Mag-browse nang pribado

Kung ayaw mong matandaan ng Google Chrome ang iyong aktibidad, maaari mong i-browse ang web sa pribadong paraan sa Incognito mode.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. I-tap ang Higit pa Higit pa pagkatapos ay Bagong Incognito Tab. May lalabas na bagong window.
  3. Upang alamin kung nasa Incognito mode ka sa iyong iPhone, i-tap ang address bar sa itaas. Sa kaliwa, hanapin ang icon ng Incognito Incognito mode.

Maaari kang magpalipat-lipat sa mga tab na Incognito at mga regular na tab ng Chrome. Magiging pribado lang ang iyong pag-browse kapag gumagamit ka ng tab na Incognito.

Ihinto ang pribadong pag-browse

Tumatakbo ang Incognito mode sa isang tab na hiwalay sa iyong mga karaniwang tab ng Chrome.

Kung may nakabukas kang tab na Incognito at magbubukas ka ng isa pa, magpapatuloy ang iyong session ng pribadong pag-browse sa bagong tab. Para lumabas sa Incognito mode, isara ang lahat ng tab na Incognito.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Chrome app Chrome.
  2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Lumipat ng tab Lumipat ng tab. Sa kanan, makikita mo ang iyong mga nakabukas na Incognito tab.
  3. Sa kanang bahagi sa itaas ng iyong mga tab na Incognito, i-tap ang Isara Isara.

Kung isasara mo ang Chrome mula sa iyong mga kamakailang ginamit na app, hindi mase-save ang iyong mga Incognito tab.

Ano ang mangyayari kapag nag-browse ka sa pribadong paraan

  • Hindi ise-save ng Chrome ang iyong history ng pag-browse, cookies at data ng site, o ang impormasyong inilalagay sa mga form.
  • Papanatilihin ang mga file na ida-download mo at ang mga bookmark na gagawin mo.
  • Hindi nakatago ang iyong aktibidad sa mga website na binibisita mo, sa iyong employer o paaralan, o sa internet service provider mo.

Matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang pribadong pag-browse.

Mga kaugnay na artikulo