Prohledávání internetu pomocí Chromu

Hledaný obsah můžete rychle najít na internetu, v záložkách nebo v historii prohlížení.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome Chrome.
 2. Do adresního řádku zadejte vyhledávací dotaz.
 3. Klepněte na výsledek a poté na Přejít nebo Pokračovat Pokračovat.

Vyhledávání na webové stránce

Na webové stránce zobrazené v zařízení Android můžete vyhledat určité slovo nebo slovní spojení.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome Chrome.
 2. Otevřete webovou stránku.
 3. Klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Najít na stránce.
 4. Zadejte vyhledávací dotaz.
 5. Klepněte na ikonu lupy Hledat.
 6. Nalezené shody budou zvýrazněny. Značky na posuvníku ukazují, kde se na stránce shody nacházejí.

Vyhledávání slov nebo obrázků

O konkrétním slovu, slovním spojení nebo obrázku na webové stránce můžete zobrazit další informace.

Pokud chcete používat funkci Vyhledání klepnutím, musíte mít jako výchozí vyhledávač nastavený Google. 

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome Chrome.
 2. Otevřete webovou stránku.
 3. Klepnutím zvýrazněte libovolné slovo na webové stránce.
 4. Klepněte na panel, který se zobrazí ve spodní části stránky. Zobrazí se výsledky vyhledávání pro zvýrazněná slova.

Vypnutí funkce Vyhledání klepnutím:

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome Chrome.
 2. Klepněte na ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Klepněte na Ochrana soukromí a pak Vyhledání klepnutím.
 4. Funkci vypněte.