Søg på nettet med Chrome

Du kan hurtigt finde det, du leder efter på internettet, i dine bogmærker og i din browserhistorik.

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Skriv det, du vil søge efter, på adresselinjen foroven.
 3. Tryk på resultatet, eller tryk på .

Talesøgning

Tryk på mikrofonen  over tastaturet eller på en ny side.

Søg med en QR-kode eller stregkode

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på adresselinjen øverst.
 3. Tryk på Scan Scan over tastaturet.
 4. Placer QR-koden eller stregkoden i det fremhævede felt. Når det virker, kan du se en kode angivet i adresselinjen.
 5. Tryk på .

Søg på en webside

Du kan finde et bestemt ord eller en bestemt sætning på en webside.

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. På websiden skal du trykke på Mere Mere og derefter Find på side Find på side.
 3. Skriv det, du vil søge efter, øverst til venstre. Matchende ord fremhæves med gul og orange.
 4. Når du har fundet det, du vil søge efter, skal du trykke på OK.