Mag-browse nang pribado

Kung ayaw mong matandaan ng Google Chrome ang iyong aktibidad, maaari mong i-browse ang web sa pribadong paraan sa Incognito mode.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. I-tap ang Higit pa Higit pa pagkatapos ay Bagong Incognito Tab. May lalabas na bagong window.
  3. Upang alamin kung nasa Incognito mode ka sa iyong iPhone, i-tap ang address bar sa itaas. Sa kaliwa, hanapin ang icon ng Incognito Incognito mode.

Ihinto ang pribadong pag-browse

Ang Incognito mode ay tumatakbo sa isang tab na hiwalay sa iyong mga karaniwang tab ng Chrome. Upang lumabas sa Incognito mode, isara ang lahat ng Incognito tab.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Lumipat ng tab Lumipat ng tab. Sa kanan, makikita mo ang iyong mga nakabukas na Incognito tab.
  3. Sa kanang bahagi sa itaas ng iyong mga Incognito tab, i-tap ang Isara Isara.

Ano ang mangyayari kapag nag-browse ka sa pribadong paraan

  • Hindi ise-save ng Chrome ang iyong history ng pag-browse, cookies at data ng site, o ang impormasyong inilalagay sa mga form.
  • Papanatilihin ang mga file na ida-download mo at ang mga bookmark na gagawin mo.
  • Hindi nakatago ang iyong aktibidad sa mga website na binibisita mo, sa iyong employer o paaralan, o sa internet service provider mo.

Matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang pribadong pag-browse.

Mga kaugnay na artikulo