Tìm kiếm trên web trên Chrome

Với Google Chrome trên máy tính hoặc thiết bị di động, bạn có thể nhập từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ (còn gọi là "omnibox"). Khi bạn nhập, bạn sẽ nhìn thấy cụm từ hoặc URL được gợi ý để hoàn thành cụm từ bạn đang nhập.

Xem gợi ý tìm kiếm

Khi bạn bắt đầu nhập vào thanh địa chỉ, bạn có thể nhìn thấy các biểu tượng sau đây bên cạnh gợi ý tìm kiếm:

  • Bookmark - Trang web được đánh dấu của bạn
  • Search suggestions - (Gợi ý) tìm kiếm phổ biến chứa các từ bạn nhập
  • Blank page icon - Trang web từ lịch sử duyệt web của bạn

Mẹo tìm kiếm dành cho Chrome trên máy tính

  • Tìm kiếm từ hoặc hình ảnh: Đánh dấu từ, cụm từ hoặc hình ảnh và nhấp chuột phải vào đó (hoặc nhấn phím ctrl đồng thời nhấp chuột trên máy Mac). Sau đó, chọn tùy chọn tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy "Tìm kiếm 'chim cánh cụt hoàng đế' trên Google" hoặc "Tìm kiếm hình ảnh này trên Bing".

  • Dán và tìm kiếm: Đánh dấu một từ hoặc cụm từ và sao chép từ đó. Khi bạn đã sẵn sàng tìm kiếm, nhấp chuột phải vào thanh địa chỉ (hoặc nhấn phím ctrl đồng thời nhấp chuột trên máy Mac) và chọn Dán và tìm kiếm.

  • Tìm kiếm bằng giọng nói: Thiết lập “Ok Google” để tìm kiếm bằng giọng nói mà không nhập từ bàn phím hoặc nhấp chuột.

  • Tìm kiếm bằng cách đánh dấu và kéo (chỉ dành cho Windows): Đánh dấu một từ hoặc cụm từ và kéo từ đó vào thanh địa chỉ. Chrome sẽ tự động hiển thị kết quả tìm kiếm cho văn bản được đánh dấu.

Mẹo tìm kiếm dành cho Chrome trên thiết bị di động

Chrome dành cho Android

Tìm kiếm bằng giọng nói

Thiết lập “Ok Google” để tìm kiếm bằng giọng nói mà không nhập từ bàn phím hoặc nhấp chuột.

Tìm kiếm bằng cách chạm

Tính năng này chỉ khả dụng trên một số thiết bị của Android.

Nếu có từ hoặc cụm từ trên trang web mà bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn chỉ cần chạm vào từ hoặc cụm từ đó để tìm kiếm trên web. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Chạm vào từ bất kỳ trên trang web để đánh dấu từ đó.
  2. Bạn sẽ nhìn thấy một bảng điều khiển ở cuối trang. Vuốt bảng điều khiển đó lên để xem kết quả tìm kiếm cho vùng được đánh dấu.
Chrome dành cho iOS

Tìm kiếm bằng giọng nói

Thiết lập “Ok Google” để tìm kiếm bằng giọng nói mà không nhập từ bàn phím hoặc nhấp chuột.

Bài viết liên quan