מצב גלישה בסתר (גלישה פרטית)

אם ברצונך לגלוש באינטרנט בלי שיישמרו פרטים מסוימים, תוכל להשתמש במצב גלישה בסתר ב-Google Chrome. כך פועל מצב הגלישה בסתר:

  • דפים שאתה פותח וקבצים שאתה מוריד בזמן גלישה בסתר אינם מתועדים בדפדפן ובהיסטוריית ההורדות.
  • כל קובצי ה-cookie החדשים נמחקים לאחר סגירה של כל חלונות הגלישה בסתר שפתחת.
  • שינויים שאתה מבצע בסימניות של Google Chrome ובהגדרות כלליות בזמן גלישה בסתר עדיין יישמרו.

טיפ: אם אתה משתמש ב-Chromebook, תוכל להשתמש בתכונה גלישה כאורח כמצב חלופי לגלישה בסתר.

ניתן לפתוח בו-זמנית חלונות גלישה בסתר וחלונות רגילים, ולעבור ביניהם.

פתיחה של חלון גלישה בסתר

  1. לחץ על תפריט Chrome Chrome menu בסרגל הכלים של הדפדפן.
  2. בחר בחלון 'גלישה בסתר' חדש.
  3. חלון חדש ייפתח, ובפינה יופיע סמל הגלישה בסתר סמל גלישה בסתר.

ניתן גם להשתמש במקשי הקיצור Ctrl+Shift+N‏ (Windows‏, Linux ו-Chrome OS) וב-⌘-Shift-N‏ (Mac) כדי לפתוח חלון גלישה בסתר.

יציאה מחלון גלישה בסתר

כדי לצאת מהפעלה של גלישה בסתר, סגור את כל חלונות הגלישה בסתר.
לחץ על הסמל x בפינת החלון או השתמש במקשי הקיצור Alt+F4 ‏(Windows ו-Linux) וב-⌘-Shift-W ‏(Mac) כדי לסגור חלון. סגירת הכרטיסייה האחרונה בחלון גם כן סוגרת אוטומטית את החלון.  

פרטים חשובים

מידע המאוחסן על ידי אתרים אחרים

שימוש במצב גלישה בסתר מונע רק מ-Google Chrome לאחסן מידע על האתרים שבהם אתה מבקר. האתרים האלה עדיין עשויים לתעד את הביקור שלך. כמו כן, כל קובץ שנשמר במחשב או במכשירים ניידים לא יימחק.

לדוגמה, אם תיכנס לחשבון Google שלך כאשר אתה נמצא במצב גלישה בסתר, החיפושים הבאים שלך ב-Google יתועדו בהיסטוריית האתרים שלך ב-Google. במקרה כזה, כדי למנוע שמירה של החיפושים בחשבון Google שלך, תוכל לכבות את היסטוריית האתרים שלך ב-Google‏.

הבדלים ב-iOS

ב-Chrome עבור iOS, עקב מגבלת הפלטפורמה, כרטיסיות רגילות ושל גלישה בסתר* חולקות אחסון מקומי של HTML5 המשמש בדרך כלל אתרים לאחסון קבצים במכשיר (אחסון של צד הלקוח בקובץ השמור) או כדי לספק פונקציונליות לעבודה לא מקוונת. פירוש הדבר שאותם אתרים יכולים תמיד לגשת לנתונים שלהם באחסון זה הן בכרטיסיות רגילות והן בכרטיסיות גלישה בסתר*. כרטיסיות גלישה בסתר* עדיין ישמרו את היסטוריית הגלישה וקובצי ה-cookie בנפרד מכרטיסיות רגילות, והם נמחקים כאשר כרטיסיות אלו נסגרות.