito, zatvorte všetky okná inkognito.
Ak chcete zavrieť okno, kliknite v rohu okna na ikonu x alebo použite klávesové skratky Alt+F4 (Windows a Linux) a ⌘-Shift-W (Mac). Zavretím poslednej karty v okne automaticky zavriete aj samotné okno.

Dôležité podrobnosti

Informácie ukladané inými stránkami

Pri prehliadaní v režime inkognito je v prehliadači Google Chrome vypnuté len zaznamenávanie informácií o navštívených webových stránkach. V navštívených webových stránkach však môžu byť záznamy o vašich návštevách. Všetky súbory uložené do počítača alebo mobilného zariadenia zostanú zachované.

Ak sa napríklad v režime inkognito prihlásite do účtu Google, vaše vyhľadávania Google sa zaznamenajú do Webovej histórie Google. V takomto prípade môžete predísť ukladaniu vyhľadávaní do účtu Google tak, že vypnete Webovú históriu Google.

Rozdiely v systéme iOS

V aplikácii Chrome pre iOS z dôvodu obmedzení platformy zdieľajú bežné karty a karty inkognito* miestny ukladací priestor pre jazyk HTML5. Webové stránky tento priestor obvykle využívajú na ukladanie súborov vo vašom zariadení (vyrovnávacia pamäť na strane klienta) alebo na poskytovanie funkcií v režime offline. To znamená, že tie isté webové stránky môžu pristupovať k údajom v tomto ukladacom priestore vždy bez ohľadu na to, či sú otvorené v regulárnych kartách alebo kartách inkognito*. História prehliadania a súbory cookie kariet inkognito* sú však aj naďalej oddelené od bežných kariet a po zavretí kariet inkognito dôjde k ich vymazaniu.