Mag-browse nang pribado

Kung ayaw mong matandaan ng Google Chrome ang iyong aktibidad, maaari mong i-browse ang web sa pribadong paraan sa Incognito mode.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. Sa kanang bahagi sa ibaba, i-tap ang Higit pa Higit pa pagkatapos ay Bagong Tab na Incognito Incognito mode. May bubukas na bagong tab.

Para tingnan kung nasa Incognito mode ka, i-tap ang Lumipat ng tab Lumipat ng tab. Mag-swipe pakanan para tingnan kung mayroon kang anumang nakabukas na tab na Incognito. Sa itaas, hanapin ang icon ng Incognito Incognito mode.

Magiging pribado lang ang iyong pag-browse kapag gumagamit ka ng tab na Incognito.

Maaari kang magpalipat-lipat sa mga tab na Incognito at mga karaniwang tab ng Chrome:

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. Sa ibaba, i-tap ang Lumipat ng tab Lumipat ng tab. Mag-swipe pakanan o pakaliwa para magpalipat-lipat sa mga tab na Incognito at mga karaniwang tab ng Chrome.

Ihinto ang pribadong pag-browse

Gumagana ang Incognito mode sa isang tab na hiwalay sa iyong mga karaniwang tab ng Chrome.

Kung may nakabukas kang tab na Incognito at nagbukas ka pa ng isa, magpapatuloy ang iyong session ng pribadong pag-browse sa bagong tab. Para lumabas sa Incognito mode, isara ang lahat ng tab na Incognito.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. Sa ibaba, i-tap ang Lumipat ng tab Lumipat ng tab. Mag-swipe pakanan para makita ang iyong mga nakabukas na tab na Incognito.
  3. Hanapin ang tab na gusto mong isara. Sa kanang bahagi sa itaas ng tab, i-tap ang Isara Isara.

Ano ang mangyayari kapag nag-browse ka sa pribadong paraan

  • Hindi ise-save ng Chrome ang iyong history ng pag-browse, cookies at data ng site, o ang impormasyong inilalagay sa mga form.
  • Papanatilihin ang mga file na ida-download mo at ang mga bookmark na gagawin mo.
  • Hindi nakatago ang iyong aktibidad sa mga website na binibisita mo, sa iyong employer o paaralan, o sa internet service provider mo.

Matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang pribadong pag-browse.

Mga kaugnay na artikulo