ค้นเว็บบน Chrome

คุณสามารถพบสิ่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นโดยป้อนคำค้นหาลงในแถบที่อยู่เว็บได้ทันทีที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Chrome

วิธีการทำงานของการค้นหาในแถบที่อยู่เว็บ

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ลงในแถบที่อยู่เว็บ Chrome จะแสดงวลีหรือ URL ที่แนะนำ หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นไอคอนหลังคำแนะนำด้วย ดังนี้

ไอคอน คำอธิบาย
Bookmark ไซต์ที่คุณบุ๊กมาร์ก
Search suggestions การค้นหายอดนิยมซึ่งมีคำที่คุณพิมพ์
Blank page icon ไซต์จากประวัติการเข้าชม

เมื่อคลิกที่คำแนะนำ Chrome จะเปิดหน้าดังกล่าวให้คุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น Google จะดูคำอื่นๆ บนหน้าด้วย เพื่อแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องที่สุดให้คุณ

เคล็ดลับในการค้นหาได้เร็วขึ้น

คุณสามารถค้นหาได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้เคล็ดลับการค้นหาบางประการด้านล่างนี้

ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาคำหรือรูปภาพ
 1. ไฮไลต์คำ วลี หรือรูปภาพ จากนั้นคลิกขวาที่รายการดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ ใช้ control-คลิก บนเครื่อง Mac
 2. คลิกตัวเลือกเพื่อค้นหารายการดังกล่าวด้วยเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นข้อความอย่าง "ค้นหาด้วย Google สำหรับ 'เพนกวินจักรพรรดิ'" หรือ "ค้นหาด้วย Bing สำหรับรูปภาพนี้"
วางและค้นหา
 1. ไฮไลต์คำหรือวลี แล้วคัดลอก
 2. คลิกขวาที่แถบที่อยู่เว็บบนหน้าจอ สำหรับเครื่อง Mac ให้ control-คลิก ที่แถบที่อยู่เว็บ
 3. คลิกวางและค้นหา
ค้นหาด้วยเสียง

คุณสามารถเริ่มการค้นหาหรือคำสั่งด้วยเสียงอื่นๆ บน Chrome โดยพูดว่า “Ok Google” ในหน้าค้นหาของ Google หรือหน้าแท็บใหม่ Chrome จะส่งการบันทึกเสียงจากการค้นหาด้วยเสียงของคุณไปยัง Google เมื่อคุณใช้ "Ok Google"

ค้นหาด้วยการไฮไลต์และลาก

ไฮไลต์คำหรือวลี แล้วลากไปยังแถบที่อยู่เว็บ Chrome จะแสดงผลการค้นหาสำหรับข้อความที่ไฮไลต์โดยอัตโนมัติ

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Android

ค้นหาด้วยเสียง

ตั้งค่า "Ok Google" เพื่อค้นหาด้วยเสียงโดยไม่ต้องพิมพ์หรือคลิก

ค้นหาโดยการแตะ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำหรือวลีได้ด้วยการแตะคำหรือวลีดังกล่าวบนหน้าจอ

ใช้ "ค้นหาโดยการแตะ"

 1. แตะคำใดๆ บนหน้าเว็บเพื่อไฮไลต์
 2. กวาดแผงที่ปรากฏขึ้นทางด้านล่างของหน้าขึ้น คุณจะเห็นผลการค้นหาคำที่คุณไฮไลต์
 3. หากใช้ "ค้นหาโดยการแตะ" เป็นครั้งแรก ระบบจะแสดงช่องเพื่อถามคุณว่าต้องการอนุญาตให้ใช้คุณลักษณะนี้ไหม แตะอนุญาตเพื่อเลือกใช้หรือไม่ ขอบคุณเพื่อเลือกไม่ใช้ คุณสามารถกลับมาแก้ไขการเลือกได้ทุกเมื่อ

เปิดหรือปิด "ค้นหาโดยการแตะ"

คุณสามารถเปิดหรือปิด "ค้นหาโดยการแตะ" ได้ในการตั้งค่า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิด Chrome
 2. แตะเมนู Chrome
 3. แตะการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > แตะเพื่อค้นหา
 4. แตะตัวเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ต้องกำหนดให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณก่อน จึงจะใช้ "ค้นหาโดยการแตะ" ได้ คุณลักษณะนี้มีในอุปกรณ์ Android บางรุ่นเท่านั้น

iPhone หรือ iPad

ค้นหาด้วยเสียง

แตะไอคอนไมโครโฟน เหนือแป้นพิมพ์เสมือนหรือบนหน้าแท็บใหม่

ค้นหาโดยการแตะ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำหรือวลีได้ด้วยการแตะคำหรือวลีดังกล่าวบนหน้าจอ

ใช้ "ค้นหาโดยการแตะ"

 1. แตะคำใดๆ บนหน้าเว็บเพื่อไฮไลต์
 2. กวาดแผงที่ปรากฏขึ้นทางด้านล่างของหน้าขึ้น คุณจะเห็นผลการค้นหาคำที่คุณไฮไลต์
 3. หากใช้ "ค้นหาโดยการแตะ" เป็นครั้งแรก ระบบจะแสดงช่องเพื่อถามคุณว่าต้องการอนุญาตให้ใช้คุณลักษณะนี้ไหม แตะอนุญาตเพื่อเลือกใช้หรือไม่ ขอบคุณเพื่อเลือกไม่ใช้ คุณสามารถกลับมาแก้ไขการเลือกได้ทุกเมื่อ

เปิดหรือปิด "ค้นหาโดยการแตะ"

คุณสามารถเปิดหรือปิด "ค้นหาโดยการแตะ" ในการตั้งค่าได้อีกด้วย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Chrome
 2. แตะเมนู Chrome
 3. แตะการตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > แตะเพื่อค้นหา
 4. แตะตัวเลื่อนเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ต้องกำหนดให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นของคุณก่อน จึงจะใช้ "ค้นหาโดยการแตะ" ได้ คุณลักษณะนี้มีใน iPhone และ iPad บางรุ่นเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม