Duyệt web ở Chế độ ẩn danh

Bạn có thể dùng Chế độ ẩn danh để duyệt web một cách riêng tư hơn.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cửa sổ ẩn danh mới.
 3. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Ở góc trên cùng, hãy tìm biểu tượng Ẩn danh Ẩn danh.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ Ẩn danh:

 • Máy tính chạy Windows, Linux hoặc Chrome OS: Nhấn Ctrl + Shift + n.
 • Máy Mac: Nhấn tổ hợp phím ⌘ + Shift + n.

Bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ Ẩn danh và cửa sổ Chrome thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web ở chế độ riêng tư khi sử dụng cửa sổ Ẩn danh.

Bạn cũng có thể chọn chặn cookie của bên thứ ba khi mở một cửa sổ Ẩn danh mới. Tìm hiểu thêm về cookie.

Đóng Chế độ ẩn danh

Nếu bạn đang mở sẵn một cửa sổ ẩn danh và mở thêm một cửa sổ ẩn danh khác thì phiên duyệt web ở chế độ riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở cửa sổ mới. Để thoát khỏi Chế độ ẩn danh, hãy đóng tất cả cửa sổ ẩn danh.

Nếu bên cạnh biểu tượng Ẩn danh ở trên cùng bên phải xuất hiện một con số thì có nghĩa là bạn đang mở nhiều cửa sổ ẩn danh. Cách đóng cửa sổ ẩn danh:

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến cửa sổ Ẩn danh.
 2. Đóng cửa sổ:
  • Windows hoặc Chrome OS: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.
  • Máy Mac: Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính