Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

Bạn có thể sử dụng thanh địa chỉ làm hộp tìm kiếm. Hộp này tự động sử dụng Google, nhưng thay vào đó bạn có thể đặt công cụ tìm kiếm mặc định khác.

Nếu công cụ tìm kiếm thường xuyên của bạn là Google rồi bỗng nhiên công cụ này không hoạt động, máy tính của bạn có thể nhiễm phần mềm độc hại. Nhận trợ giúp khôi phục cài đặt Chrome của bạn.

Đặt công cụ tìm kiếm mặc định của bạn

Máy tính
 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chuyển tới phần "Tìm kiếm".
 4. Nhấp vào menu thả xuống hiển thị Google.
 5. Chọn một công cụ tìm kiếm từ menu.
Thiết bị di động
 1. Mở menu Chrome.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Trong "Thông tin cơ bản", chạm vào Công cụ tìm kiếm.
 4. Chọn công cụ tìm kiếm bạn muốn sử dụng từ menu.

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa công cụ tìm kiếm

Máy tính
 1. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Chuyển tới phần "Tìm kiếm".
 4. Nhấp vào Quản lý công cụ tìm kiếm.
 5. Trong "Các công cụ tìm kiếm khác", bạn có thể:
  • Thêm công cụ tìm kiếm: Điền vào các trường để thiết lập công cụ tìm kiếm.
  • Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm: Nếu công cụ tìm kiếm được liệt kê, hãy chọn công cụ đó và chỉnh sửa các trường.
  • Xóa công cụ tìm kiếm: Chọn công cụ tìm kiếm và nhấp vào X xuất hiện ở cuối hàng.
  • Đặt công cụ tìm kiếm mặc định: Di chuột qua công cụ tìm kiếm và nhấp vào Đặt làm mặc định. (Nếu nút này không xuất hiện thì có thể bạn cần phải chỉnh sửa URL được liệt kê).
 6. Nhấp vào Xong.
Xảy ra sự cố khi thêm hoặc chỉnh sửa công cụ tìm kiếm mới?

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn điền vào các trường thông tin:

 • Thêm công cụ tìm kiếm mới: Nhập nhãn cho công cụ tìm kiếm.
 • Từ khóa: Nhập phím tắt văn bản bạn muốn sử dụng cho công cụ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng từ khóa để truy cập nhanh vào công cụ tìm kiếm qua thanh địa chỉ.
 • URL: Nhập địa chỉ web cho công cụ tìm kiếm. Để tìm địa chỉ web:
  1. Chuyển tới công cụ tìm kiếm mà bạn muốn thêm.
  2. Thực hiện tìm kiếm.
  3. Sao chép và dán địa chỉ web của trang kết quả tìm kiếm vào trường URL. Hãy lưu ý rằng URL cho trang kết quả tìm kiếm khác với URL của trang web. Ví dụ: khi bạn muốn chuyển tới http://www.google.com để truy cập Google, URL bạn đã thêm vào đây là dành cho trang kết quả tìm kiếm nếu bạn đã tìm kiếm "xyz", http://www.google.com/search?q=XYZ.
  4. Thay thế cụm từ tìm kiếm trong URL bằng %s. Để tiếp tục ví dụ về công cụ tìm kiếm của Google, bạn kết thúc với http://www.google.com/search?q=%s làm URL công cụ tìm kiếm cuối cùng của mình. Khi bạn nhập một tìm kiếm vào thanh địa chỉ, %s sẽ được tự động thay thế bằng cụm từ tìm kiếm của bạn.

   Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn bao gồm %s vào URL này. Nếu không, bạn sẽ không thể đặt công cụ tìm kiếm này làm công cụ tìm kiếm mặc định của mình.
Thiết bị di động

Tại thời điểm này, bạn không thể sửa đổi danh sách tùy chọn công cụ tìm kiếm mặc định.


Bạn sử dụng Chromebook tại cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn một công cụ tìm kiếm mặc định hoặc quản lý các công cụ tìm kiếm cho bạn. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?