جستجوی وب در Chrome

می‌توانید آنچه را به دنبالش هستید سریع در اینترنت، نشانک‌ها و سابقه مرورتان پیدا کنید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در نوار آدرس بالای صفحه، موردی را که می‌خواهید جستجو کنید وارد کنید؛
 3. روی یکی از نتایج یا روی Go (رفتن) ضربه بزنید.

جستجو با صدا

در بالای صفحه‌کلید یا در صفحه جدیدی، روی Microphone (میکروفون) ضربه بزنید.

جستجو با کد QR یا بارکد

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا، روی نوار نشانی ضربه بزنید؛
 3. در بالای صفحه‌کلید، روی Scan (اسکن) اسکن ضربه بزنید؛
 4. کد QR یا بارکد را در کادری که برجسته‌شده قرار دهید. اگر روند درست انجام شود، می‌بینید کدی در نوار نشانی وارد می‌شود؛
 5. روی Go (رفتن) ضربه بزنید.

جستجوی صفحه وب

می‌توانید کلمه یا عبارت خاصی را در صفحه وب پیدا کنید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در صفحه وب، روی More (بیشتر) بیشتر و سپس Find in page (پیدا کردن در صفحه) یافتن در صفحه ضربه بزنید؛
 3. در گوشه بالا، موردی را که می‌خواهید جستجو کنید وارد کنید. کلمات منطبق، با رنگ زرد و نارنجی برجسته می‌شوند؛
 4. وقتی کلمه موردنظر را پیدا کردید، روی Done (تمام) ضربه بزنید.