Đặt công cụ tìm kiếm mặc định và lối tắt để tìm nội dung trong một trang web cụ thể

Bạn có thể sử dụng thanh địa chỉ làm hộp tìm kiếm. Hộp này tự động sử dụng Google, nhưng bạn cũng có thể đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác.

Nếu bạn nhận thấy những thay đổi không mong muốn trong công cụ tìm kiếm, có thể máy tính của bạn đã bị phần mềm độc hại xâm nhập. Tìm hiểu cách xoá phần mềm độc hại.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Công cụ tìm kiếm.
 4. Bên cạnh mục "Công cụ tìm kiếm dùng trong thanh địa chỉ", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 5. Chọn một công cụ tìm kiếm mặc định mới.

Nếu bạn đã cố gắng đặt công cụ tìm kiếm nhưng công cụ đó không hoạt động, có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Xem thông tin trợ giúp để khôi phục chế độ cài đặt Chrome.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xoá lối tắt tìm kiếm trang web

 1. Mở Chrome Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Công cụ tìm kiếm sau đó Quản lý công cụ tìm kiếm và công cụ tìm kiếm trang web.
 4. Cách thay đổi lối tắt tìm kiếm trang web:
  • Thêm: Ở bên phải phần "Tìm kiếm trang web", hãy nhấp vào Thêm. Sau khi bạn điền vào các trường văn bản, hãy nhấp vào Thêm.
  • Chỉnh sửa : Ở bên phải một lối tắt tìm kiếm trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
  • Đặt làm mặc định: Ở bên phải một lối tắt tìm kiếm trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Đặt làm mặc định.
  • Huỷ kích hoạt: Ở bên phải một lối tắt tìm kiếm trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Huỷ kích hoạt.
  • Xoá: Ở bên phải một lối tắt tìm kiếm trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Xoá.

Mẹo:

 • Bạn có thể thiết lập lối tắt để tìm kiếm nội dung trong một số trang web cụ thể.
 • Lối tắt cho các thẻ đang mở, dấu trang và nhật ký duyệt web đều có trong kết quả tìm kiếm trang web. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc tắt các lối tắt này nhưng không thể xoá các lối tắt.
 • Khi bạn huỷ kích hoạt một lối tắt tìm kiếm trang web, lối tắt đó sẽ chuyển sang phần "Lối tắt không hoạt động".
 • Bạn cũng có thể tìm các trang web đề xuất khác được liệt kê trong phần "Lối tắt không hoạt động". Để thêm những trang web đó vào lối tắt tìm kiếm trang web, hãy nhấp vào Kích hoạt.
  • Đối với một số trang web tìm kiếm, trang web chỉ xuất hiện trong phần "Lối tắt không hoạt động" sau khi bạn tìm kiếm trên trang web đó.

Cách điền vào các trường văn bản

Trường "Công cụ tìm kiếm"

Nhập nhãn hoặc tên cho công cụ tìm kiếm.

Trường "Lối tắt"

Nhập lối tắt dạng văn bản mà bạn muốn sử dụng cho công cụ tìm kiếm đó. Bạn có thể nhập từ khóa trong thanh địa chỉ để sử dụng nhanh công cụ tìm kiếm.

Trường "URL có %s thay thế truy vấn"

Nhập địa chỉ web cho trang kết quả của công cụ tìm kiếm và dùng %s thay thế cho cụm từ tìm kiếm.

Cách tìm và chỉnh sửa địa chỉ web của trang kết quả:

 1. Chuyển tới công cụ tìm kiếm mà bạn muốn thêm.
 2. Tìm kiếm một nội dung nào đó.
 3. Sao chép và dán địa chỉ web của trang kết quả tìm kiếm vào trường URL. Địa chỉ cho trang kết quả tìm kiếm khác với địa chỉ trang web.
  • Ví dụ: nếu bạn tìm "soccer", URL kết quả tìm kiếm của Google sẽ là http://www.google.com/search?q=soccer.
 4. Thay thế cụm từ tìm kiếm trong URL bằng %s.
  • Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng URL kết quả tìm kiếm trên Google thì địa chỉ công cụ tìm kiếm của bạn sẽ là http://www.google.com/search?q=%s.

Sử dụng lối tắt để tìm kiếm trên thanh địa chỉ

 1. Mở Chrome Chrome trên máy tính.
 2. Trong thanh địa chỉ, hãy nhập lối tắt văn bản mà bạn đã tạo cho công cụ tìm kiếm ưa thích hoặc trang web mà bạn muốn tìm nội dung trong đó.
 3. Nhấn phím cách hoặc phím Tab.
  • Trong phần Cài đặt của Chrome, bạn có thể chọn dùng phím Tab hoặc phím cách để kích hoạt thanh địa chỉ.
 4. Nhập cụm từ tìm kiếm.
 5. Nhấn phím Enter.

Bạn sử dụng Chromebook ở nơi làm việc hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn một công cụ tìm kiếm mặc định hoặc quản lý các công cụ tìm kiếm cho bạn. Tìm hiểu cách dùng thiết bị Chrome được quản lý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
237
false
false