Đặt lối tắt tìm kiếm trên trang web và công cụ tìm kiếm mặc định

Bạn có thể dùng thanh địa chỉ để tìm kiếm trên web. Ở một số quốc gia, Google Tìm kiếm là công cụ tìm kiếm mặc định của Chrome. Còn ở các quốc gia khác, có thể Chrome sẽ đề nghị bạn chọn công cụ tìm kiếm mặc định. Bạn có thể thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định bất cứ lúc nào.

Nếu bạn nhận thấy những thay đổi không mong muốn trong công cụ tìm kiếm, có thể máy tính của bạn đã bị phần mềm độc hại xâm nhập. Tìm hiểu cách xoá phần mềm độc hại.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Chọn Công cụ tìm kiếm.
 4. Bên cạnh mục "Công cụ tìm kiếm được dùng trong thanh địa chỉ", hãy chọn biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 5. Chọn một công cụ tìm kiếm mặc định mới.

Lưu ý:

Quản lý công cụ tìm kiếm và lối tắt tìm kiếm trang web

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xoá các lối tắt tìm kiếm trong trang web và đặt một công cụ tìm kiếm mặc định.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, hãy chọn Công cụ tìm kiếm sau đó Quản lý các công cụ tìm kiếm và tính năng tìm kiếm trong trang web.
 4. Cách thay đổi lối tắt tìm kiếm trong trang web:
  • Thêm: Ở bên phải mục "Tìm kiếm trong trang web", hãy chọn Thêm. Sau khi bạn điền vào các trường văn bản, hãy chọn Thêm.
  • Chỉnh sửa : Ở bên phải lối tắt tìm kiếm trong trang web mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
  • Đặt làm mặc định: Ở bên phải lối tắt tìm kiếm trong trang web mà bạn muốn đặt làm mặc định, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Đặt làm mặc định.
  • Tắt: Ở bên phải lối tắt tìm kiếm trong trang web mà bạn muốn tắt, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Tắt.
  • Xoá: Ở bên phải lối tắt tìm kiếm trong trang web mà bạn muốn xoá, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm và sau đó Xoá.

Lưu ý:

 • Bạn có thể thiết lập lối tắt để tìm kiếm trên một số trang web cụ thể.
 • Bạn có thể chỉnh sửa hoặc tắt lối tắt cho các thẻ đang mở, dấu trang và nhật ký duyệt web trong phần Tìm kiếm trong trang web. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể xoá lối tắt.
 • Bạn không thể chỉnh sửa, xoá hoặc đặt Gemini làm công cụ tìm kiếm mặc định. Tìm hiểu cách dùng ứng dụng web Gemini để nhận câu trả lời trong Chrome.
 • Khi bạn tắt một lối tắt tìm kiếm trong trang web, lối tắt đó sẽ chuyển sang mục "Lối tắt không hoạt động".
 • Bạn cũng có thể thấy các trang web được đề xuất khác trong mục "Lối tắt không hoạt động". Để thêm các trang web đó vào danh sách lối tắt tìm kiếm trong trang web, hãy chọn Bật.
  • Đối với một số trang web tìm kiếm, trang web chỉ xuất hiện trong mục "Lối tắt không hoạt động" sau khi bạn tìm kiếm trên trang web đó.

Điền vào các trường văn bản

Trường "Công cụ tìm kiếm"

Nhập nhãn hoặc tên cho công cụ tìm kiếm.

Trường "Lối tắt"

Nhập lối tắt dạng văn bản mà bạn muốn sử dụng cho công cụ tìm kiếm đó. Bạn có thể nhập từ khoá vào thanh địa chỉ để nhanh chóng sử dụng công cụ tìm kiếm.

Trường "URL có %s thay thế truy vấn"

Nhập địa chỉ web cho trang kết quả của công cụ tìm kiếm và dùng %s thay thế cho cụm từ tìm kiếm.

Cách tìm và chỉnh sửa địa chỉ web của trang kết quả:

 1. Chuyển tới công cụ tìm kiếm mà bạn muốn thêm.
 2. Tìm kiếm một nội dung nào đó.
 3. Sao chép và dán địa chỉ web của trang kết quả tìm kiếm vào trường URL. Địa chỉ cho trang kết quả tìm kiếm khác với địa chỉ trang web.
  • Ví dụ: nếu bạn tìm "soccer", URL kết quả tìm kiếm của Google sẽ là http://www.google.com/search?q=soccer.
 4. Thay thế cụm từ tìm kiếm trong URL bằng %s.
  • Ví dụ: Nếu bạn đang sử dụng URL kết quả tìm kiếm trên Google thì địa chỉ công cụ tìm kiếm của bạn sẽ là http://www.google.com/search?q=%s.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính