Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu không muốn Google Chrome ghi nhớ hoạt động của mình, bạn có thể duyệt web riêng tư ở Chế độ ẩn danh. 

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tab ẩn danh mới.
  3. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Ở trên cùng bên trái, hãy tìm biểu tượng Ẩn danh Ẩn danh.

Nếu bạn thấy thông báo "Ứng dụng hoặc tổ chức của bạn không cho phép chụp ảnh màn hình", hãy mở trang web trong thẻ Chrome bình thường.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các thẻ Ẩn danh và các thẻ Chrome thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web ở chế độ riêng tư khi sử dụng thẻ Ẩn danh.

Bạn cũng có thể chọn chặn cookie của bên thứ ba khi mở một cửa sổ ẩn danh mới. Tìm hiểu thêm về cookie.

Đóng Chế độ ẩn danh để ngừng duyệt web ở chế độ riêng tư

Chế độ ẩn danh chạy trong một thẻ riêng biệt khác với các thẻ Chrome thông thường.

Nếu bạn đang mở sẵn một thẻ Ẩn danh và mở thêm một thẻ Ẩn danh khác, thì phiên duyệt web ở chế độ riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở thẻ mới. Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, hãy đóng tất cả các thẻ Ẩn danh.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi thẻ Chuyển đổi tab. Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy các thẻ Ẩn danh đang mở.
  3. Ở trên cùng bên phải của thẻ Ẩn danh, hãy nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư

  • Chrome sẽ không lưu dữ liệu trang web, cookie và lịch sử duyệt web của bạn hoặc thông tin đã nhập vào các biểu mẫu.
  • Những tệp bạn tải xuống và dấu trang bạn tạo sẽ được lưu giữ.
  • Các trang web bạn truy cập, cơ quan hoặc trường học hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn vẫn có thể thấy hoạt động duyệt web của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của tính năng duyệt web ở chế độ riêng tư.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?